Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  HING
  KNM Helge Ingstad
  f313
  fregatt
  marinen
  rambiz
  ulykke
  KNMHI
  Arbeidet med å feste løftekjettinger rundt KNM Helge Ingstad er i gang, fra kranlekteren "Rambiz"
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  HING
  KNM Helge Ingstad
  f313
  fregatt
  marinen
  rambiz
  ulykke
  KNMHI
  Arbeidet med å feste løftekjettinger rundt KNM Helge Ingstad er i gang, fra kranlekteren "Rambiz"
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  HING
  KNM Helge Ingstad
  f313
  fregatt
  marinen
  rambiz
  ulykke
  KNMHI
  Arbeidet med å feste løftekjettinger rundt KNM Helge Ingstad er i gang, fra kranlekteren "Rambiz"
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  HING
  KNM Helge Ingstad
  f313
  fregatt
  marinen
  rambiz
  ulykke
  KNMHI
  Arbeidet med å feste løftekjettinger rundt KNM Helge Ingstad er i gang, fra kranlekteren "Rambiz"
 • Nasjonal Helseøvelse Elverum CBRNE
  Johanna Garli / Forsvaret
  2018
  care
  CBRNE
  elverum
  exercise
  FSAN
  health
  helseøvelse
  Nasjonal
  national
  TRJE
  TRJE18
  totalforsvaret
  Løytnant Dan Kristoffer Jansen under en nasjonal helseøvelse på Elverum
 • Nasjonal Helseøvelse Elverum CBRNE
  Johanna Garli / Forsvaret
  2018
  care
  CBRNE
  elverum
  exercise
  FSAN
  health
  helseøvelse
  Nasjonal
  national
  TRJE
  TRJE18
  totalforsvaret
  Løytnant Dan Kristoffer Jansen og sersjant Alexander Agrup Myr under en nasjonal helseøvelse på Elverum
 • Nasjonal Helseøvelse Elverum CBRNE
  Johanna Garli / Forsvaret
  2018
  care
  CBRNE
  elverum
  exercise
  FSAN
  health
  helseøvelse
  Nasjonal
  national
  TRJE
  TRJE18
  totalforsvaret
  Sivilt beredskapspersonell øver under en nasjonal helseøvelse ved Elverum
 • Nasjonal Helseøvelse Elverum CBRNE
  Johanna Garli / Forsvaret
  2018
  care
  CBRNE
  elverum
  exercise
  FSAN
  health
  helseøvelse
  Nasjonal
  national
  TRJE
  TRJE18
  totalforsvaret
  Sivilt beredskapspersonell øver på CBRNE-håndtering under en nasjonal helseøvelse ved Elverum
 • Nasjonal Helseøvelse Elverum CBRNE
  Johanna Garli / Forsvaret
  2018
  care
  CBRNE
  elverum
  exercise
  FSAN
  health
  helseøvelse
  Nasjonal
  national
  TRJE
  TRJE18
  totalforsvaret
  Sivilt beredskapspersonell øver på CBRNE-håndtering under en nasjonal helseøvelse ved Elverum
 • Nasjonal Helseøvelse Elverum CBRNE
  Johanna Garli / Forsvaret
  2018
  care
  CBRNE
  elverum
  exercise
  FSAN
  health
  helseøvelse
  Nasjonal
  national
  TRJE
  TRJE18
  totalforsvaret
  Sivilt beredskapspersonell øver på CBRNE-håndtering under en nasjonal helseøvelse ved Elverum
 • Nasjonal Helseøvelse Elverum CBRNE
  Johanna Garli / Forsvaret
  2018
  care
  CBRNE
  elverum
  exercise
  FSAN
  health
  helseøvelse
  Nasjonal
  national
  TRJE
  TRJE18
  totalforsvaret
  Sivilt beredskapspersonell øver på CBRNE-håndtering under en nasjonal helseøvelse ved Elverum
 • Nasjonal Helseøvelse Elverum CBRNE
  Johanna Garli / Forsvaret
  2018
  care
  CBRNE
  elverum
  exercise
  FSAN
  health
  helseøvelse
  Nasjonal
  national
  TRJE
  TRJE18
  totalforsvaret
  Sivilt beredskapspersonell samtrener med personell fra Forsvaret på CBRNE-håndtering under en nasjonal helseøvelse ved Elverum
 • Nasjonal Helseøvelse Elverum CBRNE
  Johanna Garli / Forsvaret
  2018
  care
  CBRNE
  elverum
  exercise
  FSAN
  health
  helseøvelse
  Nasjonal
  national
  TRJE
  TRJE18
  totalforsvaret
  Sivilt beredskapspersonell samtrener med personell fra Forsvaret på CBRNE-håndtering under en nasjonal helseøvelse ved Elverum
 • MRA_3246
  Johanna Garli / Forsvaret
  allied
  alliert
  exercise
  Forsvarets sanitet
  helseøvelse
  helseøvelse
  High visibility exercise
  joint training
  NATO
  samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  øvelse
  totalforsvaret
  Sanitetspersonell fra Forsvaret samarbeider med sivilt amublansepersonell på CBRNE-håndtering under en nasjonal helseøvelse på Orkanger under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018
 • Nasjonal Helseøvelse Elverum CBRNE
  Johanna Garli / Forsvaret
  2018
  care
  CBRNE
  elverum
  exercise
  FSAN
  health
  helseøvelse
  Nasjonal
  national
  TRJE
  TRJE18
  totalforsvaret
  Sivilt beredskapspersonell samtrener med personell fra Forsvaret på CBRNE-håndtering under en nasjonal helseøvelse ved Elverum
 • MRA_3246
  Johanna Garli / Forsvaret
  allied
  alliert
  exercise
  Forsvarets sanitet
  helseøvelse
  helseøvelse
  High visibility exercise
  joint training
  NATO
  samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  øvelse
  totalforsvaret
  Sanitetspersonell fra Forsvaret samarbeider med sivilt amublansepersonell på CBRNE-håndtering under en nasjonal helseøvelse på Orkanger under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018
 • MRA_3208
  Joanna Eva-Christin Garli / Forsvaret
  FSAN
  helse
  Helseøvelse
  intervju
  Jon Gerhard Reichelt
  NATO
  Orkanger
  Reichelt
  sanitet
  sjef
  TRJE18
  totalforsvaret
  Jon Gerhard Reichelt, sjef FSAN, under en helseøvelse i Orkanger
 • MRA_3229
  Johanna Garli / Forsvaret
  Forsvarets sanitet
  helseøvelse
  NATO
  samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  øvelse
  totalforsvaret
  Under Trident Juncture 2018 deltok forsvaret i den nasjonale helseøvelsen på Oranger sammen med sivile nødetater
 • MRA_3196
  Joanna Eva-Christin Garli / Forsvaret
  FSAN
  HDIR
  helse
  helsedirektør
  Helseøvelse
  intervju
  Jon Gerhard Reichelt
  NATO
  Orkanger
  Reichelt
  sanitet
  sjef
  TRJE18
  totalforsvaret
  Sjef FSAN Jon Gerhard Reichelt sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Cold Weather
  cold weather training
  felt
  Haltdalen
  Heimevernet
  HG
  HG-12
  Home Guard
  HV
  HV-12
  Samtrening
  snow
  snø
  US Marine corps
  US Marines
  USMC
  vintertrening
  Winter
  winter training
  Winter Warrior
  Øvelse
  HV-soldater fra HV-12 mentorerer soldater fra U.S. Marines på vintertrening i Haltdalen i Trøndelag.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Cold Weather
  cold weather training
  felt
  Haltdalen
  Heimevernet
  HG
  HG-12
  Home Guard
  HV
  HV-12
  Samtrening
  snow
  snø
  US Marine corps
  US Marines
  USMC
  vintertrening
  Winter
  winter training
  Winter Warrior
  Øvelse
  HV-soldater fra HV-12 mentorerer soldater fra U.S. Marines på vintertrening i Haltdalen i Trøndelag.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Cold Weather
  cold weather training
  felt
  Haltdalen
  Heimevernet
  HG
  HG-12
  Home Guard
  HV
  HV-12
  Samtrening
  snow
  snø
  US Marine corps
  US Marines
  USMC
  vintertrening
  Winter
  winter training
  Winter Warrior
  Øvelse
  HV-soldater fra HV-12 mentorerer soldater fra U.S. Marines på vintertrening i Haltdalen i Trøndelag.