Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Tilstede på annonseringen var komiteleder Harald Sunde, og blant andre veteran Ronny Kristoffersen.
 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Tilstede på annonseringen var komiteleder Harald Sunde, og blant andre veteran Frank Magnes.
 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Det ble annonsert av komiteleder Harald Sunde (midten) i Bygning 1 på Akershus festning. Til venstre veteran Ronny Kristoffersen, til høyre styreleder i Gunnar Sønstebys Minnefond Asbjørn Lysgård
 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Komiteleder Harald Sunde leser begrunnelsen. Ved siden av står veteran Ronny Kristoffersen.
 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Komiteleder Harald Sunde leser begrunnelsen. Ved siden av står to veteraner: Unni Vindheim og Ronny Kristoffersen.
 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Tilstede på annonseringen var komiteleder Harald Sunde, og blant andre veteran Unni Vindheim.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Hærens befalskole
  infantry
  kart
  kompass
  kp. C
  kpc
  soldat
  teknisk
  veileder
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  HK
  HK 416
  Hærens befalskole
  bajonett
  infantry
  kp. C
  kpc
  teknisk
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  HK
  HK 416
  Hærens befalskole
  bajonett
  infantry
  kp. C
  kpc
  teknisk
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Harald Sunde
  Hærens befalskole
  kp. C
  kpc
  teknisk
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Hærens befalskole
  befal
  infantry
  kp. C
  kpc
  løytnant
  soldat
  teknisk
  veileder
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Harald Sunde
  Hærens befalskole
  infantry
  kp. C
  kpc
  teknisk
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Harald Sunde
  Hærens befalskole
  infantry
  kp. C
  kpc
  teknisk
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Harald Sunde
  Hærens befalskole
  infantry
  kp. C
  kpc
  teknisk
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Harald Sunde
  Hærens befalskole
  infantry
  kp. C
  kpc
  minnestein
  teknisk
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Hærens befalskole
  infantry
  kp. C
  kpc
  soldat
  teknisk
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Hærens befalskole
  infantry
  kp. C
  kpc
  soldat
  teknisk
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Harald Sunde
  Hærens befalskole
  kp. C
  kpc
  teknisk
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Hærens befalskole
  infantry
  kp. C
  kpc
  soldat
  teknisk
  veileder
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  Hærens befalskole
  befal
  infantry
  kart
  kompass
  kp. C
  kpc
  soldat
  teknisk
  veileder
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Philip Karlsen Mc Gowan / Forsvaret
  HBS
  HK
  HK 416
  Hærens befalskole
  befal
  infantry
  kp. C
  kpc
  soldat
  teknisk
  veileder
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Anette Ask / Forsvaret
  Hærens befalsskole
  HBS
  kp. C
  kpC
  teknisk
  forvaltning
  øvelse
  natt
  alarm
  kts
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Anette Ask / Forsvaret
  Hærens befalsskole
  HBS
  kp. C
  kpC
  teknisk
  forvaltning
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Anette Ask / Forsvaret
  Hærens befalsskole
  HBS
  kp. C
  kpC
  teknisk
  forvaltning
  øvelse
  natt
  alarm
  kts
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.
 • Anette Ask / Forsvaret
  Hærens befalsskole
  HBS
  kp. C
  kpC
  teknisk
  forvaltning
  øvelse
  Hærens befalsskoles kp. C under deres øvelse 28. oktober 2015. Befalsskoleelevene ble vekket av alarm klokken 0515 om morgenen på Sessvollmoen, hvor de så måtte stille KTS og sikre Sessvollmoen leir etter en "akutt terrortrussel". Videre ble de vist en episode av "Alliert og alene", som avsluttet med et fokus rundt hva som hendte i aprildagene 1940 på Lundehøgda. Befalselevene ble deretter fraktet med buss til Lundehøgda, der tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde hadde en guidet tur med fokus på lederskap og stridsteknikk. Dette gjennom å fortelle om de unge soldatenes innsats i 1940. Flere blomsterseremonier ble gjennomført underveis ved de forskjellige minnestenene. Etter den guidede turen, var det befalselevenes tur til å utføre et scenario basert på tilbaketrekningen i 1940, og komme seg frem udetektert frem gjennom natta. // The Norwegian Army's NCO School, Company C during their exercise 28th of October 2015. The NCO candidates were awakened by the alarm at 0515 at Camp Sessvollmoen. Combat-ready they had to secure the camp after a "terror threat". Furthermore, they were shown an episode of "Alliert og alene" ("Allied and alone", TV series about the invasion of Norway, April 1940) that focused on the battles of Lundehøgda. They were then transported to Lundehøgda where some of the most important battles of April 1940 took place. Former Chief of Defence, General Harald Sunde guided them through the footsteps of the young soldiers that bravely fought the Germans. Several flower ceremonies was held along the way. After the guidet tour was finished, the NCO candidates had to solve a scenario based on the retreat from 1940, and get around undetected through the following night.