Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Sindre Gumø / Forsvaret
  Hær Hæren Landforsvar Army
  Beret
  løp
  Beretløp
  vakt
  og
  sikring
  vaktsoldat
  soldater
  vernepliktige
  Rena
  Leir
  Hinderløype
  Sanitet
  teamwork
  samarbeid
  Beretløp for soldater fra Hæren på Rena leir.
 • Sindre Gumø / Forsvaret
  Hær Hæren Landforsvar Army
  Beret
  løp
  Beretløp
  vakt
  og
  sikring
  vaktsoldat
  soldater
  vernepliktige
  Rena
  Leir
  Hinderløype
  Sanitet
  teamwork
  samarbeid
  Beretløp for soldater fra Hæren på Rena leir.
 • Sindre Gumø / Forsvaret
  Hær Hæren Landforsvar Army
  Beret
  løp
  Beretløp
  vakt
  og
  sikring
  vaktsoldat
  soldater
  vernepliktige
  Rena
  Leir
  Hinderløype
  Sanitet
  teamwork
  samarbeid
  Beretløp for soldater fra Hæren på Rena leir.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Covid
  covid
  covid-19
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  GSV
  Helse
  pandemi
  Perm
  Sanitetstroppen
  virus
  Corona
  Korona
  En soldat som kommer tilbake fra perm tar en koronatest utført av sanitetstropen på GSV.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  GSV
  Perm
  Korona
  Corona
  Covid-19
  En soldat som kommer tilbake fra perm viser til vakta at han har en negativ koronatest.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  GSV
  Perm
  En soldat som kommer tilbake fra perm viser til vakta at han har en negativ koronatest.
 • Trygg Arne Larsen/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  GSV
  HK416
  Vinter
  Militære seremonier, i dette tilfellet formaning for å markere overgangen fra rekrutt til soldat, er høytid. Bataljonssjef, oberstløytnant Jan Marius Nilsen, inspiserer soldatene.
 • Trygg Arne Larsen/Forsvaret
  Bataljonssjef
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  GSV
  HK416
  Jan Marius Nilsen
  oberstløytnant
  Vinter
  Militære seremonier, i dette tilfellet formaning for å markere overgangen fra rekrutt til soldat, er høytid. Bataljonssjef, oberstløytnant Jan Marius Nilsen, inspiserer soldatene.
 • Trygg Arne Larsen/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  GSV
  HK416
  Militære seremonier, i dette tilfellet formaning for å markere overgangen fra rekrutt til soldat, er høytid.
 • Trygg Arne Larsen/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  GSV
  Vinter
  Militære seremonier, i dette tilfellet formaning for å markere overgangen fra rekrutt til soldat, er høytid. Bataljonssjef, oberstløytnant Jan Marius Nilsen, ledet dagens seremoni ved Garnisonen i Sør-Varanger. Han delte også ut utmerkelser til to ansatte.
 • Eirik Sørenmo Påsche, NRK
  Finnmark landforsvar
  Finnmark Politidistrikt
  FLF
  Fredrik Hodnefjell
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  Hodnefjell
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Politiet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Vinter
  For å styrke påskeberedskapen og tilstedeværelsen på grensen mellom Norge og Russland, sampatruljererte Garnisonen i Sør-Varanger og Finnmark Politidistrikt. Fredrik Hodnefjell, kompanisjef for Pasvik KP, viser retning til Politiet. Dette er noe som foregår hvert år ved påsketider.
 • Eirik Sørenmo Påsche, NRKe
  Finnmark landforsvar
  Finnmark Politidistrikt
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Politiet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Vinter
  For å styrke påskeberedskapen og tilstedeværelsen på grensen mellom Norge og Russland, sampatruljererte Garnisonen i Sør-Varanger og Finnmark Politidistrikt. Her er en patrulje fra hver av partene på Pasvikelva, syd om Svanvik. Dette er noe som foregår hvert år ved påsketider.
 • Trygg Arne Larsen/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  Finnmark Politidistrikt
  FLF
  Fredrik Hodnefjell
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  Hodnefjell
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Politiet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Vinter
  For å styrke påskeberedskapen og tilstedeværelsen på grensen mellom Norge og Russland, sampatruljererte Garnisonen i Sør-Varanger og Finnmark Politidistrikt. Her er Fredrik Hodnefjell og Politiet. Dette er noe som foregår hvert år ved påsketider.
 • Trygg Arne Larsen/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  Finnmark Politidistrikt
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Politiet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Vinter
  For å styrke påskeberedskapen og tilstedeværelsen på grensen mellom Norge og Russland, sampatruljererte Garnisonen i Sør-Varanger og Finnmark Politidistrikt. Dette er noe som foregår hvert år ved påsketider. Her er de underveis på Påsvikelva.
 • Trygg Arne Larsen/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  NRK
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Vinter
  For å styrke påskeberedskapen og tilstedeværelsen på grensen mellom Norge og Russland, sampatruljererte Garnisonen i Sør-Varanger og Finnmark Politidistrikt. Dette er noe som foregår hvert år ved påsketider. En soldat fra Pasvik KP blir intervjuet av NRK Troms og Finnmark.
 • Eirik Sørenmo Påsche, NRK
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Fredrik Hodnefjell
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  Hodnefjell
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Vinter
  For å styrke påskeberedskapen og tilstedeværelsen på grensen mellom Norge og Russland, sampatruljererte Garnisonen i Sør-Varanger og Finnmark Politidistrikt. Dette er noe som foregår hvert år ved påsketider. Her er Fredrik Hodnefjell, kompanisjef for Pasvik KP.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Geværtroppen
  GSV
  HK416
  SAAB
  SAAB-system
  Sambandstroppen
  Sensor
  Vinter
  Sambandstroppen og geværtroppen på GSV øver med simulatorvester, sensorer på hjelm og sensorer på våpen. Soldatene på bildet er i sambandstroppen.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Geværtroppen
  GSV
  LMG
  SAAB
  SAAB-system
  Sambandstroppen
  Sensor
  Vinter
  Sambandstroppen og geværtroppen på GSV øver med simulatorvester, sensorer på hjelm og sensorer på våpen. Soldaten på bildet er i geværtroppen.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Geværtroppen
  GSV
  HK416
  LMG
  Minimi
  SAAB
  SAAB-system
  Sambandstroppen
  Sensor
  Vinter
  Sambandstroppen og geværtroppen på GSV øver med simulatorvester, sensorer på hjelm og sensorer på våpen. Soldatene på bildet er i geværtroppen.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Geværtroppen
  GSV
  HK416
  SAAB
  SAAB-system
  Sambandstroppen
  Sensor
  Vinter
  Sambandstroppen og geværtroppen på GSV øver med simulatorvester, sensorer på hjelm og sensorer på våpen. Soldaten på bildet er i sambandstroppen.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Geværtroppen
  GSV
  HK416
  SAAB
  SAAB-system
  Sambandstroppen
  Sensor
  Vinter
  Sambandstroppen og geværtroppen på GSV øver med simulatorvester, sensorer på hjelm og sensorer på våpen. Soldaten på bildet er i geværtroppen.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Female
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  Jente
  Kvinne
  OP-tårn
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Tårn
  En vernepliktig soldat fra Pasvikkompaniet på OP-tårnet på Bjørnsundhøyden. Her lager soldaten vafler til besøkende.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  OP-tårn
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Tårn
  En vernepliktig soldat fra Pasvikkompaniet vokter den norsk-russiske grensen fra OP-tårnet på Bjørnsundhøyden.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  OP-tårn
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Tårn
  En vernepliktig soldat fra Pasvikkompaniet vokter den norsk-russiske grensen fra OP-tårnet på Bjørnsundhøyden.