Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • ALFA
  Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  Bølger
  f314
  fregatt
  Frigate
  hav
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Longyearbyen
  Marinen
  Navy
  Patrulje
  Sjøforsvaret
  Suverenitetshevdelse
  Svalbard
  THEY
  Thor Heyerdahl
  uvær
  vann
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl i mye bølger på overfarten til Svalbard. Fregatten var det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • ALFA
  Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  f314
  fregatt
  Frigate
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Longyearbyen
  Marinen
  Navy
  Patrulje
  Sjøforsvaret
  Snø
  Suverenitetshevdelse
  Svalbard
  THEY
  Thor Heyerdahl
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl på det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  Drone
  f314
  fregatt
  Frigate
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Longyearbyen
  Marinen
  Navy
  Patrulje
  Sjøforsvaret
  Suverenitetshevdelse
  Svalbard
  THEY
  Thor Heyerdahl
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl på det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • ALFA
  Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  12,7mm
  Artillerist
  f314
  fregatt
  Gunex
  Marinen
  mitraljøse
  Sjøforsvaret
  skyting
  THEY
  Thor Heyerdahl
  Gunex ombord på fregatten KNM Thor Heyerdahl.
 • ALFA
  Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  12,7mm
  Artillerist
  f314
  fregatt
  Gunex
  Marinen
  mitraljøse
  Sjøforsvaret
  skyting
  THEY
  Thor Heyerdahl
  Gunex ombord på fregatten KNM Thor Heyerdahl.
 • ALFA
  Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  12,7mm
  Artillerist
  f314
  fregatt
  Gunex
  Marinen
  mitraljøse
  Sjøforsvaret
  skyting
  THEY
  Thor Heyerdahl
  Gunex ombord på fregatten KNM Thor Heyerdahl.
 • Helene Synes / Forsvaret
  SNMCMG1
  KNM Olav Tryggvason
  HNoMS Olav Tryggvason
  HUGIN
  HUGIN Team 1
  NATO
  Allierte
  NATOs stående minerydderstyrke
  Sjøforsvaret
  Minerydding
  Logisitikkfartøy
  Allied
  Navy
  Standing NATO Mine Countermeasure Group 1
  KNM Olav Tryggvason og HUGIN Team.1 er tilbake etter tre måneder i NATOs stående minerydderstyrke.
 • Helene Synes / Forsvaret
  SNMCMG1
  KNM Olav Tryggvason
  HNoMS Olav Tryggvason
  HUGIN
  HUGIN Team 1
  NATO
  Allierte
  NATOs stående minerydderstyrke
  Sjøforsvaret
  Minerydding
  Logisitikkfartøy
  Allied
  Navy
  Standing NATO Mine Countermeasure Group 1
  KNM Olav Tryggvason og HUGIN Team.1 er tilbake etter tre måneder i NATOs stående minerydderstyrke.
 • Helene Synes / Forsvaret
  SNMCMG1
  KNM Olav Tryggvason
  HNoMS Olav Tryggvason
  HUGIN
  HUGIN Team 1
  NATO
  Allierte
  NATOs stående minerydderstyrke
  Sjøforsvaret
  Minerydding
  Logisitikkfartøy
  Allied
  Navy
  Standing NATO Mine Countermeasure Group 1
  KNM Olav Tryggvason og HUGIN Team.1 er tilbake etter tre måneder i NATOs stående minerydderstyrke.
 • Helene Synes / Forsvaret
  SNMCMG1
  KNM Olav Tryggvason
  HNoMS Olav Tryggvason
  HUGIN
  HUGIN Team 1
  NATO
  Allierte
  NATOs stående minerydderstyrke
  Sjøforsvaret
  Minerydding
  Logisitikkfartøy
  Allied
  Navy
  Standing NATO Mine Countermeasure Group 1
  KNM Olav Tryggvason og HUGIN Team.1 er tilbake etter tre måneder i NATOs stående minerydderstyrke.
 • HARALD BERGER
  Elmer Ekker/ Forsvaret
  garden
  hmkg
  hæren
  luftforsvaret
  sjøforsvaret
  statsbesøk
  Soldater fra HMKG, hæren, sjø- og luftforsvaret i forbindelse med statsbesøket fra det nederlandske kongeparet.
 • Elmer Ekker/ Forsvaret
  garden
  HMKG
  hæren
  luftforsvaret
  sjøforsvaret
  slottet
  statsbesøk
  Soldater fra HMKG, hæren, sjø-, og luftforsvaret i forbindelse med statsbesøket fra det nederlandske kongeparet.
 • Elmer Ekker
  Elmer Ekker/ Forsvaret
  garden
  hmkg
  hæren
  luftforsvaret
  sjøforsvaret
  statsbesøk
  Soldater fra HMKG, hæren, sjø-, og luftforsvaret i forbindelse med statsbesøket fra det nederlandske kongeparet. Soldater fra HMKG, hæren, sjø- og luftforsvaret i forbindelse med statsbesøket fra det nederlandske kongeparet.
 • HARALD BERGER
  Elmer Ekker/ Forsvaret
  garden
  hmkg
  hæren
  luftforsvaret
  sjøforsvaret
  statsbesøk
  Soldater fra HMKG, hæren, sjø- og luftforsvaret i forbindelse med statsbesøket fra det nederlandske kongeparet.
 • HARALD BERGER
  Elmer Ekker/ Forsvaret
  garden
  hmkg
  hæren
  luftforsvaret
  sjøforsvaret
  statsbesøk
  Soldater fra HMKG, hæren, sjø- og luftforsvaret i forbindelse med statsbesøket fra det nederlandske kongeparet.
 • HARALD BERGER
  Elmer Ekker/ Forsvaret
  garden
  hmkg
  hæren
  luftforsvaret
  sjøforsvaret
  statsbesøk
  Soldater fra HMKG, hæren, sjø- og luftforsvaret i forbindelse med statsbesøket fra det nederlandske kongeparet.
 • Elmer Ekker/ Forsvaret
  garden
  hmkg
  hæren
  luftforsvaret
  sjøforsvaret
  slottet
  statsbesøk
  Soldater fra HMKG, hæren, sjø-, og luftforsvaret i forbindelse med statsbesøket fra det nederlandske kongeparet. Soldater fra HMKG, hæren, sjø- og luftforsvaret i forbindelse med statsbesøket fra det nederlandske kongeparet.
 • KJK
  Kystjegerkommandoen
  Sjøforsvaret
  Navy
  Skytter
  Stridsbåt
  Øvelse Nordlys
  Operatør
  Coastal Ranger Commando
  Skytter fra Kystjegerkommandoen på stridsbåt under øvelse Nordlys.
 • KJK
  Kystjegerkommandoen
  Sjøforsvaret
  Navy
  Skytter
  Stridsbåt
  Øvelse Nordlys
  Operatør
  Coastal Ranger Commando
  Skytter fra Kystjegerkommandoen på stridsbåt under øvelse Nordlys.
 • KJK
  Kystjegerkommandoen
  Sjøforsvaret
  Navy
  Skytter
  Stridsbåt
  Øvelse Nordlys
  Operatør
  Coastal Ranger Commando
  Skytter fra Kystjegerkommandoen på stridsbåt under øvelse Nordlys.
 • KJK
  Kystjegerkommandoen
  Sjøforsvaret
  Navy
  Skytter
  Stridsbåt
  Øvelse Nordlys
  Operatør
  Coastal Ranger Commando
  Skytter fra Kystjegerkommandoen på stridsbåt under øvelse Nordlys.
 • KJK
  Kystjegerkommandoen
  Sjøforsvaret
  Navy
  Politi
  Øvelse Nordlys
  Beredskapsøvelse
  Samtrening
  Totalforsvar
  Sivilt-militært samarbeid
  Harstad
  Stridsbåt
  Kystjeger
  Operatør
  Under øvelse Nordlys støttet Kystjegerkommandoen politiet med å ta kontroll over et fartøy, for å legge til rette for politiets videre etterforskning. KV Harstad hadde rollen som markør.
 • KJK
  Kystjegerkommandoen
  Sjøforsvaret
  Navy
  Politi
  Øvelse Nordlys
  Beredskapsøvelse
  Samtrening
  Totalforsvar
  Sivilt-militært samarbeid
  Harstad
  Stridsbåt
  Kystjeger
  Operatør
  Under øvelse Nordlys støttet Kystjegerkommandoen politiet med å ta kontroll over et fartøy, for å legge til rette for politiets videre etterforskning. KV Harstad hadde rollen som markør.
 • KJK
  Kystjegerkommandoen
  Sjøforsvaret
  Navy
  Politi
  Øvelse Nordlys
  Beredskapsøvelse
  Samtrening
  Totalforsvar
  Sivilt-militært samarbeid
  Harstad
  Stridsbåt
  Kystjeger
  Operatør
  Under øvelse Nordlys støttet Kystjegerkommandoen politiet med å ta kontroll over et fartøy, for å legge til rette for politiets videre etterforskning. KV Harstad hadde rollen som markør.
 • KJK
  Kystjegerkommandoen
  Sjøforsvaret
  Navy
  Politi
  Øvelse Nordlys
  Beredskapsøvelse
  Samtrening
  Totalforsvar
  Sivilt-militært samarbeid
  Harstad
  Stridsbåt
  Kystjeger
  Operatør
  Under øvelse Nordlys støttet Kystjegerkommandoen politiet med å ta kontroll over et fartøy, for å legge til rette for politiets videre etterforskning. KV Harstad hadde rollen som markør.