Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Skipssjef
  KNM FNAN
  KNM Fridtjof Nansen
  Ruben Grepne-Takle
  Kommandørkaptein
  Kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle
  Sjef
  Fregatt
  Frigate
  HNoMS Fridtjof Nansen
  COOP
  Cooperative Deployement
  Marinen
  Skipssjef på KNM Fridtjof Nansen kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle under øvelse Formidable Shield 21.
 • Skipssjef
  KNM FNAN
  KNM Fridtjof Nansen
  Ruben Grepne-Takle
  Kommandørkaptein
  Kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle
  Sjef
  Fregatt
  Frigate
  HNoMS Fridtjof Nansen
  COOP
  Cooperative Deployement
  Marinen
  Skipssjef på KNM Fridtjof Nansen kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle under øvelse Formidable Shield 21.
 • Skipssjef
  KNM FNAN
  KNM Fridtjof Nansen
  Ruben Grepne-Takle
  Kommandørkaptein
  Kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle
  Sjef
  Fregatt
  Frigate
  HNoMS Fridtjof Nansen
  COOP
  Cooperative Deployement
  Marinen
  Skipssjef på KNM Fridtjof Nansen kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle under øvelse Formidable Shield 21.
 • ALFA
  Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  Bølger
  f314
  fregatt
  Frigate
  hav
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Longyearbyen
  Marinen
  Navy
  Patrulje
  Sjøforsvaret
  Suverenitetshevdelse
  Svalbard
  THEY
  Thor Heyerdahl
  uvær
  vann
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl i mye bølger på overfarten til Svalbard. Fregatten var det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • ALFA
  Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  f314
  fregatt
  Frigate
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Longyearbyen
  Marinen
  Navy
  Patrulje
  Sjøforsvaret
  Snø
  Suverenitetshevdelse
  Svalbard
  THEY
  Thor Heyerdahl
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl på det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  Drone
  f314
  fregatt
  Frigate
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Longyearbyen
  Marinen
  Navy
  Patrulje
  Sjøforsvaret
  Suverenitetshevdelse
  Svalbard
  THEY
  Thor Heyerdahl
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl på det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • Helene Synes / Forsvaret
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Fregatt
  Frigate
  Sjøforsvaret
  Navy
  Marinefartøy
  Marinen
  Mannskap
  Besetning
  Crew
  Patrulje
  Svalbard
  Mannskap på KNM Thor Heyerdahl på patrulje til Svalbard, for å vise tilstedeværelse og hevde suverenitet.
 • Helene Synes / Forsvaret
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Fregatt
  Frigate
  Sjøforsvaret
  Navy
  Marinefartøy
  Marinen
  Mannskap
  Besetning
  Crew
  Patrulje
  Svalbard
  Mannskap på KNM Thor Heyerdahl på patrulje til Svalbard, for å vise tilstedeværelse og hevde suverenitet.
 • Helene Synes / Forsvaret
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Fregatt
  Frigate
  Sjøforsvaret
  Navy
  Marinefartøy
  Marinen
  Mannskap
  Besetning
  Crew
  Patrulje
  Svalbard
  Mannskap på KNM Thor Heyerdahl på patrulje til Svalbard, for å vise tilstedeværelse og hevde suverenitet.
 • Helene Synes / Forsvaret
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Fregatt
  Frigate
  Sjøforsvaret
  Navy
  Marinefartøy
  Marinen
  Mannskap
  Besetning
  Crew
  Patrulje
  Svalbard
  Mannskap på KNM Thor Heyerdahl på patrulje til Svalbard, for å vise tilstedeværelse og hevde suverenitet.
 • Helene Synes / Forsvaret
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Fregatt
  Frigate
  Sjøforsvaret
  Navy
  Marinen
  Marinefartøy
  Menig
  Vernepliktig
  Conscript
  Lookout
  Utkikk
  Patrulje
  Svalbard
  Vernepliktig på KNM Thor Heyerdahl holder utkikk på patrulje til Svalbard.
 • Helene Synes / Forsvaret
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Fregatt
  Frigate
  Sjøforsvaret
  Navy
  Marinen
  Marinefartøy
  Menig
  Vernepliktig
  Conscript
  Lookout
  Utkikk
  Patrulje
  Svalbard
  Vernepliktig på KNM Thor Heyerdahl holder utkikk på patrulje til Svalbard.
 • Helene Synes / Sjøforsvaret
  Fregatt
  Frigate
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Marinen
  Navy
  Frode Røte
  Skipssjef
  Kommandør
  Sysselmester
  Sølvi Elvedahl
  Svalbard
  Longyearbyen
  Navy
  Foreman
  Captain
  Sjef for 1. fregattskvadron kommandør Frode Røte og assisterende sysselmester på Svalbard Sølvi Elvedahl om bord på KNM Thor Heyerdahl i Longyearbyen.
 • Helene Synes / Sjøforsvaret
  Fregatt
  Frigate
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Marinen
  Navy
  Frode Røte
  Skipssjef
  Kommandør
  Sysselmester
  Sølvi Elvedahl
  Svalbard
  Longyearbyen
  Navy
  Foreman
  Captain
  Sjef for 1. fregattskvadron kommandør Frode Røte og assisterende sysselmester på Svalbard Sølvi Elvedahl om bord på KNM Thor Heyerdahl i Longyearbyen.
 • Helene Synes / Sjøforsvaret
  Svalbard
  Longyearbyen
  Fregatt
  Frigate
  Marinen
  THEY
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Patrulje
  Suverenitetshevdelse
  Navy
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl på det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • Helene Synes / Sjøforsvaret
  Svalbard
  Longyearbyen
  Fregatt
  Frigate
  Marinen
  THEY
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Patrulje
  Suverenitetshevdelse
  Navy
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl på det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • Helene Synes / Sjøforsvaret
  Svalbard
  Longyearbyen
  Fregatt
  Frigate
  Marinen
  THEY
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Patrulje
  Suverenitetshevdelse
  Navy
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl på det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • Helene Synes / Sjøforsvaret
  Svalbard
  Longyearbyen
  Fregatt
  Frigate
  Marinen
  THEY
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Patrulje
  Suverenitetshevdelse
  Navy
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl på det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • Helene Synes / Sjøforsvaret
  Svalbard
  Longyearbyen
  Fregatt
  Frigate
  Marinen
  THEY
  KNM Thor Heyerdahl
  HNoMS Thor Heyerdahl
  Patrulje
  Suverenitetshevdelse
  Navy
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl på det årlige Svalbardtoktet, for å hevde suverenitet og vise tilstedeværelse.
 • Marius Vågenes Villanger / Forsvaret
  Fregatt
  Frigate
  HNoMS Fridtjof Nansen
  KNM Fridtjof Nansen
  F310
  COOP
  Cooperative Deployement
  Ruben Grepne-Takle
  Skipssjef
  Curt Renshaw
  USA
  Allierte
  Allies
  Kommandørkaptein og skipssjef på KNM Fridtjof Nansen Ruben Grepne-Takle blir tatt imot av kontreadmiral Curt Renshaw, styrkesjef for CSG8 ved ankomst til USA, hvor fregatten integreres som en del av Carrier Strike Group 8, og senere i år vil ta del i Cooperative Deployment - et amerikanske samarbeidsprogram for nære allierte.
 • Marius Vågenes Villanger / Forsvaret
  Fregatt
  Frigate
  F310
  KNM Fridtjof Nansen
  HNoMS Fridtjof Nansen
  COOP
  Cooperative deployement
  RAS
  Etterforsyning
  USA
  USS Arctic
  Allierte
  Allies
  Det amerikanske gjesteflagget heises på KNM Fridtjof Nansen som gjør klar til å etterforsynes av drivstoff fra USS Arctic utenfor kysten av USA, hvor fregatten skal integreres som en del av Carrier Strike Group 8, og senere i år vil ta del i Cooperative Deployment - et amerikanske samarbeidsprogram for nære allierte.
 • Marius Vågenes Villanger / Forsvaret
  Fregatt
  Frigate
  Marinen
  Navy
  F310
  KNM Fridtjof Nansen
  HNoMS Fridtjof Nansen
  COOP
  Cooperative Deployement
  USA
  Allierte
  Allies
  KNM Fridtjof Nansen skal integreres som en del av Carrier Strike Group 8, og senere i år vil ta del i Cooperative Deployment - et amerikanske samarbeidsprogram for nære allierte.
 • Marius Vågenes Villanger / Sjøforsvaret
  Fregatt
  Frigate
  Marinen
  F310
  KNM Fridtjof Nansen
  HNoMS Fridtjof Nansen
  Allies
  Allierte
  USA
  RAS
  Replenishment at sea
  Etterforsyning
  COOP
  Cooperative Deployement
  KNM Fridtjof Nansen gjør klar til å etterrforsynes av drivstoff fra USS Arctic utenfor kysten av USA, hvor fregatten skal integreres som en del av Carrier Strike Group 8, og senere i år vil ta del i Cooperative Deployment - et amerikanske samarbeidsprogram for nære allierte.
 • Marius Vågenes Villanger / Sjøforsvaret
  Fregatt
  Frigate
  Marinen
  F310
  KNM Fridtjof Nansen
  HNoMS Fridtjof Nansen
  Allies
  Allierte
  USA
  RAS
  Replenishment at sea
  Etterforsyning
  COOP
  Cooperative Deployement
  KNM Fridtjof Nansen gjør klar til å etterrforsynes av drivstoff fra USS Arctic utenfor kysten av USA, hvor fregatten skal integreres som en del av Carrier Strike Group 8, og senere i år vil ta del i Cooperative Deployment - et amerikanske samarbeidsprogram for nære allierte.
 • Marius Vågenes Villanger / Sjøforsvaret
  Fregatt
  Frigate
  Marinen
  F310
  KNM Fridtjof Nansen
  HNoMS Fridtjof Nansen
  Allies
  Allierte
  USA
  RAS
  Replenishment at sea
  Etterforsyning
  COOP
  Cooperative Deployement
  KNM Fridtjof Nansen gjør klar til å etterrforsynes av drivstoff fra USS Arctic utenfor kysten av USA, hvor fregatten skal integreres som en del av Carrier Strike Group 8, og senere i år vil ta del i Cooperative Deployment - et amerikanske samarbeidsprogram for nære allierte.