Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Anette Ask/Forsvaret
  cyber
  cyberforsvaret
  cybertekniker
  cyfor
  data
  FSP TYR
  ikt
  jente
  jørstadmoen
  kvinne
  pc
  samband
  tekniker
  TYR
  utdanning
  utdanning i forsvaret
  Cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen.
 • Anette Ask/Forsvaret
  cyber
  cyberforsvaret
  cybertekniker
  cyfor
  data
  ikt
  jørstadmoen
  samband
  tekniker
  telefon
  utdanning
  utdanning i forsvaret
  Cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen.
 • Anette Ask/Forsvaret
  cyber
  cyberforsvaret
  cybertekniker
  cyfor
  data
  ikt
  jente
  jørstadmoen
  kvinne
  pc
  samband
  satcom
  satellitt
  tekniker
  utdanning
  utdanning i forsvaret
  Cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen.
 • Anette Ask/Forsvaret
  cyber
  cyberforsvaret
  cybertekniker
  cyfor
  data
  ikt
  jente
  jørstadmoen
  kvinne
  pc
  samband
  satcom
  satellitt
  tekniker
  utdanning
  utdanning i forsvaret
  Cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen.
 • Anette Ask/Forsvaret
  cyber
  cyberforsvaret
  cybertekniker
  cyfor
  data
  ikt
  jente
  jørstadmoen
  kvinne
  pc
  samband
  satcom
  tekniker
  utdanning
  utdanning i forsvaret
  Cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen.
 • Anette Ask/Forsvaret
  container
  cyber
  cyberforsvaret
  cybertekniker
  cyfor
  data
  ikt
  jørstadmoen
  samband
  skralle
  tekniker
  utdanning
  utdanning i forsvaret
  verktøy
  Cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen.
 • Anette Ask/Forsvaret
  cyber
  cyberforsvaret
  cybertekniker
  cyfor
  data
  ikt
  jente
  jørstadmoen
  kvinne
  pc
  samband
  satcom. satelitt
  satellitt
  tekniker
  utdanning
  utdanning i forsvaret
  Cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen.
 • Anette Ask/Forsvaret
  cyber
  cyberforsvaret
  cybertekniker
  cyfor
  data
  ikt
  jørstadmoen
  or
  ordning for militært tilsatte
  samband
  spesialist
  spesialistordningen
  tekniker
  utdanning
  utdanning i forsvaret
  Kommandérsersjant (spesialistbefal) underviser cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen.
 • Anette Ask/Forsvaret
  cyber
  cyberforsvaret
  cybertekniker
  cyfor
  data
  ikt
  jørstadmoen
  samband
  satcom
  satelitt
  satellitt
  tekniker
  utdanning
  utdanning i forsvaret
  Cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen.
 • Anette Ask/Forsvaret
  cyber
  cyberforsvaret
  cybertekniker
  cyfor
  data
  ikt
  jente
  jørstadmoen
  kvinne
  pc
  samband
  satcom
  satelitt
  satellitt
  tekniker
  utdanning
  utdanning i forsvaret
  Cybertekniker-elever under en systemøvelse på Jørstadmoen.
 • Anette Ask/Forsvaret
  8.mai
  8 mai
  8mai
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  Inge Kampenes
  Sjef Cyberforsvaret
  Markeringen av Frigjørings- og veterandagen 2021 ved lærerbautaen på Jørstadmoen. // Norwegian Liberation and Veterans Day at Jørstadmoen 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  8.mai
  8 mai
  8mai
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  Inge Kampenes
  Sjef Cyberforsvaret
  Markeringen av Frigjørings- og veterandagen 2021 ved lærerbautaen på Jørstadmoen. // Norwegian Liberation and Veterans Day at Jørstadmoen 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  8.mai
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  veteran
  8 mai
  8mai
  seremoni
  oppstilling
  inge kampenes
  sjef cyberforsvaret
  Markeringen av Frigjørings- og veterandagen 2021 ved lærerbautaen på Jørstadmoen. // Norwegian Liberation and Veterans Day at Jørstadmoen 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  8.mai
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  veteran
  8 mai
  8mai
  seremoni
  oppstilling
  inge kampenes
  sjef cyberforsvaret
  Markeringen av Frigjørings- og veterandagen 2021 ved lærerbautaen på Jørstadmoen. // Norwegian Liberation and Veterans Day at Jørstadmoen 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  8.mai
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  veteran
  8 mai
  8mai
  seremoni
  oppstilling
  inge kampenes
  sjef cyberforsvaret
  Markeringen av Frigjørings- og veterandagen 2021 ved lærerbautaen på Jørstadmoen. // Norwegian Liberation and Veterans Day at Jørstadmoen 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  8.mai
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  veteran
  8 mai
  8mai
  seremoni
  oppstilling
  inge kampenes
  sjef cyberforsvaret
  Markeringen av Frigjørings- og veterandagen 2021 ved lærerbautaen på Jørstadmoen. // Norwegian Liberation and Veterans Day at Jørstadmoen 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  8.mai
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  veteran
  8 mai
  8mai
  seremoni
  oppstilling
  inge kampenes
  sjef cyberforsvaret
  Markeringen av Frigjørings- og veterandagen 2021 ved lærerbautaen på Jørstadmoen. // Norwegian Liberation and Veterans Day at Jørstadmoen 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  8.mai
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  veteran
  8 mai
  8mai
  seremoni
  oppstilling
  inge kampenes
  sjef cyberforsvaret
  Markeringen av Frigjørings- og veterandagen 2021 ved lærerbautaen på Jørstadmoen. // Norwegian Liberation and Veterans Day at Jørstadmoen 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  8.mai
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  veteran
  8 mai
  8mai
  seremoni
  oppstilling
  inge kampenes
  sjef cyberforsvaret
  Markeringen av Frigjørings- og veterandagen 2021 ved lærerbautaen på Jørstadmoen. // Norwegian Liberation and Veterans Day at Jørstadmoen 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  8.mai
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  veteran
  8 mai
  8mai
  seremoni
  oppstilling
  inge kampenes
  sjef cyberforsvaret
  Markeringen av Frigjørings- og veterandagen 2021 ved lærerbautaen på Jørstadmoen. // Norwegian Liberation and Veterans Day at Jørstadmoen 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  vinter
  vintertjeneste
  cba
  cyber
  cyberforsvarets base- og alarmtjenester
  kulde
  snø
  is
  gjennomgang av råk
  råk
  is
  gå gjennom isen
  vann
  skistaver
  vått
  jente
  kvinne
  allmenn verneplikt
  kvinner
  jenter
  cyberforsvaret
  Soldater fra Cyberforsvarets base- og alarmtjenester under deres vinterøvelse, februar 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  vinter
  vintertjeneste
  cba
  cyber
  cyberforsvarets base- og alarmtjenester
  kulde
  snø
  ski
  skimarsj
  staver
  skistav
  natoplanker
  nato plank
  natoplank
  jente
  kvinne
  allmenn verneplikt
  kvinner
  jenter
  cyberforsvaret
  Soldater fra Cyberforsvarets base- og alarmtjenester under deres vinterøvelse, februar 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  vinter
  vintertjeneste
  cba
  cyber
  cyberforsvarets base- og alarmtjenester
  kulde
  snø
  is
  gjennomgang av råk
  råk
  is
  gå gjennom isen
  vann
  skistaver
  vått
  cyberforsvaret
  Soldater fra Cyberforsvarets base- og alarmtjenester under deres vinterøvelse, februar 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  vinter
  vintertjeneste
  cba
  cyber
  cyberforsvarets base- og alarmtjenester
  kulde
  snø
  ski
  skimarsj
  staver
  skistav
  natoplanker
  nato plank
  natoplank
  jente
  kvinne
  allmenn verneplikt
  kvinner
  jenter
  cyberforsvaret
  Soldater fra Cyberforsvarets base- og alarmtjenester under deres vinterøvelse, februar 2021. // Soldiers from the Norwegian Armed Forces Cyber Defence Garrison Support and Response Services during a winter exercise, February of 2021. Soldater fra Cyberforsvarets base- og alarmtjenester under deres vinterøvelse, februar 2021.
 • Anette Ask/Forsvaret
  vinter
  vintertjeneste
  cba
  cyber
  cyberforsvarets base- og alarmtjenester
  kulde
  snø
  ski
  skimarsj
  staver
  skistav
  natoplanker
  nato plank
  natoplank
  jente
  kvinne
  allmenn verneplikt
  kvinner
  jenter
  cyberforsvaret
  Soldater fra Cyberforsvarets base- og alarmtjenester under deres vinterøvelse, februar 2021. // Soldiers from the Norwegian Armed Forces Cyber Defence Garrison Support and Response Services during a winter exercise, February of 2021. Soldater fra Cyberforsvarets base- og alarmtjenester under deres vinterøvelse, februar 2021.