Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  Styrken er samlet i Trondheim helgen før øvelse Cold Response 2016 starter for fullt. / Marine vessels together in Trondheim for the weekend before exercise Cold Response 2016 starts.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  Styrken er samlet i Trondheim helgen før øvelse Cold Response 2016 starter for fullt. / Marine vessels together in Trondheim for the weekend before exercise Cold Response 2016 starts.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  Styrken er samlet i Trondheim helgen før øvelse Cold Response 2016 starter for fullt. / Marine vessels together in Trondheim for the weekend before exercise Cold Response 2016 starts.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  KNM Roald Amundsen i Trondheim helgen før øvelse Cold Response 2016 starter for fullt. / The norwegian frigatte KNM Roald Amundsen in Trondheim for the weekend before exercise Cold Response 2016 starts.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  Styrken er samlet i Trondheim helgen før øvelse Cold Response 2016 starter for fullt. KNM Thor Heyerdahl i bakgrunnen. / Marine vessels together in Trondheim for the weekend before exercise Cold Response 2016 starts.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  Styrken er samlet i Trondheim helgen før øvelse Cold Response 2016 starter for fullt. / Marine vessels together in Trondheim for the weekend before exercise Cold Response 2016 starts.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  Styrken er samlet i Trondheim helgen før øvelse Cold Response 2016 starter for fullt. / Marine vessels together in Trondheim for the weekend before exercise Cold Response 2016 starts.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  OTO Melara
  skyting
  våpen
  kanon
  76mm
  KNM Skudd
  vinterøvelse
  winter exercise
  Skyteøvelse med 76mm kanon om bord KNM Skudd under øvelse Cold Response 2016. / Gunnery exercise with the 78mm cannon during exercise Cold Response 2016.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  OTO Melara
  skyting
  våpen
  kanon
  76mm
  KNM Skudd
  vinterøvelse
  winter exercise
  Skyteøvelse med 76mm kanon ombord KNM Skudd under øvelse Cold Response 2016. / Gunnery exercise with the 78mm cannon during exercise Cold Response 2016.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  En artillerist fra KNM Skudd trener på å skyte på landmål i fart under øvelse Cold Response 2016. / Gun man in action during exercise Cold Response 2016.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  Blinkskudd
  KNM Skjold under en overflateøvelse under øvelse Cold Response 2016. / KNM Skjold in a surface exercise during exercise Cold Response 2016.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  KNM Skjold legger fra kai under øvelse Cold Response 2016. / KNM Skjold during exercise Cold Response 2016.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  KNM Skjold under en overflateøvelse under øvelse Cold Response 2016. / KNM Skjold in a surface exercise during exercise Cold Response 2016.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  KNM Skjold under en overflateøvelse under øvelse Cold Response 2016. / KNM Skjold in a surface exercise during exercise Cold Response 2016.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  CR16
  Cold Response 2016
  Sjøforsvaret
  Marinen
  Kysteskadren
  Nord-Norge
  øvelse
  exercise
  defence
  marine
  nato
  vinterøvelse
  winter exercise
  Fregatten KNM Thor Heyerdahl under øvelse Cold Response 2016. / The norwegian frigatte KNM Thor Heyerdahl during exercise Cold Response 2016.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  FOS
  FOS VINTER
  2016
  befalsskole
  lederutdanning
  forsvarets opptak og seleksjon
  sessvollmoen
  opptaksprøver
  marsjering
  marsj
  snø
  solnedgang
  Kandidater ved Forsvarets opptak og seleksjon er blitt aspiranter, nå marsjerer de ut i felt for å gjennomføre fase 2 av opptaket. / Candidates at Joint admission and selection campnear Sessvollmoen.
 • Elias Engevik / Forsvaret
  FLOTEX
  Ofotfjorden
  Nord-Norge
  Marinen
  formasjon
  PHOTOEX
  Marine
  Fartøy
  fregatt
  frigate
  Marinens styrke seiler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvelsen. Fregatten KNM Fridtjof Nansen, med alle de andre farøyene i bakgrunnen. / During the exercise Flotex 2015
 • Elias Engevik / Forsvaret
  FLOTEX
  Ofotfjorden
  Nord-Norge
  Marinen
  formasjon
  PHOTOEX
  Marine
  Fartøy
  orion p3
  frigate
  fartøy
  vessel
  Marinens styrke seiler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvelsen. / During the exercise Flotex 2015
 • Elias Engevik / Forsvaret
  FLOTEX
  Ofotfjorden
  Nord-Norge
  Marinen
  formasjon
  PHOTOEX
  Marine
  Fartøy
  Marinens styrke seiler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvelsen. / During the exercise Flotex 2015
 • Elias Engevik / Forsvaret
  FLOTEX
  Ofotfjorden
  Nord-Norge
  Marinen
  formasjon
  PHOTOEX
  Marine
  Fartøy
  orion p3
  Marinens styrke seiler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvelsen. / During the exercise Flotex 2015
 • Elias Engevik / Forsvaret
  FLOTEX
  Ofotfjorden
  Nord-Norge
  Marinen
  formasjon
  PHOTOEX
  Marine
  Fartøy
  orion p3
  Marinens styrke seiler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvelsen / During the exercise Flotex 2015
 • Elias Engevik / Forsvaret
  FLOTEX
  Ofotfjorden
  Nord-Norge
  Marinen
  formasjon
  PHOTOEX
  Marine
  Fartøy
  Marinens styrke seiler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvelsen. / During the exercise Flotex 2015
 • Elias Engevik / Forsvaret
  FLOTEX
  Ofotfjorden
  Nord-Norge
  Marinen
  formasjon
  PHOTOEX
  Marine
  Fartøy
  Marinens styrke seiler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvelsen. Fregatten KNM Fridtjof Nansen, med alle de andre farøyene i bakgrunnen. / During the exercise Flotex 2015
 • Elias Engevik / Forsvaret
  FLOTEX
  Ofotfjorden
  Nord-Norge
  Marinen
  formasjon
  PHOTOEX
  Marine
  Fartøy
  vessel
  Marinens styrke seiler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvelsen. / During the exercise Flotex 2015
 • Elias Engevik / Forsvaret
  FLOTEX
  Ofotfjorden
  Nord-Norge
  Marinen
  formasjon
  PHOTOEX
  Marine
  Fartøy
  vessel
  frigate
  Marinens styrke seiler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvelsen. Fregatten KNM Fridtjof Nansen / During the exercise Flotex 2015