Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Covid
  covid
  covid-19
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  GSV
  Helse
  pandemi
  Perm
  Sanitetstroppen
  virus
  Corona
  Korona
  En soldat som kommer tilbake fra perm tar en koronatest utført av sanitetstropen på GSV.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  GSV
  Perm
  Korona
  Corona
  Covid-19
  En soldat som kommer tilbake fra perm viser til vakta at han har en negativ koronatest.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  GSV
  Perm
  En soldat som kommer tilbake fra perm viser til vakta at han har en negativ koronatest.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Geværtroppen
  GSV
  HK416
  SAAB
  SAAB-system
  Sambandstroppen
  Sensor
  Vinter
  Sambandstroppen og geværtroppen på GSV øver med simulatorvester, sensorer på hjelm og sensorer på våpen. Soldatene på bildet er i sambandstroppen.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Geværtroppen
  GSV
  LMG
  SAAB
  SAAB-system
  Sambandstroppen
  Sensor
  Vinter
  Sambandstroppen og geværtroppen på GSV øver med simulatorvester, sensorer på hjelm og sensorer på våpen. Soldaten på bildet er i geværtroppen.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Geværtroppen
  GSV
  HK416
  LMG
  Minimi
  SAAB
  SAAB-system
  Sambandstroppen
  Sensor
  Vinter
  Sambandstroppen og geværtroppen på GSV øver med simulatorvester, sensorer på hjelm og sensorer på våpen. Soldatene på bildet er i geværtroppen.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Geværtroppen
  GSV
  HK416
  SAAB
  SAAB-system
  Sambandstroppen
  Sensor
  Vinter
  Sambandstroppen og geværtroppen på GSV øver med simulatorvester, sensorer på hjelm og sensorer på våpen. Soldaten på bildet er i sambandstroppen.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Geværtroppen
  GSV
  HK416
  SAAB
  SAAB-system
  Sambandstroppen
  Sensor
  Vinter
  Sambandstroppen og geværtroppen på GSV øver med simulatorvester, sensorer på hjelm og sensorer på våpen. Soldaten på bildet er i geværtroppen.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Female
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  Jente
  Kvinne
  OP-tårn
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Tårn
  En vernepliktig soldat fra Pasvikkompaniet på OP-tårnet på Bjørnsundhøyden. Her lager soldaten vafler til besøkende.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  OP-tårn
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Tårn
  En vernepliktig soldat fra Pasvikkompaniet vokter den norsk-russiske grensen fra OP-tårnet på Bjørnsundhøyden.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  OP-tårn
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Tårn
  En vernepliktig soldat fra Pasvikkompaniet vokter den norsk-russiske grensen fra OP-tårnet på Bjørnsundhøyden.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Female
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  Jente
  Kvinne
  OP-tårn
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Tårn
  Soldat i Pasvikkompaniet på tårnet i Bjørnsundhøyden.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Female
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjenesten
  Garnisonen i Sør-Varanger
  Grensa
  Grensen
  Grensevakten
  GSV
  Jente
  Kvinne
  OP-tårn
  PASKP
  Pasvikkompaniet
  Russergrensa
  Russergrensen
  Tårn
  En vernepliktig soldat fra Pasvikkompaniet vokter den norsk-russiske grensen fra OP-tårnet på Bjørnsundhøyden.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Porsanger
  GP
  HK416
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsangmoen
  En soldat fra Porsanger bataljon står på vakt i effektive -30 grader.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  HV
  Heimevernet
  HV-17
  Finnmark heimevernsdistrikt
  MG-3
  vinter
  soldater
  HV-soldat
  HK416
  Finnmark
  Home guard
  Soldater fra Porsangerfjord HV-område i Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17) under årlig trening.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  HV
  Heimevernet
  HV-17
  Finnmark heimevernsdistrikt
  MG-3
  vinter
  soldater
  HV-soldat
  HK416
  Finnmark
  Home guard
  Soldater fra Porsangerfjord HV-område i Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17) under årlig trening.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Alarmøvelse
  Beredskap
  Beredskapsøvelse
  CV90 OPV
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Forflytning
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Porsanger
  GP
  Kavalerieskadronen 2
  KTS
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsangmoen
  Øvelse
  Øvelse Banak. Soldater fra Porsanger bataljon har en uvarslet beredskaps-/alarmøvelse. Test av bataljonens reaksjonstid og sikring av samfunnskritiske objekter, i dette tilfellet Banak flyplass i Lakselv.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Alarmøvelse
  Beredskap
  Beredskapsøvelse
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Porsanger
  GP
  HK416
  Kavalerieskadronen 2
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsangmoen
  Øvelse
  Øvelse Banak. Soldater fra Porsanger bataljon har en uvarslet beredskaps-/alarmøvelse. Test av bataljonens reaksjonstid og sikring av samfunnskritiske objekter, i dette tilfellet Banak flyplass i Lakselv.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Alarmøvelse
  Beredskap
  Beredskapsøvelse
  Drone
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Porsanger
  GP
  Kavalerieskadronen 2
  MUAS
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsangmoen
  Puma 2
  Øvelse
  Øvelse Banak. Soldater fra Porsanger bataljon har en uvarslet beredskaps-/alarmøvelse. Test av bataljonens reaksjonstid og sikring av samfunnskritiske objekter, i dette tilfellet Banak flyplass i Lakselv. Drone sendes opp.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Alarmøvelse
  Beredskap
  Beredskapsøvelse
  BK
  Bombekaster
  BV206
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Forflytning
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Porsanger
  GP
  Kavalerieskadronen 2
  KTS
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsangmoen
  Øvelse
  Øvelse Banak. Soldater fra Porsanger bataljon har en uvarslet beredskaps-/alarmøvelse. Test av bataljonens reaksjonstid og sikring av samfunnskritiske objekter, i dette tilfellet Banak flyplass i Lakselv.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Alarmøvelse
  Beredskap
  Beredskapsøvelse
  CV90 OPV
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Porsanger
  GP
  Kavalerieskadronen 2
  KTS
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsangmoen
  Øvelse
  Øvelse Banak. Soldater fra Porsanger bataljon har en uvarslet beredskaps-/alarmøvelse. Test av bataljonens reaksjonstid og sikring av samfunnskritiske objekter, i dette tilfellet Banak flyplass i Lakselv.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Alarmøvelse
  Beredskap
  Beredskapsøvelse
  Bergepanser
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Forflytning
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Porsanger
  GP
  Kampstøtteeskadronen 6
  Lakselv
  NM127
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsangmoen
  Øvelse
  Øvelse Banak. Soldater fra Porsanger bataljon har en uvarslet beredskaps-/alarmøvelse. Test av bataljonens reaksjonstid og sikring av samfunnskritiske objekter, i dette tilfellet Banak flyplass i Lakselv. Bergepanser på inn til Lakselv.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Aina Borch
  Alarmøvelse
  Beredskap
  Beredskapsøvelse
  CV90 OPV
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Garnisonen i Porsanger
  GP
  Kavalerieskadronen 2
  Lakselv
  Ordfører
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsanger kommune
  Porsangmoen
  Øvelse
  Øvelse Banak. Soldater fra Porsanger bataljon har en uvarslet beredskaps-/alarmøvelse. Test av bataljonens reaksjonstid og sikring av samfunnskritiske objekter, i dette tilfellet Banak flyplass i Lakselv. Her er Aina Borch, ordfører i Porsanger kommune, på en CV90 oppklaringsvogn.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Alarmøvelse
  Banak flyplass
  Beredskap
  Beredskapsøvelse
  CV90 OPV
  Eskorte
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Forflytning
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Porsanger
  GP
  Kavalerieskadronen 2
  KTS
  Lakselv
  Militærpoliti
  MP
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsangmoen
  Øvelse
  Øvelse Banak. Soldater fra Porsanger bataljon har en uvarslet beredskaps-/alarmøvelse. Test av bataljonens reaksjonstid og sikring av samfunnskritiske objekter, i dette tilfellet Banak flyplass i Lakselv. CV90 på vei inn til Banak flyplass med militærpolitieskorte.
 • Joakim Salmelid/Forsvaret
  Alarmøvelse
  Beredskap
  Beredskapsøvelse
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Forflytning
  Førstegangstjeneste
  Garnisonen i Porsanger
  GP
  Kampstøtteeskadronen 6
  Lakselv
  M113
  Pansret ambulanse
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsangmoen
  Øvelse
  Øvelse Banak. Soldater fra Porsanger bataljon har en uvarslet beredskaps-/alarmøvelse. Test av bataljonens reaksjonstid og sikring av samfunnskritiske objekter, i dette tilfellet Banak flyplass i Lakselv. Pansret ambulanse avleverer skadet markør til sivil helsetjeneste i Lakselv.