Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  Multitroppen
  Multikjøretøy
  HV
  Heimevernet
  HV-16
  Innsatsstyrken Claymore
  Claymore
  ISTY
  Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16
  Multitroppen fra Innsatsstyrken Claymore, Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16).
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  HV
  Heimevernet
  Soldat
  HV-16
  Multitroppen
  Multikjøretøy
  Innsatsstyrken
  Claymore
  Grøtsund
  Soldat fra multitroppen i Innsatsstyrken Claymore i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) ved Grøtsund Industrihavn.
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  HV
  Heimevernet
  Multitroppen
  Multikjøretøy
  Innsatsstyrken
  Claymore
  ISTY
  Innsatsstyrken Claymore
  HV-16
  Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16
  Multitroppen fra Innsatsstyrken Claymore i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16).
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  Tromsø
  Grøtsund
  HV
  Heimevernet
  HV-16
  Jon Ivar Kjellin
  Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16
  Sjef HV-16, Kommandør Jon Ivar Kjellin, på Grøtsund Industrihavn
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  US Navy
  USS New Mexico
  Grøtsund
  Ubåt
  Submarine
  Tromsø
  Amerikansk reaktordrevet ubåt, USS New Mexico, ligger til havn på Grøtsund Industrihavn.
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  Sjøforsvaret
  Heimevernet
  Rune Andersen
  Jon Ivar Kjellin
  Grøtsund
  Tromsø
  USS New Mexico
  US Navy
  Sjef HV-16, Kommandør Jon Ivar Kjellin og Sjef Sjøforsvaret, Kontreadmiral Rune Andersen på plass på Grøtsund Industrihavn.
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV-16
  Grenseoppdrag
  Svenskegrensa
  Politi
  Nord-Hålogaland
  Ofoten
  Heimevernet bistår politiet med økt kontroll langs svenskegrensa.
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV-16
  Grenseoppdrag
  Svenskegrensa
  Politi
  Nord-Hålogaland
  Ofoten
  Heimevernet bistår politiet med økt kontroll langs svenskegrensa.
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV-16
  Grenseoppdrag
  Svenskegrensa
  Politi
  Nord-Hålogaland
  Ofoten
  Heimevernet bistår politiet med økt kontroll langs svenskegrensa.
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV-16
  Grenseoppdrag
  Svenskegrensa
  Politi
  Nord-Hålogaland
  Ofoten
  Heimevernet bistår politiet med økt kontroll langs svenskegrensa.
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Den Britiske Forsvarsattace´en Andy Walker minnestein vd den Britiske minnesteinen på Krigskirkegården på Narvik nye gravlund
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Her fra den Norske minnesteinen på Krigskirkegården på Narvig nye gravlund
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Her Polens Ambassadør H.E. Mrs Iwona Liliana Woicka-Ẑulawskataler ved Polens minnestein på Krigskirkegården på Narvik nye gravlund
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Her Den Polske og Den Britiske minnesteinene på Krigskirkegården i Narvik etter kransenedleggelsene
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Den Franske ambassadøren til Norge 28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Den Franske ambassadøren H.E. Mr Pierre-Mathieu Duhamel ved den Franske minnesteinen på Krigskirkegården i Narvik
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Den Franske ambassadøren til Norge 28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Den Franske ambassadøren H.E. Mr Pierre-Mathieu Duhamel ved den Franske minnesteinen på Krigskirkegården i Narvik
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Fra seremonien ved Veteranplassen i Narvik
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Fra seremonien ved Veteranplassen i Narvik, Statssekretær Tone Skogen legger ned en krans på den Norske minnesteinen
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. To musikere fra Forsvarets musikk som deltok i seremonien ved Veteranplassen i Narvik
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Den Britiske forsvars attachen Andy Walker holder en tale under seremonien på Krigskirkegården i Narvik
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Fra seremonien ved Veteranplassen i Narvik
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Fra seremonien ved Veteranplassen i Narvik
 • Jonny Karlsen/ Forsvaret
  80 års markering
  2. verdenskrig
  wwII
  første seiert over nazi tyskland
  narvik
  historie
  andre verdenskrig
  28. mai 2020 er det 80 år siden gjenerobringen av Narvik under andre verdenskrig. Slaget om Narvik var den første allierte seieren under andre verdenskrig. For første gang kjempet britiske, franske, polske og norske styrker skulder ved skulder. Fra seremonien ved Veteranplassen i Narvik
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  8.mai
  8mai
  frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  VET20
  veterandagen
  Oppstilling, Frigjørings- og veterandagen 2020 i Narvik. Tale ved kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef HV-16
 • Jonny Karlsen / Forsvaret
  8.mai
  8mai
  frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  VET20
  veterandagen
  Oppstilling, Frigjørings- og veterandagen 2020 i Narvik. Tale ved kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef HV-16