Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Fride Sørensen / Forsvaret
  HMKG
  Garden
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty The King's Guard
  Army
  Gardisten
  Hæren
  KP3
  3 Gardekompani
  Festkonsert
  Oslo Konserthus
  Konsert
  Gardemusikk
  Gardemusikken
  Musikk
  Parade
  backstage
  kultur
  Musikkgardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani steller i stand paradeuniformen og instrumentene før årets festkonsert. // Guardsmen from HMKGs music platoon preparing for a consert.
 • Fride Sørensen / Forsvaret
  HMKG
  Garden
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty The King's Guard
  Army
  Gardisten
  Hæren
  KP3
  3 Gardekompani
  Festkonsert
  Oslo Konserthus
  Konsert
  Gardemusikk
  Gardemusikken
  Musikk
  Parade
  backstage
  kultur
  Musikkgardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani steller i stand paradeuniformen og instrumentene før årets festkonsert. // Guardsmen from HMKGs music platoon preparing for a consert.
 • Fride Sørensen / Forsvaret
  HMKG
  Garden
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty The King's Guard
  Army
  Gardisten
  Hæren
  KP3
  3 Gardekompani
  Festkonsert
  Oslo Konserthus
  Konsert
  Gardemusikk
  Gardemusikken
  Musikk
  Parade
  backstage
  kultur
  Musikkgardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani steller i stand paradeuniformen og instrumentene før årets festkonsert. // Guardsmen from HMKGs music platoon preparing for a consert.
 • Fride Sørensen / Forsvaret
  HMKG
  Garden
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty The King's Guard
  Army
  Gardisten
  Hæren
  KP3
  3 Gardekompani
  Festkonsert
  Oslo Konserthus
  Konsert
  Gardemusikk
  Gardemusikken
  Musikk
  Parade
  backstage
  kultur
  Musikkgardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani steller i stand paradeuniformen og instrumentene før årets festkonsert. // Guardsmen from HMKGs music platoon preparing for a consert.
 • Fride Sørensen / Forsvaret
  HMKG
  Garden
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty The King's Guard
  Army
  Gardisten
  Hæren
  KP3
  3 Gardekompani
  Festkonsert
  Oslo Konserthus
  Konsert
  Gardemusikk
  Gardemusikken
  Musikk
  Parade
  backstage
  kultur
  Musikkgardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani steller i stand paradeuniformen og instrumentene før årets festkonsert. // Guardsmen from HMKGs music platoon preparing for a consert.
 • Fride Sørensen / Forsvaret
  HMKG
  Garden
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty The King's Guard
  Army
  Gardisten
  Hæren
  KP3
  3 Gardekompani
  Festkonsert
  Oslo Konserthus
  Konsert
  Gardemusikk
  Gardemusikken
  Musikk
  Parade
  backstage
  kultur
  Musikkgardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani steller i stand paradeuniformen og instrumentene før årets festkonsert. // Guardsmen from HMKGs music platoon preparing for a consert.
 • Fride Sørensen / Forsvaret
  HMKG
  Garden
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty The King's Guard
  Army
  Gardisten
  Hæren
  KP3
  3 Gardekompani
  Festkonsert
  Oslo Konserthus
  Konsert
  Gardemusikk
  Gardemusikken
  Musikk
  Parade
  backstage
  kultur
  Musikkgardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani steller i stand paradeuniformen og instrumentene før årets festkonsert. // Guardsmen from HMKGs music platoon preparing for a consert.
 • Fride Sørensen / Forsvaret
  HMKG
  Garden
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty The King's Guard
  Army
  Gardisten
  Hæren
  KP3
  3 Gardekompani
  Festkonsert
  Oslo Konserthus
  Konsert
  Gardemusikk
  Gardemusikken
  Musikk
  Parade
  backstage
  kultur
  Musikkgardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani steller i stand paradeuniformen og instrumentene før årets festkonsert. // Guardsmen from HMKGs music platoon preparing for a consert.
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  forsvarssjef
  fsj
  haakon bruun-hanssen
  james g. foggo iii
  Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen tar i mot Admiral James G. Foggo III, Comander, Allied Joint Force Command, Naples / Commander, U.S. Naval Forces Europe and Commander, U.S. Naval Forces Africa til et møte på hans kontor i Oslo
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  james g. foggo iii
  fmin
  forsvarsminister
  frank bakke-jensen
  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tar i mot Admiral James G. Foggo III, Comander, Allied Joint Force Command, Naples / Commander, U.S. Naval Forces Europe and Commander, U.S. Naval Forces Africa til et møte på hans kontor i Oslo
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hilser på soldatene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen greets the soldiers
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hilser på soldatene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen greets the soldiers
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen hilser på SNR Terje Bruøygard og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Generalløytnant Rune Jakobsen / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen talk with SNR LtCol Terje bruøygård and Chief Norwegian Joint Headquarers LtGen Rune Jakobsen
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hilser på soldatene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen greets the soldiers
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Generalløytnant Rune Jakobsen deler ut medlajene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, chief Norwegian Joint Headquarters LtGen Rune Jakobsen give the soldiers the medal for duty in Iraq
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Generalløytnant Rune Jakobsen deler ut medlajene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, chief Norwegian Joint Headquarters LtGen Rune Jakobsen give the soldiers the medal for duty in Iraq
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen taler til soldatene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen give a speach to the soldiers
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen taler til soldatene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen give a speach to the soldiers
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  fmin
  frank bakke-jensen
  Kenneth J. Braithwaite
  Forsvarsminister Fran Bakke-Jensen mottok den Amerikanske ambassadøren Kenneth J. Braithwaite i Forsvarsdepartementet 23 februar 2018 / Norwegian Miniser of Defence Frank Bakke-Jensen recive U.S. Ambassador to Norway Kenneth J. Braithwaite in Norwegian Ministry of Defence 23th February 2018