Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  hmkg
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Gardister fra Hans Majestet Kongens Garde under seremonien hvor Hjerkinn skytefelt ble overlevert fra Forsvarsdepartementet til Klima- og Miljødepartementet
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  hmkg
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Gardister fra Hans Majestet Kongens Garde under seremonien hvor Hjerkinn skytefelt ble overlevert fra Forsvarsdepartementet til Klima- og Miljødepartementet
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Minneplaten som ble avduket av Forsvarsminsiter Frank Bakke-Jensen
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Forsvarsminsiter Frank Bakke-Jensen, vernepliktige Julie Sørensen fra KNM Harald Haarfagre og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn under seremonien på viewpoint SNØHETTA på Dovrefjell
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen talte under seremonien på viewpoint SNØHETTA på Dovrefjell
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn talte under seremonien på viewpoint SNØHETTA på Dovrefjell
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Natur fra Hjerkinn
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Representant fra Forsvarsbygg, Forsvarsminsiter Frank Bakke-Jensen og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn under seremonien på viewpoint SNØHETTA på Dovrefjell
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Natur fra Hjerkinn
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Natur fra Hjerkinn
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  hmkg
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Soldater fra Hans Majestets Kongens Garde under seremomnien på Dovrefjellet
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Forsvarsminsiter Frank Bakke-Jensen avduketen minnestein med påskrifetn: Fra skytefelt til nasjonalpark, norgeshistoria største naturrestaurering, under seremonien på viewpoint SNØHETTA på Dovrefjell
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen talte under seremonien på viewpoint SNØHETTA på Dovrefjell
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Forsvarsminsiter Frank Bakke-Jensen avduketen minnestein med påskrifetn: Fra skytefelt til nasjonalpark, norgeshistoria største naturrestaurering, under seremonien på viewpoint SNØHETTA på Dovrefjell
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Forsvarsminsiter Frank Bakke-Jensen og Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn med flere under seremonien på viewpoint SNØHETTA på Dovrefjell
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  hjerkinn skytefelt
  naturrestaurering
  markering
  verneområde
  nasjonalpark
  Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen. Forsvarsminsiter Frank Bakke-Jensen og Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn med flere under seremonien på viewpoint SNØHETTA på Dovrefjell