Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  oppstilling
  dimisjon
  dimisjonsoppstilling
  medlajetildeling
  vernepliktsmedalje
  førstegangstjeneste
  verneplikt
  akershus festning
  Bilde fra dimisjonsoppstillingen for kontingent 1907 og 1908 fra Akershus kommandantskap i Forsvarets Felles Tjenester på Akershus festning
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  oppstilling
  dimisjon
  dimisjonsoppstilling
  medlajetildeling
  vernepliktsmedalje
  førstegangstjeneste
  verneplikt
  akershus festning
  Bilde fra dimisjonsoppstillingen for kontingent 1907 og 1908 fra Akershus kommandantskap i Forsvarets Felles Tjenester på Akershus festning
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  oppstilling
  dimisjon
  dimisjonsoppstilling
  medlajetildeling
  vernepliktsmedalje
  førstegangstjeneste
  verneplikt
  akershus festning
  Bilde fra dimisjonsoppstillingen for kontingent 1907 og 1908 fra Akershus kommandantskap i Forsvarets Felles Tjenester på Akershus festning, Oberstløytnant Rune Karlsen delte ut vernepliktsmedaljen til soldatene.
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  oppstilling
  dimisjon
  dimisjonsoppstilling
  medlajetildeling
  vernepliktsmedalje
  førstegangstjeneste
  verneplikt
  akershus festning
  Bilde fra dimisjonsoppstillingen for kontingent 1907 og 1908 fra Akershus kommandantskap i Forsvarets Felles Tjenester på Akershus festning, her er det løytnant Aulie som snakker med sine soldater
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  oppstilling
  dimisjon
  dimisjonsoppstilling
  medlajetildeling
  vernepliktsmedalje
  førstegangstjeneste
  verneplikt
  akershus festning
  Bilde fra dimisjonsoppstillingen for kontingent 1907 og 1908 fra Akershus kommandantskap i Forsvarets Felles Tjenester på Akershus festning, Oberstløytnant Rune Karlsen delte ut vernepliktsmedaljen til soldatene.
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  oppstilling
  dimisjon
  dimisjonsoppstilling
  medlajetildeling
  vernepliktsmedalje
  førstegangstjeneste
  verneplikt
  akershus festning
  Bilde fra dimisjonsoppstillingen for kontingent 1907 og 1908 fra Akershus kommandantskap i Forsvarets Felles Tjenester på Akershus festning, Oberstløytnant Rune Karlsen delte ut vernepliktsmedaljen til soldatene.
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  oppstilling
  dimisjon
  dimisjonsoppstilling
  medlajetildeling
  vernepliktsmedalje
  førstegangstjeneste
  verneplikt
  akershus festning
  Bilde fra dimisjonsoppstillingen for kontingent 1907 og 1908 fra Akershus kommandantskap i Forsvarets Felles Tjenester på Akershus festning, Oberstløytnant Rune Karlsen delte ut vernepliktsmedaljen til soldatene.
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  oppstilling
  dimisjon
  dimisjonsoppstilling
  medlajetildeling
  vernepliktsmedalje
  førstegangstjeneste
  verneplikt
  akershus festning
  Bilde fra dimisjonsoppstillingen for kontingent 1907 og 1908 fra Akershus kommandantskap i Forsvarets Felles Tjenester på Akershus festning, Oberstløytnant Rune Karlsen delte ut vernepliktsmedaljen til soldatene.
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  oppstilling
  dimisjon
  dimisjonsoppstilling
  medlajetildeling
  vernepliktsmedalje
  førstegangstjeneste
  verneplikt
  akershus festning
  Bilde fra dimisjonsoppstillingen for kontingent 1907 og 1908 fra Akershus kommandantskap i Forsvarets Felles Tjenester på Akershus festning, Oberstløytnant Rune Karlsen delte ut vernepliktsmedaljen til soldatene.
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  oppstilling
  dimisjon
  dimisjonsoppstilling
  medlajetildeling
  vernepliktsmedalje
  førstegangstjeneste
  verneplikt
  akershus festning
  Bilde fra dimisjonsoppstillingen for kontingent 1907 og 1908 fra Akershus kommandantskap i Forsvarets Felles Tjenester på Akershus festning
 • Oda Linnea Brekke Iden / Forsvaret
  afghanistan
  bauta
  døde
  falne
  kjk
  kystjegerkommandoen
  memory
  minneseremoni
  veibombe
  Minnemarking på Trondenes. Til minne om fire falne i afghanistan i 2010
 • Oda Linnea Brekke Iden / Forsvaret
  afghanistan
  bauta
  døde
  falne
  forsvarssjef
  haakon bruun-hanssen
  kjk
  kystjegerkommandoen
  memory
  minneseremoni
  rune andersen
  sjef
  sjef marinen
  sten-richard larsen
  veibombe
  Minnemarking på Trondenes. Til minne om fire falne i afghanistan i 2010.