Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Jakob Østheim / Forsvaret
  FOS
  FOS2018
  forsvaret
  seleksjon
  sessvollmoen
  sommerfos
  Deltagere på FOS 2018 må ta godt vare på føttene under lange marsjer. // Participants at the armed forces selection process need to take good care of their feet during the long marches.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  FOS
  FOS2018
  forsvaret
  seleksjon
  sessvollmoen
  sommerfos
  Deltagere på FOS 2018 forbereder seg til marsj. // Participants at the armed forces selection process prepare for a march.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  FOS
  FOS2018
  forsvaret
  lagfører
  marsj
  marsjere
  seleksjon
  sessvollmoen
  sommerfos
  Som lagleder på FOS 2018 får du blandt annet instrukser fra selektørene, som du må ta med til laget ditt. // Participants at the armed forces selection process 2018 get instructions from their selection officers.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  FOS
  FOS2018
  forsvaret
  lagfører
  marsj
  marsjere
  seleksjon
  sessvollmoen
  sommerfos
  Deltagere på FOS 2018 marsjerer igjennom skogene på sessvollmoen. // Participants at the armed forces selection process 2018 march through the forest.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  FOS
  FOS2018
  forsvaret
  leksjon
  seleksjon
  sessvollmoen
  sommerfos
  Deltagere på FOS 2018 får instrukser fra selektørene. // Participants at the armed forces selection process 2018 get instructions from their selection officers.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  unifil
  Forsvaret delte i 2018 ut siste medaljer til deltagende i UNIFIL, fra 1978-1998. Her deler Sjøforsvaret ut i Bergen // The Norwegian armed forces are issuing the last medals from UNIFIL (1978-1998) . Pictured is the navy issuing medals in Bergen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  Sjøforsvaret
  UNIFIL
  bergen
  forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
  marinen
  medaljeseremoni
  sjøkrigsskolen
  Forsvaret delte i 2018 ut siste medaljer til deltagende i UNIFIL, fra 1978-1998. Her deler Sjøforsvaret ut i Bergen // The Norwegian armed forces are issuing the last medals from UNIFIL (1978-1998) . Pictured is the navy issuing medals in Bergen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  unifil
  Forsvaret delte i 2018 ut siste medaljer til deltagende i UNIFIL, fra 1978-1998. Her deler Sjøforsvaret ut i Bergen // The Norwegian armed forces are issuing the last medals from UNIFIL (1978-1998) . Pictured is the navy issuing medals in Bergen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  unifil
  Forsvaret delte i 2018 ut siste medaljer til deltagende i UNIFIL, fra 1978-1998. Her deler Sjøforsvaret ut i Bergen // The Norwegian armed forces are issuing the last medals from UNIFIL (1978-1998) . Pictured is the navy issuing medals in Bergen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  Sjøforsvaret
  UNIFIL
  bergen
  forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
  marinen
  medaljeseremoni
  sjøkrigsskolen
  Forsvaret delte i 2018 ut siste medaljer til deltagende i UNIFIL, fra 1978-1998. Her deler Sjøforsvaret ut i Bergen // The Norwegian armed forces are issuing the last medals from UNIFIL (1978-1998) . Pictured is the navy issuing medals in Bergen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  Sjøforsvaret
  UNIFIL
  bergen
  forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
  marinen
  medaljeseremoni
  sjøkrigsskolen
  Forsvaret delte i 2018 ut siste medaljer til deltagende i UNIFIL, fra 1978-1998. Her deler Sjøforsvaret ut i Bergen // The Norwegian armed forces are issuing the last medals from UNIFIL (1978-1998) . Pictured is the navy issuing medals in Bergen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  Sjef Sjøforsvaret
  Sjøforsvaret
  UNIFIL
  bergen
  forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
  marinen
  medaljeseremoni
  sjs
  sjøkrigsskolen
  Forsvaret delte i 2018 ut siste medaljer til deltagende i UNIFIL, fra 1978-1998. Her deler Sjef Sjøforsvaret, kontréadmiral Nils Andreas Stensønes ut i Bergen // The Norwegian armed forces are issuing the last medals from UNIFIL (1978-1998) . Pictured is the navy issuing medals in Bergen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  Sjef Sjøforsvaret
  Sjøforsvaret
  UNIFIL
  bergen
  forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
  marinen
  medaljeseremoni
  sjs
  sjøkrigsskolen
  Forsvaret delte i 2018 ut siste medaljer til deltagende i UNIFIL, fra 1978-1998. Her deler Sjef Sjøforsvaret, kontréadmiral Nils Andreas Stensønes ut i Bergen // The Norwegian armed forces are issuing the last medals from UNIFIL (1978-1998) . Pictured is the navy issuing medals in Bergen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  Sjøforsvaret
  UNIFIL
  bergen
  forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
  marinen
  medaljeseremoni
  sjøkrigsskolen
  Forsvaret delte i 2018 ut siste medaljer til deltagende i UNIFIL, fra 1978-1998. Her deler Sjøforsvaret ut i Bergen // The Norwegian armed forces are issuing the last medals from UNIFIL (1978-1998) . Pictured is the navy issuing medals in Bergen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  2018
  Sjef Sjøforsvaret
  Sjøforsvaret
  UNIFIL
  bergen
  forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
  marinen
  medaljeseremoni
  sjs
  sjøkrigsskolen
  Forsvaret delte i 2018 ut siste medaljer til deltagende i UNIFIL, fra 1978-1998. Her deler Sjef Sjøforsvaret, kontréadmiral Nils Andreas Stensønes ut i Bergen // The Norwegian armed forces are issuing the last medals from UNIFIL (1978-1998) . Pictured is the navy issuing medals in Bergen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  Frank Bakke-Jensen
  KNM Roald Amundsen
  Sjøforsvaret
  fmin
  forsvarsminister
  haakonsvern
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  marinen
  mjk
  spesialstyrke
  Norges nye forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen besøkte sjøforsvaret for første gang, og fikk en demonstrasjon av Marinejegerkommandoen ombord på KNM Roald Amundsen / Norways Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen visited the navy for the first time. He got a demo from the Norwegian Naval Special Operaton Comando (MJK) onboard HNoMS Roald Amundsen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  Frank Bakke-Jensen
  KNM Roald Amundsen
  Sjøforsvaret
  fmin
  forsvarsminister
  haakonsvern
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  marinen
  mjk
  spesialstyrke
  Norges nye forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen besøkte sjøforsvaret for første gang, og fikk en demonstrasjon av Marinejegerkommandoen ombord på KNM Roald Amundsen / Norways Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen visited the navy for the first time. He got a demo from the Norwegian Naval Special Operaton Comando (MJK) onboard HNoMS Roald Amundsen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  Frank Bakke-Jensen
  KNM Roald Amundsen
  Sjøforsvaret
  fmin
  forsvarsminister
  haakonsvern
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  marinen
  mjk
  spesialstyrke
  Norges nye forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen besøkte sjøforsvaret for første gang, og fikk en demonstrasjon av Marinejegerkommandoen ombord på KNM Roald Amundsen / Norways Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen visited the navy for the first time. He got a demo from the Norwegian Naval Special Operaton Comando (MJK) onboard HNoMS Roald Amundsen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  Frank Bakke-Jensen
  KNM Roald Amundsen
  Sjøforsvaret
  fmin
  forsvarsminister
  haakonsvern
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  marinen
  mjk
  spesialstyrke
  Norges nye forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen besøkte sjøforsvaret for første gang, og fikk en demonstrasjon av Marinejegerkommandoen ombord på KNM Roald Amundsen / Norways Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen visited the navy for the first time. He got a demo from the Norwegian Naval Special Operaton Comando (MJK) onboard HNoMS Roald Amundsen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  Frank Bakke-Jensen
  KNM Roald Amundsen
  Sjøforsvaret
  fmin
  forsvarsminister
  haakonsvern
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  marinen
  mjk
  spesialstyrke
  Norges nye forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen besøkte sjøforsvaret for første gang, og fikk en demonstrasjon av Marinejegerkommandoen ombord på KNM Roald Amundsen / Norways Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen visited the navy for the first time. He got a demo from the Norwegian Naval Special Operaton Comando (MJK) onboard HNoMS Roald Amundsen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  Frank Bakke-Jensen
  KNM Roald Amundsen
  Sjøforsvaret
  fmin
  forsvarsminister
  haakonsvern
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  marinen
  mjk
  spesialstyrke
  Norges nye forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen besøkte sjøforsvaret for første gang, og fikk en demonstrasjon av Marinejegerkommandoen ombord på KNM Roald Amundsen / Norways Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen visited the navy for the first time. He got a demo from the Norwegian Naval Special Operaton Comando (MJK) onboard HNoMS Roald Amundsen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  Frank Bakke-Jensen
  KNM Roald Amundsen
  Sjøforsvaret
  fmin
  forsvarsminister
  haakonsvern
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  marinen
  mjk
  spesialstyrke
  Norges nye forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen besøkte sjøforsvaret for første gang, og fikk en demonstrasjon av Marinejegerkommandoen ombord på KNM Roald Amundsen / Norways Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen visited the navy for the first time. He got a demo from the Norwegian Naval Special Operaton Comando (MJK) onboard HNoMS Roald Amundsen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  Frank Bakke-Jensen
  KNM Roald Amundsen
  Sjøforsvaret
  fmin
  forsvarsminister
  haakonsvern
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  marinen
  mjk
  spesialstyrke
  Norges nye forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen besøkte sjøforsvaret for første gang, og fikk en demonstrasjon av Marinejegerkommandoen ombord på KNM Roald Amundsen / Norways Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen visited the navy for the first time. He got a demo from the Norwegian Naval Special Operaton Comando (MJK) onboard HNoMS Roald Amundsen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  Frank Bakke-Jensen
  KNM Roald Amundsen
  Sjøforsvaret
  fmin
  forsvarsminister
  haakonsvern
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  marinen
  mjk
  spesialstyrke
  Norges nye forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen besøkte sjøforsvaret for første gang, og fikk en demonstrasjon av Marinejegerkommandoen ombord på KNM Roald Amundsen / Norways Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen visited the navy for the first time. He got a demo from the Norwegian Naval Special Operaton Comando (MJK) onboard HNoMS Roald Amundsen.
 • Jakob Østheim / Forsvaret
  Frank Bakke-Jensen
  KNM Roald Amundsen
  Sjøforsvaret
  fmin
  forsvarsminister
  haakonsvern
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  marinen
  mjk
  spesialstyrke
  Norges nye forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen besøkte sjøforsvaret for første gang, og fikk en demonstrasjon av Marinejegerkommandoen ombord på KNM Roald Amundsen / Norways Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen visited the navy for the first time. He got a demo from the Norwegian Naval Special Operaton Comando (MJK) onboard HNoMS Roald Amundsen.