Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  forsvarssjef
  fsj
  generalmajor
  Sjef hæren
  sjh
  Eirik Kristoffersen i samtale med besetningen på korvetten KNM Skjold, under brigadeøvelsen Thunder Reindeer 20.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  forsvarssjef
  fsj
  generalmajor
  Sjef hæren
  sjh
  Eirik Kristoffersen ombord i korvetten KNM Skjold, under brigadeøvelsen Thunder Reindeer 20.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  8.mai
  8mai
  frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  vet20
  veterandagen
  Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 markeres på Setermoen: Ordfører Toralf Heimdal talte og la ned blomsterkrans.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  8.mai
  8mai
  frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  vet20
  veterandagen
  Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 markeres på Setermoen: Ordfører Toralf Heimdal talte og la ned blomsterkrans.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  8.mai
  8mai
  frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  vet20
  veterandagen
  Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 markeres på Setermoen: Feltprest i Artilleribataljonen, løytnant Martin Holskar holdt bønn på ljnja.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  8.mai
  8mai
  frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  vet20
  veterandagen
  Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 markeres på Setermoen: Soldater fra Artilleribataljonen gjennomførte kanonsalutt.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  8.mai
  8mai
  frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  vet20
  veterandagen
  Ordfører i Målselv, Bengt Magne Luneng, og ordfører i Sørreisa, Jan-Eirik Nordahl legger ned blomsterkrans ved veteranmonumentet Touchpoint i Bardufoss sentrum, under Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  8.mai
  8mai
  frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  vet20
  veterandagen
  NH90 helikopter og Saab Safari skolefly tilhørende Luftforsvaret gjennomførte overflyvning under markeringen av Frigjørings- og veterandagen på Bardufoss, 8. mai 2020.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  8.mai
  8mai
  frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  vet20
  veterandagen
  Ordfører i Målselv, Bengt Magne Luneng, taler ved veteran- og minnemonumentene i Bardufoss sentrum, under Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  avtale
  kontrakt
  OR
  3. mars signerte Sjef Hæren, generalmajor Eirik Kristoffersen. en intensjonsavtale med rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  avtale
  kontrakt
  OR
  3. mars signerte Sjef Hæren, generalmajor Eirik Kristoffersen. en intensjonsavtale med rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  avtale
  kontrakt
  OR
  3. mars signerte Sjef Hæren, generalmajor Eirik Kristoffersen. en intensjonsavtale med rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  avtale
  kontrakt
  OR
  3. mars signerte Sjef Hæren, generalmajor Eirik Kristoffersen. en intensjonsavtale med rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk.
 • Ole-Sverre Haugli Forsvaret
  339
  airmobile
  Allied
  alliert
  bell
  bell 412
  cold response 2020
  cr20
  ebn
  etterretning
  Exercise
  fjernesk
  fjesk
  helicopter
  helikopter
  High visibility exercise
  infil
  innsetting
  Joint training
  luftmobil
  luftofvaret
  nato
  samtrening
  samvirke
  skvadron
  trening
  øvelse
  Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms.
 • Ole-Sverre Haugli Forsvaret
  339
  airmobile
  Allied
  alliert
  bell
  bell 412
  cold response 2020
  cr20
  ebn
  etterretning
  Exercise
  fjernesk
  fjesk
  helicopter
  helikopter
  High visibility exercise
  infil
  innsetting
  Joint training
  luftmobil
  luftofvaret
  nato
  samtrening
  samvirke
  skvadron
  trening
  øvelse
  Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms.
 • Ole-Sverre Haugli Forsvaret
  339
  airmobile
  Allied
  alliert
  bell
  bell 412
  cold response 2020
  cr20
  ebn
  etterretning
  Exercise
  fjernesk
  fjesk
  helicopter
  helikopter
  High visibility exercise
  infil
  innsetting
  Joint training
  luftmobil
  luftofvaret
  nato
  samtrening
  samvirke
  skvadron
  trening
  øvelse
  Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms.