Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Tilstede på annonseringen var komiteleder Harald Sunde, og blant andre veteran Ronny Kristoffersen.
 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Tilstede på annonseringen var komiteleder Harald Sunde, og blant andre veteran Frank Magnes.
 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Det ble annonsert av komiteleder Harald Sunde (midten) i Bygning 1 på Akershus festning. Til venstre veteran Ronny Kristoffersen, til høyre styreleder i Gunnar Sønstebys Minnefond Asbjørn Lysgård
 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Komiteleder Harald Sunde leser begrunnelsen. Ved siden av står veteran Ronny Kristoffersen.
 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Komiteleder Harald Sunde leser begrunnelsen. Ved siden av står to veteraner: Unni Vindheim og Ronny Kristoffersen.
 • Marius Lauritsen / Forsvaret
  pris
  seremoni
  Gunnar Sønstebys pris for 2017 går til Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. Tilstede på annonseringen var komiteleder Harald Sunde, og blant andre veteran Unni Vindheim.
 • Haakon Bruun-Hanssen innsettes som ny Forsvarssjef
  Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Akershus festning
  innsetting innsettelse
  avtroppende
  Admiral Haakon Bruun-Hanssen overrekker en medalje til avtroppende Forsvarssjef general Harald Sunde Haakon Bruun-Hanssen presents a medal to former Defense Chief Harald Sunde
 • Haakon Bruun-Hanssen innsettes som ny Forsvarssjef
  Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Akershus festning
  innsetting innsettelse
  avtroppende
  Admiral Haakon Bruun-Hanssen overrekker en medalje til avtroppende Forsvarssjef general Harald Sunde Haakon Bruun-Hanssen presents a medal to former Defense Chief Harald Sunde
 • Haakon Bruun-Hanssen innsettes som ny Forsvarssjef
  Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Akershus festning
  avtropping
  innsetting
  innsetting innsettelse
  Admiral Haakon Bruun-Hanssen overrekker en medalje til avtroppende Forsvarssjef general Harald Sunde Haakon Bruun-Hanssen presents a medal to former Defense Chief Harald Sunde
 • Haakon Bruun-Hanssen innsettes som ny Forsvarssjef
  Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Akershus festning
  inspeksjon
  oppstilling
  avtroppende innsettelse
  Avtroppende Forsvarssjef Harald Sunde inspiserer under innsettelsen av Haakon Bruun-Hanssen som ny Forsvarssjef The outgoing Chief of Defence, Harald Sunde, inspects at the inauguration of Haakon Bruun-Hanssen as new Chief of Defence
 • Haakon Bruun-Hanssen innsettes som ny Forsvarssjef
  Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Akershus festning
  inspeksjon
  oppstilling
  avtroppende innsettelse
  Avtroppende Forsvarssjef Harald Sunde inspiserer under innsettelsen av Haakon Bruun-Hanssen som ny Forsvarssjef The outgoing Chief of Defence, Harald Sunde, inspects at the inauguration of Haakon Bruun-Hanssen as new Chief of Defence
 • Haakon Bruun-Hanssen innsettes som ny Forsvarssjef
  Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Akershus festning
  Harald Sunde
  avtroppende innsettelse
  Admiral Haakon Bruun-Hanssen innsettes som ny Forsvarssjef. Avtroppende Forsvarssjef general Harald Sunde til høyre.
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  avtale
  fsj
  harald sunde
  karl egil hanevik
  raimonds graude
  Forsvarssjef General Harald Sunde, Sjef SOA Brigader Karl Egil Hanevik og Latvias forsvarssjef Generalløytnant Raimonds Graude etter og ha signert en samarbeidsavtale om spesialoperasjoner / Chief of Defence General Harald Sunde, Chief of Special operations unit Brigadier Karl Egil Hanevik and Chief of Defence fromLatvia Lieutenant General Raimonds Graude
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  avtale
  fsj
  harald sunde
  karl egil hanevik
  raimonds graude
  Forsvarssjef General Harald Sunde og Latvias forsvarssjef Generalløytnant Raimonds Graude på Sundes kontor i Oslo / Chief of Defence Genaral Harald Sunde and Chief of Defence from Latvia Lieutenant General Raimonds Graude at Sunde`s office in Oslo
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  avtale
  fsj
  harald sunde
  karl egil hanevik
  raimonds graude
  Forsvarssjef General Harald Sunde og Latvias forsvarssjef Generalløytnant Raimonds Graude signerer en samarbeidsavtale om spesialoperasjoner / Chief of Defence Genaral Harald Sunde and Chief of Defence from Latvia Lieutenant General Raimonds Graude signing of technical agreement in Oslo
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Elise Toft
  fsj forsvarssjef
  harald sunde
  utdeling
  medalje
  seremoni
  veteran
  innsatsmedalje
  Elise Toft og Forsvarssjef General Harald Sunde. Toft ble tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett for mot og vilje / Elise Toft and Norwegian Chief of Defence General Harald Sunde.
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Elise Toft
  fsj forsvarssjef
  harald sunde
  utdeling
  medalje
  seremoni
  veteran
  innsatsmedalje
  Elise Toft og Forsvarssjef General Harald Sunde. Toft ble tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett for mot og vilje / Elise Toft and Norwegian Chief of Defence General Harald Sunde.
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Elise Toft
  fsj forsvarssjef
  harald sunde
  utdeling
  medalje
  seremoni
  veteran
  innsatsmedalje
  Elise Toft og Forsvarssjef General Harald Sunde. Toft ble tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett for mot og vilje / Elise Toft and Norwegian Chief of Defence General Harald Sunde.
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  kebnekaise
  pressekonferanse
  militære samfund
  presse
  hercules
  ulykken
  fsj
  harald sunde
  Forsvarssjef General Harald Sunde var tilstede under pressekonferansen / The Norwegian Chief of Defence General Harald Sunde was present at the press conference
 • Vetle Hallås
  Vetle Hallås / Forsvaret
  Besøk
  statsbesøk
  kroatia
  general
  fsj
  Harald Sunde
  Forsvarssjef
  kontor
  Drago Lovrić
  Order of the Croatian Trefoil
  Medal medalje
  Generalmajor Kjell Ove Orderud Skare mottar medaljen "Red hrvatskog trolista" av Kroatias Forsvarssjef General Drago Lovrić / Major General Kjell Ove Orderud Skare recieve the medal "Order of the Croatian Trefoil" from the Croatian Chief of Defence General Drago Lovrić
 • Vetle Hallås
  Vetle Hallås / Forsvaret
  Besøk
  statsbesøk
  kroatia
  general
  fsj
  Harald Sunde
  Forsvarssjef
  kontor
  Drago Lovrić
  HMKG
  garde
  gardister
  parade
  akershus festning fortress
  Forsvarssjef General Harald Sunde mottar Kroatias forsvarssjef General Drago Lovrić til parade med Hans Majestet Kongens Garde på Akershus festning. Bak går Kommandanten for Akershus festning, Brigader Jon Einar Hynaas / Norwegian Chief of Defence General Harald Sunde and the Croatian Chief of Defence General Drago Lovrić due to a parade with His Majesty King´s Guard at Akershus fortress in Oslo. The Commandant at Akershus fortress, Brigadier Jon Einar Hynaas walk behind them
 • Vetle Hallås
  Vetle Hallås / Forsvaret
  Besøk
  statsbesøk
  kroatia
  general
  fsj
  Harald Sunde
  Forsvarssjef
  kontor
  Drago Lovrić
  akershus festning fortress
  HMKG
  garden garde
  gardister
  parade
  Forsvarssjef General Harald Sunde mottar Kroatias forsvarssjef General Drago Lovrić til parade med Hans Majestet Kongens Garde på Akershus festning. Bak går Kommandanten for Akershus festning, Brigader Jon Einar Hynaas / Norwegian Chief of Defence General Harald Sunde and the Croatian Chief of Defence General Drago Lovrić due to a parade with His Majesty King´s Guard at Akershus fortress in Oslo. The Commandant at Akershus fortress, Brigadier Jon Einar Hynaas walk behind them
 • Vetle Hallås
  Vetle Hallås / Forsvaret
  Besøk
  statsbesøk
  kroatia
  general
  fsj
  Harald Sunde
  Forsvarssjef
  kontor
  Drago Lovrić
  Croatia
  Forsvarssjef General Harald Sunde mottar Kroatias Forsvarssjef General Drago Lovrić på sitt kontor i Oslo / Norwegian Chief of Defence General Harald Sunde and the Croatian Chief of Defence General Drago Lovrić at Sunde's office in Oslo
 • Vetle Hallås
  Vetle Hallås / Forsvaret
  Besøk
  statsbesøk
  kroatia
  general
  fsj
  Harald Sunde
  Forsvarssjef
  kontor
  Drago Lovrić
  Forsvarssjefens bolig
  residence
  gevær
  Forsvarssjef General Harald Sunde og Kroatias forsvarssjef General Drago Lovrić i Forsvarssjefens bolig/ Norwegian Chief of Defence General Harald Sunde and the Croatian Chief of Defence General Drago Lovrić in the Norwegian Chief of Defence's residence
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  besøk
  harald sunde
  fsj
  litauen
  lithuania
  arvydas pocius
  Forsvarssjef General Harald Sunde mottar Litauens forsvarssjef Generalløytnant Arvydas Pocius på sitt kontor i Oslo / Norwegian Chief of Defence General Harald Sunde and the Lituanian Chief of Defence Lieutenant General Arvydas Pocius at Sunde´s office in Oslo