Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • 20201127JRG_6315.jpg
  Johanna Rydhem Garli/Forsvaret
  thomas, Bruvold, FSAN, Role 2, sanitet, intops, Afghanistan, Kabul
  Major Thomas Bruvold, nestkommanderende for det norske sanitetsbidragets andre kontingent ved det flernasjonale feltsykehuset i Kabul i Afghanistan, sitter i skjerming på et hotell i nærheten av Gardermoen før deployering.
 • 20201127JRG_6336.jpg
  Johanna Rydhem Garli/Forsvaret
  thomas, Bruvold, FSAN, Role 2, sanitet, intops, Afghanistan, Kabul
  Major Thomas Bruvold, nestkommanderende for det norske sanitetsbidragets andre kontingent ved det flernasjonale feltsykehuset i Kabul i Afghanistan, sitter i skjerming på et hotell i nærheten av Gardermoen før deployering.
 • 20201127JRG_6350.jpg
  Johanna Rydhem Garli/Forsvaret
  thomas, Bruvold, FSAN, Role 2, sanitet, intops, Afghanistan, Kabul
  Major Thomas Bruvold, nestkommanderende for det norske sanitetsbidragets andre kontingent ved det flernasjonale feltsykehuset i Kabul i Afghanistan, sitter i skjerming på et hotell i nærheten av Gardermoen før deployering.
 • 20201127JRG_6359.jpg
  Johanna Rydhem Garli/Forsvaret
  thomas, Bruvold, FSAN, Role 2, sanitet, intops, Afghanistan, Kabul
  Major Thomas Bruvold, nestkommanderende for det norske sanitetsbidragets andre kontingent ved det flernasjonale feltsykehuset i Kabul i Afghanistan, sitter i skjerming på et hotell i nærheten av Gardermoen før deployering.
 • 20210602tom_5120
  Tore Olav Mehus
  RSM, sjef fsan, forsvarets sanitet, steinsjøen skytefelt, besøk, sanitet, HKIA, Role 2, markering, medaljeseremoni
  Sjef Forsvarets sanitet , generalmajor Jon Gerhard Reichelt deler ut medaljer til personell som som vært deployert til RSM R2 HKIA i Kabul i 2020, under et besøk til Steinsjøen skytefelt der de driver trening.
 • 20210602tom_5121
  Tore Olav Mehus
  RSM, sjef fsan, forsvarets sanitet, steinsjøen skytefelt, besøk, sanitet, HKIA, Role 2, markering, medaljeseremoni
  Sjef Forsvarets sanitet , generalmajor Jon Gerhard Reichelt deler ut medaljer til personell som som vært deployert til RSM R2 HKIA i Kabul i 2020, under et besøk til Steinsjøen skytefelt der de driver trening.
 • 20210602tom_5122
  Tore Olav Mehus
  RSM, sjef fsan, forsvarets sanitet, steinsjøen skytefelt, besøk, sanitet, HKIA, Role 2, markering, medaljeseremoni
  Sjef Forsvarets sanitet , generalmajor Jon Gerhard Reichelt deler ut medaljer til personell som som vært deployert til RSM R2 HKIA i Kabul i 2020, under et besøk til Steinsjøen skytefelt der de driver trening.
 • 20210602tom_5123
  Tore Olav Mehus
  RSM, sjef fsan, forsvarets sanitet, steinsjøen skytefelt, besøk, sanitet, HKIA, Role 2, markering, medaljeseremoni
  Sjef Forsvarets sanitet , generalmajor Jon Gerhard Reichelt deler ut medaljer til personell som som vært deployert til RSM R2 HKIA i Kabul i 2020, under et besøk til Steinsjøen skytefelt der de driver trening.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Skarpskyttere
  Ida&Lyra
  IdaLyra
  Isty
  Innsatsstyrke
  Porsangerbataljonen
  Sensor
  Observering
  Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra trener sammen med skarpskyttere fra Porsangerbataljonen.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Skarpskyttere
  Ida&Lyra
  IdaLyra
  Isty
  Innsatsstyrke
  Porsangerbataljonen
  Sensor
  Observering
  Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra trener sammen med skarpskyttere fra Porsangerbataljonen.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Skarpskyttere
  Ida&Lyra
  IdaLyra
  Isty
  Innsatsstyrke
  Porsangerbataljonen
  Sensor
  Observering
  Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra trener sammen med skarpskyttere fra Porsangerbataljonen.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Skarpskyttere
  Ida&Lyra
  IdaLyra
  Isty
  Innsatsstyrke
  Porsangerbataljonen
  Sensor
  Observering
  Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra trener sammen med skarpskyttere fra Porsangerbataljonen.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Skarpskyttere
  Ida&Lyra
  IdaLyra
  Isty
  Innsatsstyrke
  Porsangerbataljonen
  Sensor
  Observering
  Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra trener sammen med skarpskyttere fra Porsangerbataljonen.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Skarpskyttere
  Ida&Lyra
  IdaLyra
  Isty
  Innsatsstyrke
  Porsangerbataljonen
  Sensor
  Observering
  Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra trener sammen med skarpskyttere fra Porsangerbataljonen.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Skarpskyttere
  Ida&Lyra
  IdaLyra
  Isty
  Innsatsstyrke
  Porsangerbataljonen
  Sensor
  Observering
  Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra trener sammen med skarpskyttere fra Porsangerbataljonen.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Skarpskyttere
  Ida&Lyra
  IdaLyra
  Isty
  Innsatsstyrke
  Porsangerbataljonen
  Sensor
  Observering
  Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra trener sammen med skarpskyttere fra Porsangerbataljonen.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Skarpskyttere
  Ida&Lyra
  IdaLyra
  Isty
  Innsatsstyrke
  Porsangerbataljonen
  Sensor
  Observering
  Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra trener sammen med skarpskyttere fra Porsangerbataljonen.
 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Porsangmoen
  Ida&Lyra
  Ida
  Lyra
  HV-17
  Finnmark heimevernsdistrikt
  Sanitetsbataljonen
  Sanitetstroppen
  Isty
  Innsatsstyrke
  Brigade Nord
  Trening
  LTT
  Sanitet
  Under øvelse Thunder Bolt i Finnmark har sanitetstroppene til innsatsstyrke Ida&Lyra og stabsområdet i Finnmark heimevernsdistrikt trent sammen med og fått opplæring fra instruktører fra Sanitetsbataljonen i Brigade nord.
 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Porsangmoen
  Ida&Lyra
  Ida
  Lyra
  HV-17
  Finnmark heimevernsdistrikt
  Sanitetsbataljonen
  Sanitetstroppen
  Isty
  Innsatsstyrke
  Brigade Nord
  Trening
  LTT
  Sanitet
  Under øvelse Thunder Bolt i Finnmark har sanitetstroppene til innsatsstyrke Ida&Lyra og stabsområdet i Finnmark heimevernsdistrikt trent sammen med og fått opplæring fra instruktører fra Sanitetsbataljonen i Brigade nord.
 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Porsangmoen
  Ida&Lyra
  Ida
  Lyra
  HV-17
  Finnmark heimevernsdistrikt
  Sanitetsbataljonen
  Sanitetstroppen
  Isty
  Innsatsstyrke
  Brigade Nord
  Trening
  LTT
  Sanitet
  Under øvelse Thunder Bolt i Finnmark har sanitetstroppene til innsatsstyrke Ida&Lyra og stabsområdet i Finnmark heimevernsdistrikt trent sammen med og fått opplæring fra instruktører fra Sanitetsbataljonen i Brigade nord.
 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Porsangmoen
  Ida&Lyra
  Ida
  Lyra
  HV-17
  Finnmark heimevernsdistrikt
  Sanitetsbataljonen
  Sanitetstroppen
  Isty
  Innsatsstyrke
  Brigade Nord
  Trening
  LTT
  Sanitet
  Under øvelse Thunder Bolt i Finnmark har sanitetstroppene til innsatsstyrke Ida&Lyra og stabsområdet i Finnmark heimevernsdistrikt trent sammen med og fått opplæring fra instruktører fra Sanitetsbataljonen i Brigade nord.
 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Porsangmoen
  Ida&Lyra
  Ida
  Lyra
  HV-17
  Finnmark heimevernsdistrikt
  Sanitetsbataljonen
  Sanitetstroppen
  Isty
  Innsatsstyrke
  Brigade Nord
  Trening
  LTT
  Sanitet
  Under øvelse Thunder Bolt i Finnmark har sanitetstroppene til innsatsstyrke Ida&Lyra og stabsområdet i Finnmark heimevernsdistrikt trent sammen med og fått opplæring fra instruktører fra Sanitetsbataljonen i Brigade nord.
 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Porsangmoen
  Ida&Lyra
  Ida
  Lyra
  HV-17
  Finnmark heimevernsdistrikt
  Sanitetsbataljonen
  Sanitetstroppen
  Isty
  Innsatsstyrke
  Brigade Nord
  Trening
  LTT
  Sanitet
  Under øvelse Thunder Bolt i Finnmark har sanitetstroppene til innsatsstyrke Ida&Lyra og stabsområdet i Finnmark heimevernsdistrikt trent sammen med og fått opplæring fra instruktører fra Sanitetsbataljonen i Brigade nord.