Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Bardufoss
  brigade nord
  brigade øvelse
  hvit kamo
  hæren
  rein 2
  Samband
  Sambands bataljonen
  Samtrening
  signals
  verneplikt
  vernepliktige
  vinter
  vinter øvelse
  vinterøvelse
  Winter
  winter exercise
  Telelag fra sambandsbataljonen etablerer knutepunkt for at Brigade Nord sine avdelinger skal kunne ha forbindelse under øvelse Rein 2.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Bardufoss
  brigade nord
  brigade øvelse
  hvit kamo
  hæren
  rein 2
  Samband
  Sambands bataljonen
  Samtrening
  signals
  verneplikt
  vernepliktige
  vinter
  vinter øvelse
  vinterøvelse
  Winter
  winter exercise
  Telelag fra sambandsbataljonen etablerer knutepunkt for at Brigade Nord sine avdelinger skal kunne ha forbindelse under øvelse Rein 2.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  5.Gardekompani
  Camo
  Garden
  Gardist
  HMKG
  Huseby leir
  kamo
  kamuflasje
  Parade
  Portrett
  Portrett av soldat i felt.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  5.Gardekompani
  Garden
  Gardist
  HMKG
  Huseby leir
  Parade
  Portrett
  Gardist i paradeuniform ved Huseby Leir.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  5.Gardekompani
  Garden
  Gardist
  HMKG
  Huseby leir
  Parade
  Portrett
  Gardist i paradeuniform ved Huseby Leir.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  camo
  felt
  Gardist
  HMKG
  kamo
  kamokrem
  markør
  Portrett
  Portrett av soldat i felt.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  5.Gardekompani
  Camo
  Garden
  Gardist
  HMKG
  Huseby leir
  kamo
  kamuflasje
  Parade
  Portrett
  Portrett av soldat i felt.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  5.Gardekompani
  Garden
  Gardist
  HMKG
  Huseby leir
  Parade
  Portrett
  Gardist i paradeuniform ved Huseby Leir.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  5.Gardekompani
  Garden
  Gardist
  HMKG
  Huseby leir
  Parade
  Portrett
  Gardist i paradeuniform ved Huseby Leir.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  army
  hæren
  Hærens våpenskole
  ingeniørvogn
  mineplog
  miner
  minerydder
  panservong
  wisent
  Prosjektleder Cato Berg fra forsvarsmatriell under demostrasjon av Wisent ingeniørvogn.
 • Håvard Madsbakken / Forsvaret
  FHS
  Høgskolen
  Oberstløytnant Marius Herberg
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  Forbregd
  Garden
  Gardist
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  oberstløytnant
  Roberg
  Trond
  Trond Forbregd
  Trond Roberg Forbregd
  Gardesjef oberstløytnant Trond Roberg Forbregd.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  Forbregd
  Garden
  Gardist
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  oberstløytnant
  Roberg
  Trond
  Trond Forbregd
  Trond Roberg Forbregd
  Gardesjef oberstløytnant Trond Roberg Forbregd.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  Forbregd
  Garden
  Gardist
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  oberstløytnant
  Roberg
  Trond
  Trond Forbregd
  Trond Roberg Forbregd
  Gardesjef oberstløytnant Trond Roberg Forbregd.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  Forbregd
  Garden
  Gardist
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  oberstløytnant
  Roberg
  Trond
  Trond Forbregd
  Trond Roberg Forbregd
  Gardesjef oberstløytnant Trond Roberg Forbregd.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  alarm
  hk416
  kamo
  klar til strid
  kts
  Soldatene har fått alarm og står klare for å rykke ut.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  alarm
  hk416
  Kamo
  klar
  klar til strid
  kts
  soldat
  Soldatene har fått alarm og står klare for å rykke ut.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  alarm
  kamo
  kts
  Soldatene har fått alarm og står klare for å rykke ut.
 • Sebastian Christiansen / Forvaret
  Alarmøvelse
  Finnmark landforsvar
  FLF
  HK416
  kamo
  kts
  Major
  POBN
  Porsanger bataljon
  Major Helje Borud. Sjef kavalerieskadronen, Porsanger bataljon.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  Alarmøvelse
  Finnmark landforsvar
  FLF
  GP
  kamo
  kamoflasje
  Kavalerieskadronen
  kvinne
  POBN
  Porsanger bataljon
  Porsangmoen
  Soldat tar på kamuflasjekrem.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  felt
  glad
  kamo
  kamokrem
  kamuflasje
  kvinne
  smil
  jente
  Glad soldat i felt.
 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  OR
  OR8
  sjefsersjant
  Sjefsersjant i hærstaben Fredrik Askim på GP (Porsangermoen leir)
 • Rolf Ytterstad / Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Frank Bakke Jensen
  Lars Lervik
  Porsangmoen
  Tomas Beck
  Forsvarsminister Frank Bakke Jensen, sjef Hæren generalmajor Lars Lervik, oberst Tomas Beck sjef Finnmark landforsvar. Den dansk, norske og svenske forsvarministeren signerte samarbeidsavtale på Porsangmoen.
 • Rolf Ytterstad / Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  FLF
  Generalmajor
  Intervju
  Lars Lervik
  NRK
  Porsangmoen
  Sjef Hæren, generamajor Lars Lervik, intervjues av NRK i forbindelse med besøk til Porsangmoen av de tre nordiske forsvarsministrene.