Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Anette Ask / Forsvaret
  admiral
  chief of defence
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  forsvarssjef
  Haakon Bruun-Hanssen
  Jørstadmoen
  landvernsalen
  Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen besøkte Jørstadmoen leir 15. juni 2018
 • Anette Ask / Forsvaret
  admiral
  chief of defence
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  forsvarssjef
  Haakon Bruun-Hanssen
  Jørstadmoen
  landvernsalen
  Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen besøkte Jørstadmoen leir 15. juni 2018
 • Anette Ask / Forsvaret
  admiral
  chief of defence
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  forsvarssjef
  Haakon Bruun-Hanssen
  Jørstadmoen
  landvernsalen
  Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen besøkte Jørstadmoen leir 15. juni 2018
 • Anette Ask / Forsvaret
  admiral
  chief of defence
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  forsvarssjef
  Haakon Bruun-Hanssen
  Jørstadmoen
  landvernsalen
  Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen besøkte Jørstadmoen leir 15. juni 2018
 • Anette Ask / Forsvaret
  admiral
  chief of defence
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  forsvarssjef
  Haakon Bruun-Hanssen
  Jørstadmoen
  landvernsalen
  Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen besøkte Jørstadmoen leir 15. juni 2018
 • Anette Ask / Forsvaret
  admiral
  chief of defence
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  forsvarssjef
  Haakon Bruun-Hanssen
  Jørstadmoen
  landvernsalen
  Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen besøkte Jørstadmoen leir 15. juni 2018
 • Anette Ask / Forsvaret
  admiral
  bell
  bell 412 sp
  chief of defence
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  forsvarssjef
  Haakon Bruun-Hanssen
  helikopter
  hilse
  hokus
  håndhilse
  Jørstadmoen
  landingsplass
  Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen besøkte Jørstadmoen leir 15. juni 2018
 • Anette Ask / Forsvaret
  admiral
  chief of defence
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  forsvarssjef
  Haakon Bruun-Hanssen
  Jørstadmoen
  landvernsalen
  Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen besøkte Jørstadmoen leir 15. juni 2018
 • Anette Ask / Forsvaret
  bell
  bell 412 sp
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  helikopter
  hokus
  Jørstadmoen
  landingsplass
  En soldat tar ned et Bell 412 SP helikopter på Jørstadmoen
 • Anette Ask / Forsvaret
  bell
  bell 412 sp
  chief of defence
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  helikopter
  hilse
  hokus
  håndhilse
  Jørstadmoen
  landingsplass
  mp7
  sikrer
  vakt
  En soldat står vakt foran et Bell 412 SP helikopter på Jørstadmoen
 • Anette Ask / Forsvaret
  bell
  bell 412 sp
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  helikopter
  hokus
  Jørstadmoen
  landingsplass
  En soldat tar ned et Bell 412 SP helikopter på Jørstadmoen
 • Anette Ask / Forsvaret
  bell
  bell 412 sp
  chief of defence
  Cyber
  Cyberforsvaret
  Cyfor
  helikopter
  hilse
  hokus
  håndhilse
  Jørstadmoen
  landingsplass
  mp7
  sikrer
  vakt
  En soldat står vakt foran et Bell 412 SP helikopter på Jørstadmoen
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Rekrutte fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani drikker vann i pausen
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Rekrutter fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani har utdanning i skogen
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Rekrutter fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani har utdanning i skogen
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Rekrutter fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani har utdanning i skogen
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Lagførere fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  allmenn verneplikt
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  skytestilling
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Rekrutte fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani har utdanning i skogen
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Lagfører fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Rekrutter fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani har utdanning i skogen
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekomani
  allmenn verneplikt
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HK416
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Lagfører fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Lagfører fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HMKG
  Hæren
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Lagfører fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  6. gardekompani
  allmenn verneplikt
  Garden
  Gardeskolen
  Gardeskolen
  grønn tjeneste
  GSK
  Hans Majestet Kongens Garde
  His Majesty the King's Guard
  HK416
  HMKG
  Hæren
  knestående skytestilling
  KP6
  rekrutt
  rekrutter
  skytestilling
  terningmoen
  Terningmoen leir
  utdanning
  Rekrutter fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani har utdanning i skogen