Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Kystvakten
  AMRO
  Arctic Mass Rescue Operation
  Sjøforsvaret
  Coast Guard Vessel
  KV Bison
  Lærling
  Matros
  Matroslærling
  Matroslærling om bord på Kystvaktfartøyet KV Bison. Bildet ble tatt under sleping i forbindelse med øvelsen Arctic Mass Rescue Operation 2021, i Adventfjorden utenfor Longyearbyen på Svalbard.
 • Kystvakten
  KV Bison
  røykdykker
  Arctic Mass Rescue Operation
  AMRO
  firefighter
  havari
  Røykdykkere fra kystvaktfartøyet KV Bison i lettbåten under øvelse Arctic Mass Rescue Operation 2021, på vei til og fra havarist, i Adventfjorden utenfor Longyearbyen på Svalbard.
 • Kystvakten
  KV Bison
  røykdykker
  Arctic Mass Rescue Operation
  AMRO
  firefighter
  havari
  Røykdykkere fra kystvaktfartøyet KV Bison i lettbåten under øvelse Arctic Mass Rescue Operation 2021, på vei til og fra havarist, i Adventfjorden utenfor Longyearbyen på Svalbard.
 • Kystvakten
  KV Bison
  røykdykker
  Arctic Mass Rescue Operation
  AMRO
  firefighter
  havari
  Røykdykkere fra kystvaktfartøyet KV Bison i lettbåten under øvelse Arctic Mass Rescue Operation 2021, på vei til og fra havarist, i Adventfjorden utenfor Longyearbyen på Svalbard.
 • Arctic Mass Rescue Operation
  Svalbard
  Longyearbyen
  AMRO
  AMRO21
  slep
  masseredningsøvelse
  Kystverket
  Kystvaktfartøyet KV Bison sleper OV Bøkfjord, som spilte havarist under øvelse Arctic Mass Rescue Operation 2021 i Adventfjorden, utenfor Longyearbyen, Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  KV Bison
  CGV Bison
  Operasjon
  Operation
  AMRO
  AMRO2021
  Operasjonsrommet om bord KV Bison følger med på radio og sambandstraffiken, samt live visninger av havaristen OV Bøkfjord som en del av øvelse Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, som tar del utenfor Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  KV Bison
  CGV Bison
  Svalbard
  Slepe
  Towing
  AMRO
  AMRO 2021
  KV Bison gjør seg klar til å slepe havarist fartøyet OV Bøkfjord som en del av øvelse Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, som tar del utenfor Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  KV Bison
  CGV Bison
  Røykdykkere
  Smoke Divers
  Havari
  Amro 2021
  AMRO
  Røykdykkere søker etter brann og varme som en del av søk-og-rednings oppdrag på havaristen OV Bøkfjord under øvelsen Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, som tar del utenfor Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  KV Bison
  CVG Bison
  Røykdykkere
  Smoke Divers
  BW
  AMRO 2021
  AMRO
  Svalbard
  Røykdykkere søker etter brann og varme som en del av søk-og-rednings oppdrag på havaristen OV Bøkfjord under øvelsen Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, som tar del utenfor Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  KV Bison
  CVG Bison
  Røykdykkere
  Smoke Divers
  BW
  AMRO 2021
  AMRO
  Svalbard
  Røykdykkere søker etter brann og varme som en del av søk-og-rednings oppdrag på havaristen OV Bøkfjord under øvelsen Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, som tar del utenfor Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  KV Bison
  CGV Bison
  Røykdykkere
  Smoke Divers
  Havari
  Amro 2021
  AMRO
  Røykdykkere søker etter brann og varme som en del av søk-og-rednings oppdrag på havaristen OV Bøkfjord under øvelsen Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, som tar del utenfor Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  KV Bison
  CGV Bison
  Svalbard
  Slepe
  Towing
  AMRO
  AMRO 2021
  KV Bison gjør seg klar til å slepe havarist fartøyet OV Bøkfjord som en del av øvelse Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, som tar del utenfor Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  Kv Bison
  CVG Bison
  AMRO
  AMRO 2021
  Sjøbjørn
  Menige
  Sanitet
  Røykdykkere
  KV Bison stiller med personell og utstyr for å hjelpe OV Bøkfjord med havari en del av øvelse Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, utenfor Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  KV Bison
  CGV Bison
  Røykdykkere
  Smoke Divers
  Havari
  Amro 2021
  AMRO
  Røykdykkere søker etter brann og varme som en del av søk-og-rednings oppdrag på havaristen OV Bøkfjord under øvelsen Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, som tar del utenfor Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  KV Bison
  CGV Bison
  AMRO
  AMRO 2021
  Menig
  Røykdykkere
  Røykdykkere fra Kystvaktfartøyet KV Bison drikker vann for å kjøle seg ned etter et søk-og-rednings oppdrag på havaristen OV Bøkfjord som en del av øvelse Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, som tar del utenfor Svalbard.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Kystvakt, KV, Coast Guard
  KV Bison
  CGV Bison
  Menig
  Sanitet
  SAR-helikopter
  Heli
  Svalbard
  Sanitetspersonell og markører venter på redning av SAR-helikopter fra havarist fartøyet OV Bøkfjord, som en del av øvelse Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) 2021, som tar del utenfor Svalbard.
 • Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  Kapteinløytnant
  Terje Refvik
  KNM Magnus Lagabøte
  Magnus Lagabøte
  MLAG
  Kapteinløytnant Terje Refvik
  kommandoskifte
  Command-change
  Marinen
  Sjøforsvaret
  Kapteinløytnant Terje Refvik overtok kommandoen på KNM Magnus Lagabøte fredag 1 oktober 2021.
 • Alexander Undrum Fathi / Forsvaret
  Kapteinløytnant
  Terje Refvik
  KNM Magnus Lagabøte
  Magnus Lagabøte
  MLAG
  Kapteinløytnant Terje Refvik
  kommandoskifte
  Command-change
  Marinen
  Sjøforsvaret
  Kapteinløytnant Terje Refvik overtok kommandoen på KNM Magnus Lagabøte fredag 1 oktober 2021.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Jakob Strandheim
  Sjøkrigsskolen
  KNM Hitra
  HNoMS Hitra
  Avdukingen av minneplate for Jakob Strandheim på Rong i Øygarden. Sjøkrigsskolens avgangskull kalt "Shetland-Larsen gjengen" møtte også opp sammen med den gamle Shetlandsbussen KNM Hitra for å hedre Jakob.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Jakob Strandheim
  Sjøkrigsskolen
  KNM Hitra
  HNoMS Hitra
  Avdukingen av minneplate for Jakob Strandheim på Rong i Øygarden. Sjøkrigsskolens avgangskull kalt "Shetland-Larsen gjengen" møtte også opp sammen med den gamle Shetlandsbussen KNM Hitra for å hedre Jakob.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Jakob Strandheim
  Shetlandsgjengen
  KNM Hitra
  HNoMS Hitra
  Sjøkrigsskolen
  Kadett fra Sjøkrigsskolens avgangskull "Shetland-Larsen gjengen" gir Jakob Strandheim en coin for hans innsats i Shetlandsgjengen.
 • Magnus J. Horne / Forsvaret
  Sjøforsvaret, The Royal Norwegian Navy
  Jakob Strandheim
  Shetlandsgjengen
  KNM Hitra
  HNoMS Hitra
  Sjøkrigsskolen
  Kadett fra Sjøkrigsskolens avgangskull "Shetland-Larsen gjengen" gir Jakob Stranheim en coin for hans innsats i Shetlandsgjengen.