Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Sigrid Vormeland/ Forsvaret
  Beisfjord
  bistand
  CB90
  KJK
  kystjegerkommandoen
  marinen
  Narvik
  sivile
  sjø
  sjøforsvaret
  stridsbåt
  stridsbåt 90
  totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt 90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av bygda Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Sigrid Vormeland/ Forsvaret
  Beisfjord
  bistand
  CB90
  KJK
  kystjegerkommandoen
  marinen
  Narvik
  sivile
  sjø
  sjøforsvaret
  stridsbåt
  stridsbåt 90
  totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt 90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av bygda Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Sigrid Vormeland/ Forsvaret
  Beisfjord
  bistand
  CB90
  KJK
  kystjegerkommandoen
  marinen
  Narvik
  sivile
  sjø
  sjøforsvaret
  stridsbåt
  stridsbåt 90
  totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt 90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av bygda Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Sigrid Vormeland/ Forsvaret
  Beisfjord
  bistand
  CB90
  KJK
  kystjegerkommandoen
  marinen
  Narvik
  sivile
  sjø
  sjøforsvaret
  stridsbåt
  stridsbåt 90
  totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt 90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av bygda Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Sigrid Vormeland/ Forsvaret
  Beisfjord
  bistand
  CB90
  KJK
  kystjegerkommandoen
  marinen
  Narvik
  sivile
  sjø
  sjøforsvaret
  stridsbåt
  stridsbåt 90
  totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt 90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av bygda Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Sigrid Vormeland/ Forsvaret
  Beisfjord
  bistand
  CB90
  KJK
  kystjegerkommandoen
  Narvik
  sjø
  sjøforsvaret
  stridsbåt
  stridsbåt 90
  totalforsvaret
  En Stridsbåt 90 fra Kystjegerkommandoen i Sjøforsvaret brukes til å bistå det sivile med transport av folk og materiell etter at et skred isolerte bygda Beisfjord.
 • Sigrid Vormeland/ Forsvaret
  Beisfjord
  bistand
  Narvik
  totalforsvaret
  Arbeid med å åpne veien inn til Beisfjord utenfor Narvik etter at et skred isolerte bygda. Personell fra Kystjegerkommandoen i Sjøforsvaret bistår Narvik kommune.
 • Sigrid Vormeland/ Forsvaret
  Beisfjord
  bistand
  CB90
  KJK
  kystjegerkommandoen
  marinen
  Narvik
  sivile
  sjø
  sjøforsvaret
  stridsbåt
  stridsbåt 90
  totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt 90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av bygda Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Markus Malmin
  Beisfjord
  Beredskap
  Kystjegerkommandoen
  Narvik
  Snøskred
  Totalforsvaret
  Personell fra Kystjegerkommandoen stiller med en Stridsbåt90 og bistår Narvik kommune med transport av folk og materiell inn og ut av Beisfjord, etter at den ble isolert av et skred.
 • Marius Vågenes Villanger / Forsvaret
  FNAN
  KNM Fridtjof Nansen
  COOP
  Cooperative Deployement
  Fregatt
  Frigate
  USS Harry S. Truman
  Carrier Strike Group 8
  Allierte
  Allies
  Gibraltarstredet
  Hangarskipsstyrke
  Middelhavet
  The Strait of Gibraltar
  KNM Fridtjof Nansen og USS Harry S. Truman Carrier Strike Group passerte tirsdag 14. desember gjennom Gibraltarstredet til Middelhavet, og starter med det en planlagt utplassering i den amerikanske sjetteflåte sitt operasjonsområde.
 • Marius Vågenes Villanger / Forsvaret
  FNAN
  KNM Fridtjof Nansen
  COOP
  Cooperative Deployement
  Fregatt
  Frigate
  USS Harry S. Truman
  Carrier Strike Group 8
  Allierte
  Allies
  Gibraltarstredet
  Hangarskipsstyrke
  Middelhavet
  The Strait of Gibraltar
  KNM Fridtjof Nansen og USS Harry S. Truman Carrier Strike Group passerte tirsdag 14. desember gjennom Gibraltarstredet til Middelhavet, og starter med det en planlagt utplassering i den amerikanske sjetteflåte sitt operasjonsområde.
 • Marius Vågenes Villanger / Forsvaret
  FNAN
  KNM Fridtjof Nansen
  COOP
  Cooperative Deployement
  Fregatt
  Frigate
  USS Harry S. Truman
  Carrier Strike Group 8
  Allierte
  Allies
  Gibraltarstredet
  Hangarskipsstyrke
  Middelhavet
  The Strait of Gibraltar
  KNM Fridtjof Nansen og USS Harry S. Truman Carrier Strike Group passerte tirsdag 14. desember gjennom Gibraltarstredet til Middelhavet, og starter med det en planlagt utplassering i den amerikanske sjetteflåte sitt operasjonsområde.