Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Besetningen på KNM Magnus Lagabøte under FLOTEX 2019
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Over et tosifret antall norske fartøy, inkludert KNM Magnus Lagabøte, deltok på storøvelsen FLOTEX 2019
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Mannskapet på KNM Magnus Lagabøte jobber med å legge ut øvelsesminer under FLOTEX 19.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Skipssjef på KNM Magnus Lagabøte under FLOTEX 19.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  mdk
  minedykkerkommandoen
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Minedykkerkommandoen (MDK) var stasjonert på KNM Magnus Lagabøte under FLOTEX 19, og var blant dem som lette etter øvelsesminene som ble lagt ut av fartøyet.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Opplæring i kjøring av "Sjøbjørn", Sjøforsvarets lettbåter, under FLOTEX 19.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  mdk
  minedykkerkommandoen
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Minedykkerkommandoen (MDK) var stasjonert på KNM Magnus Lagabøte under FLOTEX 19, og var blant dem som lette etter øvelsesminene som ble lagt ut av fartøyet.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  mdk
  minedykkerkommandoen
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Minedykkerkommandoen (MDK) var stasjonert på KNM Magnus Lagabøte under FLOTEX 19, og var blant dem som lette etter øvelsesminene som ble lagt ut av fartøyet.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  En vernepliktig følger med på bro på KNM Magnus Lagabøte under FLOTEX 19.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Over et tosifret antall norske fartøy, inkludert KNM Magnus Lagabøte, deltok på storøvelsen FLOTEX 19.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Godt humør under dekksarbeid på KNM Magnus Lagabøte under FLOTEX 19.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  flotex 19
  knm magnus lagabøte
  støtte- og logistikkfartøy
  øvelse
  Det jobbes på dekk på KNM Magnus Lagabøte med å legge ut øvelsesminer under FLOTEX 19.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  NATO logo på det tyske mine jakt fartøyet som er den del av Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  Personell fra NATO sin Enhanced Forward Presence besøker KNM Hinnøy mens skipet lå til kai i Litauen.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  Patch av Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  KNM Hinnøy sitt skuldermerke
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  offiser
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  offiserer
  Soldater ved KNM Hinnøy holder åpent skip i Litauen mens standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1) lå til kai.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  kvinne
  Litauen
  Mine
  minevåpen
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  vernepliktig
  Soldater ved KNM Hinnøy holder åpent skip i Litauen mens standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1) lå til kai.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  Personell fra NATO sin Enhanced Forward Presence besøker KNM Hinnøy mens skipet lå til kai i Litauen.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  Soldater på KNM Hinnøy laster opp etterforsyninger i Litauen under sitt besøk sammen med standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1).
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  BÅT
  fartøy
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  KNM Hinnøy sammen med resten av standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1) seiler inn til Klapeida havn i Litauen.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  BÅT
  fartøy
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  KNM Hinnøy sammen med resten av standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1) seiler inn til Klapeida havn i Litauen.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  Mannskap på KNM Hinnøy legger fra fra Klapeida i Litauen for å delta på øvelse i østersjøen.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  Mannskap på KNM Hinnøy legger fra fra Klapeida i Litauen for å delta på øvelse i østersjøen.
 • Frederik Ringnes/Forsvaret
  Hinnøy
  internasjonale operasjoner
  Litauen
  Mine
  Nato
  sjøforsvaret
  snmcmg1
  Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1)
  Skipssjef på KNM Hinnøy Tor Inge Lie i Klapeida under standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1) sitt besøk til Litauen.