Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  forsvaret
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  fellesoperasjon
  helicopter
  hundefører
  innsetting
  joint
  k9
  kjk
  kystjegerkommandoen
  nattoptikk
  nightvision
  nvg
  samtrening
  samvirke
  vinterkamuflasje
  Vinterøvelse
  Kystjegere fra Sjøforsvaret får taktisk transportstøtte av Luftforsvarets 339 skvadron med Bell 412 helikopter, under øvelse Arctic Hawk, der alle forsvarsgrenene trener sammen i Nord-Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  knm skjold
  korvett
  mtb
  Korvetten KNM Skjold patruljerer utenfor Andenes, i forbindelse med brigadeøvelsen Thunder Reindeer 2020.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  Allied
  alliert
  båt
  cold response 2020
  cr20
  Exercise
  fjell
  fregatt
  hav
  High visibility exercise
  Joint training
  kystvakten
  landskap
  marine
  marinen
  nato
  natur
  samtrening
  sjøforsvaret
  skip
  skjærgård
  øvelse
  Fregatten KNM «Thor Heyerdahl» og kystvaktskipet KV «Nordkapp» møter seiler forbi hverandre på øya Senja, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  Allied
  alliert
  båt
  cold response 2020
  cr20
  Exercise
  fjell
  fregatt
  hav
  High visibility exercise
  Joint training
  kystvakten
  landskap
  marine
  marinen
  nato
  natur
  samtrening
  sjøforsvaret
  skip
  skjærgård
  øvelse
  Fregatten KNM «Thor Heyerdahl» og kystvaktskipet KV «Nordkapp» møter seiler forbi hverandre på øya Senja, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  Allied
  alliert
  båt
  cold response 2020
  cr20
  Exercise
  fjell
  fregatt
  hav
  High visibility exercise
  Joint training
  kystvakten
  landskap
  marine
  marinen
  nato
  natur
  samtrening
  sjøforsvaret
  skip
  skjærgård
  øvelse
  Fregatten KNM «Thor Heyerdahl» og kystvaktskipet KV «Nordkapp» møter seiler forbi hverandre på øya Senja, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  nato70år
  Norsk CV90 kampvogn fra Panserbataljonen, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  nato70år
  Norske CV90 kampvogner og en Leopard 2A4 stridsvogn, med den nederlandske fregatten HBLMS De Ruyter i bakgrunnen, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  nato70år
  Fransk Tiger kamphelikopter over nerderlandske marinestyrker i landgangsfartøy, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  nato70år
  USMC CH-53 helikopter sammen med et Apache kamphelikopter, landgangsfartøy og støtteskip for amfibiske operasjoner, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samarbeid
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  HNLMS Karel Doorman er et nederlandsk amfibieskip. Her under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  Eurofighter jagerfly sammen med Boeing E-3 Sentry AWACS radarfly, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  Eurofighter jagerfly sammen med Boeing E-3 Sentry AWACS radarfly, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  Et DA-20 elektronisk krigføringsfly og F-16 jagerfly, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  US Navy F/A-18 Hornets i formasjon, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  US Navy F/A-18 Hornets i formasjon, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  allied
  alliert
  demo
  DV
  High visibilty exercise
  joint
  samtrening
  samvirke
  styrkedemostrasjon
  TRJE18
  Fly fra NATO og partnerland, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge.