Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Helge Hopen / Forsvaret
  Forsvarssjef
  Haakon Bruun Hanssen
  fsj
  kampflybase
  Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland besøkte Ørland flystasjon og var innom anleggsområdet til Forsvarsbygg. FSJ var innom anleggsteltet til AF gruppen som er en av de største entrepenørene ved kampflybaseutbyggingen. Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen and Chief of the Royal Norwegian Air Forces Major General Tonje Skinnarland visit to Ørland Air Station. CHOD visited workers from the AF Gruppen contracting and industrial group, one of the largest contractors on the site.
 • Helge Hopen / Forsvaret
  Forsvarssjef
  Haakon Bruun Hanssen
  fsj
  kampflybase
  Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland besøkte Ørland flystasjon og var innom anleggsområdet til Forsvarsbygg. FSJ var innom anleggsteltet til AF gruppen som er en av de største entrepenørene ved kampflybaseutbyggingen. Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen and Chief of the Royal Norwegian Air Forces Major General Tonje Skinnarland visit to Ørland Air Station. CHOD visited workers from the AF Gruppen contracting and industrial group, one of the largest contractors on the site.
 • Helge Hopen / Forsvaret
  Forsvarssjef
  Haakon Bruun Hanssen
  fsj
  kampflybase
  Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland besøkte Ørland flystasjon og var innom anleggsområdet til Forsvarsbygg. FSJ var innom anleggsteltet til AF gruppen som er en av de største entrepenørene ved kampflybaseutbyggingen. Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen and Chief of the Royal Norwegian Air Forces Major General Tonje Skinnarland visit to Ørland Air Station. CHOD visited workers from the AF Gruppen contracting and industrial group, one of the largest contractors on the site.
 • Helge Hopen / Forsvaret
  Forsvarssjef
  Haakon Bruun Hanssen
  fsj
  kampflybase
  Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland besøkte Ørland flystasjon og var innom anleggsområdet til Forsvarsbygg. FSJ var innom anleggsteltet til AF gruppen som er en av de største entrepenørene ved kampflybaseutbyggingen. Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen and Chief of the Royal Norwegian Air Forces Major General Tonje Skinnarland visit to Ørland Air Station. CHOD visited workers from the AF Gruppen contracting and industrial group, one of the largest contractors on the site.
 • Helge Hopen / Forsvaret
  Forsvarssjef
  Haakon Bruun Hanssen
  fsj
  kampflybase
  Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland besøkte Ørland flystasjon og var innom anleggsområdet til Forsvarsbygg. FSJ var innom anleggsteltet til AF gruppen som er en av de største entrepenørene ved kampflybaseutbyggingen. Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen and Chief of the Royal Norwegian Air Forces Major General Tonje Skinnarland visit to Ørland Air Station. CHOD visited workers from the AF Gruppen contracting and industrial group, one of the largest contractors on the site.
 • Helge Hopen / Forsvaret
  Forsvarssjef
  Haakon Bruun Hanssen
  fsj
  kampflybase
  Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland besøkte Ørland flystasjon og var innom anleggsområdet til Forsvarsbygg. FSJ var innom anleggsteltet til AF gruppen som er en av de største entrepenørene ved kampflybaseutbyggingen. Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen and Chief of the Royal Norwegian Air Forces Major General Tonje Skinnarland visit to Ørland Air Station. CHOD visited workers from the AF Gruppen contracting and industrial group, one of the largest contractors on the site.
 • Helge Hopen / Forsvaret
  Forsvarssjef
  Haakon Bruun Hanssen
  fsj
  kampflybase
  Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland besøkte Ørland flystasjon og var innom anleggsområdet til Forsvarsbygg. FSJ var innom anleggsteltet til AF gruppen som er en av de største entrepenørene ved kampflybaseutbyggingen. Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen and Chief of the Royal Norwegian Air Forces Major General Tonje Skinnarland visit to Ørland Air Station. CHOD visited workers from the AF Gruppen contracting and industrial group, one of the largest contractors on the site.