Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Sjef HV
  Elisabeth Michelsen
  Gjert Grave
  Sjefssersjant
  Home Guard
  Grenseoppdrag
  HV-05
  Haslemoen
  Sjef HV Elisabeth Michelsen og sjefssersjant Gjert Grave snakker med politiet under en forberedelse til grenseoppdrag.
 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Sjef HV
  Grebe
  Innsatsstyrke
  Grenseoppdrag
  Sjef HV, general major Elisabeth Michelsen snakker med politiet under forberedelse for grenseoppdrag.
 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  HV
  Heimevernet
  Sjef HV
  Grebe
  Innsatsstyrke
  Sjef HV, generalmajor Elisabeth Michelsen og politiet er med innsatsstyrke Grebe på forberedelser til grenseopprag.
 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV-05
  Haslemoen
  Innsatsstyrke
  HV
  Gerbe
  Demonstrasjon av grenseoppdrag for innsatsstyrke Grebe på Haslemoen leir.
 • Madeleine Skogstad / Forsvaret
  Heimevernet
  Uniformpåjobbendagen
  4.desember
  Nammo
  Siviljobb
  upjd
  Når "Uniform på jobben-dagen" arrangeres 4. desember er Nammo en av bedriftene som støtter ansatte i å bruke HV-uniformen på jobb den dagen. Fra venstre; Vegard Sande og Roger Kvernsveen.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  soldater
  mout
  sibo
  urban
  områdesoldater
  område
  HK416
  Soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 trener på urban krigføring.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  soldater
  mout
  sibo
  urban
  områdesoldater
  område
  HK416
  Soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 trener på urban krigføring.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  soldater
  mout
  sibo
  urban
  områdesoldater
  område
  HK416
  Soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 trener på urban krigføring.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  soldater
  mout
  sibo
  urban
  områdesoldater
  område
  HK416
  Soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 trener på urban krigføring.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  soldater
  mout
  sibo
  urban
  områdesoldater
  område
  HK416
  Soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 trener på urban krigføring.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  soldater
  mout
  sibo
  urban
  områdesoldater
  område
  HK416
  Soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 trener på urban krigføring.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  soldater
  mout
  sibo
  urban
  områdesoldater
  område
  HK416
  Soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 trener på urban krigføring.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  soldater
  mout
  sibo
  urban
  områdesoldater
  område
  HK416
  Soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 trener på urban krigføring.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  forsvaret
  grenseoppdrag
  svenskegrensen
  Grebe
  innsatsstyrke
  Politi
  samarbeid
  Heimevernet bistår politiet med økt kontroll langs svenskegrensa. Soldater fra innsatsstyrke Grebe hadde først noen timer leksjoner med politiet før de startet oppdragsløsning på grensen.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  forsvaret
  grenseoppdrag
  svenskegrensen
  Grebe
  innsatsstyrke
  Politi
  samarbeid
  Heimevernet bistår politiet med økt kontroll langs svenskegrensa. Soldater fra innsatsstyrke Grebe hadde først noen timer leksjoner med politiet før de startet oppdragsløsning på grensen.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  forsvaret
  grenseoppdrag
  svenskegrensen
  Grebe
  innsatsstyrke
  Politi
  samarbeid
  Heimevernet bistår politiet med økt kontroll langs svenskegrensa. Soldater fra innsatsstyrke Grebe hadde først noen timer leksjoner med politiet før de startet oppdragsløsning på grensen.
 • Tore Ellingsen
  Heimevernet
  forsvaret
  grenseoppdrag
  svenskegrensen
  Grebe
  innsatsstyrke
  Politi
  samarbeid
  Heimevernet bistår politiet med økt kontroll langs svenskegrensa. Soldater fra innsatsstyrke Grebe hadde først noen timer leksjoner med politiet før de startet oppdragsløsning på grensen.