Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Heimevernet
  sjefsskifte
  distriktssjef
  HV-08
  Agder og Rogaland
  Generalmajor Elisabeth Michelsen som gjennomførte sjefsskifte i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Ny sjef er oberstløytnant Øystein Nilsen. Avtroppende sjef er Bjørn Arild Siljebråten.
 • Heimevernet
  sjefsskifte
  distriktssjef
  HV-08
  Agder og Rogaland
  Generalmajor Elisabeth Michelsen som gjennomførte sjefsskifte i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Ny sjef er oberstløytnant Øystein Nilsen. Avtroppende sjef er Bjørn Arild Siljebråten.
 • Heimevernet
  sjefsskifte
  distriktssjef
  HV-08
  Agder og Rogaland
  Generalmajor Elisabeth Michelsen som gjennomførte sjefsskifte i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Ny sjef er oberstløytnant Øystein Nilsen. Avtroppende sjef er Bjørn Arild Siljebråten.
 • Heimevernet
  sjefsskifte
  distriktssjef
  HV-08
  Agder og Rogaland
  Generalmajor Elisabeth Michelsen som gjennomførte sjefsskifte i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Ny sjef er oberstløytnant Øystein Nilsen. Avtroppende sjef er Bjørn Arild Siljebråten.
 • Heimevernet
  sjefsskifte
  distriktssjef
  HV-08
  Agder og Rogaland
  Generalmajor Elisabeth Michelsen som gjennomførte sjefsskifte i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Ny sjef er oberstløytnant Øystein Nilsen. Avtroppende sjef er Bjørn Arild Siljebråten.
 • Heimevernet
  sjefsskifte
  distriktssjef
  HV-08
  Agder og Rogaland
  Generalmajor Elisabeth Michelsen som gjennomførte sjefsskifte i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Ny sjef er oberstløytnant Øystein Nilsen. Avtroppende sjef er Bjørn Arild Siljebråten.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Soldat
  HV-17
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  Forsvaret
  FLF
  Finmark landforsvar
  KAVESK
  CV90
  Soldater fra Heimevernets førstegangstjeneste har leksjon i bruk av CV90 under SIBO og annen stillings besittelse.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Soldat
  HV-17
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  Forsvaret
  FLF
  Finmark landforsvar
  Soldater fra Heimevernets førstegangstjeneste tar en pause under marsjen mot en ny teig med nye utfordringer.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Soldat
  HV-17
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  Forsvaret
  FLF
  Finmark landforsvar
  Soldater fra Heimevernets førstegangstjeneste tar en pause under marsjen mot en ny teig med nye utfordringer.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Soldat
  HV-17
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  Forsvaret
  FLF
  Finmark landforsvar
  KAVESK
  CV90
  Soldater fra Heimevernets førstegangstjeneste har leksjon i bruk av CV90 under SIBO og annen stillings besittelse.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Soldat
  HV-17
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  Forsvaret
  FLF
  Finmark landforsvar
  Soldat fra Heimevernets førstegangstjeneste gjør seg klare for SIBO, både jegerlag som observere og lag som skal storme bygg.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Finmark landforsvar
  FLF
  Forsvaret
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  HV-17
  Soldat
  Soldat fra Heimevernets førstegangstjeneste gjør seg klare for SIBO, både jegerlag som observere og lag som skal storme bygg.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Soldat
  HV-17
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  Forsvaret
  FLF
  Finmark landforsvar
  Soldat fra Heimevernets førstegangstjeneste marsjerer mot en ny teig med nye utfordringer.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Finmark landforsvar
  FLF
  Forsvaret
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  HV-17
  Soldat
  Soldat fra Heimevernets førstegangstjeneste gjør seg klare for SIBO, både jegerlag som observere og lag som skal storme bygg.
 • Soldat
  HV-17
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  Forsvaret
  FLF
  Finmark landforsvar
  Portrett
  Emma Cathrine Lyrek er soldat og lagfører for Heimevernets førsteganfstjeneste i HV-17.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Finmark landforsvar
  FLF
  Forsvaret
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  HV-17
  Soldat
  Soldat fra Heimevernets førstegangstjeneste gjør seg klare for SIBO, både jegerlag som observere og lag som skal storme bygg.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Soldat
  HV-17
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  Forsvaret
  FLF
  Finmark landforsvar
  Soldat fra Heimevernets førstegangstjeneste gjør seg klare for SIBO, både jegerlag som observere og lag som skal storme bygg.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Soldat
  HV-17
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  Forsvaret
  FLF
  Finmark landforsvar
  Soldat fra Heimevernets førstegangstjeneste gjør seg klare for SIBO, både jegerlag som observere og lag som skal storme bygg.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  HV-17
  Heimevernet
  Homeguard
  Stillingsbesittelse
  Øvelse
  Skarp
  Soldat
  Førstegangstjeneste
  Soldater som tjenestegjør sin førstegangstjeneste i Heimevernet øver på skarp stillingsbesittelse.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Soldat
  HV-17
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  Forsvaret
  FLF
  Finmark landforsvar
  Soldat fra Heimevernets førstegangstjeneste gjør seg klare for SIBO, både jegerlag som observere og lag som skal storme bygg.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  HV-17
  Heimevernet
  Homeguard
  Stillingsbesittelse
  Øvelse
  Skarp
  Soldat
  Førstegangstjeneste
  Soldater som tjenestegjør sin førstegangstjeneste i Heimevernet øver på skarp stillingsbesittelse.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  HV-17
  Heimevernet
  Homeguard
  Stillingsbesittelse
  Øvelse
  Skarp
  Soldat
  Førstegangstjeneste
  Soldater som tjenestegjør sin førstegangstjeneste i Heimevernet øver på skarp stillingsbesittelse.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  HV-17
  Heimevernet
  Homeguard
  Stillingsbesittelse
  Øvelse
  Skarp
  Soldat
  Førstegangstjeneste
  Soldater som tjenestegjør sin førstegangstjeneste i Heimevernet øver på skarp stillingsbesittelse.
 • Theodor Huseby Grønnerød/ Forsvaret
  Finmark landforsvar
  FLF
  Forsvaret
  Førstegangstjeneste
  Heimevernet
  Home gurad
  HV-17
  Midnattsol
  Portrett
  silhuett
  Soldat
  Soldater fra Heimevernets førstegangstjeneste stopper et øyeblikk og nyter midnattsolen som lyser opp Finnmarks fantastiske landskap.