Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Sjefssersjant
  Gjert Grave
  Portrett
  Portrait
  Sersjantmajor Gjert Grave er ny sjefssersjant i Heimevernet.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Haltdalen
  Heimevernet
  HV
  HV-12
  HV12
  Leksjon
  Trøndelag
  Soldater fra Hans Majestets Kongens Garde, Cyberforsvaret og Forsvarets fellestjenester på grunnleggende lagførerkurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter. Kurset er et samarbeid mellom Heimevernet og Hæren for å utdanne flere lagførere. Soldatene kan brukes i ledende menig-funksjoner resten av førstegangstjenesten, og de kan gå rett inn i Heimevernet som lagførere når de dimmiterer fra førstegangstjenesten.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Haltdalen
  Heimevernet
  HV
  HV-12
  HV12
  Leksjon
  Trøndelag
  Soldater fra Hans Majestets Kongens Garde, Cyberforsvaret og Forsvarets fellestjenester på grunnleggende lagførerkurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter. Kurset er et samarbeid mellom Heimevernet og Hæren for å utdanne flere lagførere. Soldatene kan brukes i ledende menig-funksjoner resten av førstegangstjenesten, og de kan gå rett inn i Heimevernet som lagførere når de dimmiterer fra førstegangstjenesten.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Haltdalen
  Heimevernet
  HV
  HV-12
  HV12
  Leksjon
  Trøndelag
  Soldater fra Hans Majestets Kongens Garde, Cyberforsvaret og Forsvarets fellestjenester på grunnleggende lagførerkurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter. Kurset er et samarbeid mellom Heimevernet og Hæren for å utdanne flere lagførere. Soldatene kan brukes i ledende menig-funksjoner resten av førstegangstjenesten, og de kan gå rett inn i Heimevernet som lagførere når de dimmiterer fra førstegangstjenesten.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Haltdalen
  Heimevernet
  HV
  HV-12
  HV12
  Leksjon
  Trøndelag
  Soldater fra Hans Majestets Kongens Garde, Cyberforsvaret og Forsvarets fellestjenester på grunnleggende lagførerkurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter. Kurset er et samarbeid mellom Heimevernet og Hæren for å utdanne flere lagførere. Soldatene kan brukes i ledende menig-funksjoner resten av førstegangstjenesten, og de kan gå rett inn i Heimevernet som lagførere når de dimmiterer fra førstegangstjenesten.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Haltdalen
  Heimevernet
  HV
  HV-12
  HV12
  Leksjon
  Trøndelag
  Soldater fra Hans Majestets Kongens Garde, Cyberforsvaret og Forsvarets fellestjenester på grunnleggende lagførerkurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter. Kurset er et samarbeid mellom Heimevernet og Hæren for å utdanne flere lagførere. Soldatene kan brukes i ledende menig-funksjoner resten av førstegangstjenesten, og de kan gå rett inn i Heimevernet som lagførere når de dimmiterer fra førstegangstjenesten.