Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Rune Haarstad / Forsvaret
  deployering
  finnmark
  FOA3
  Heimevernet
  hv
  Innsatsstyrker
  Soldater fra tre av Heimevernets innsatsstyrker samlet foran Altagård ved Alta Lufthavn under FOA3, Fellesoperativ Arena. Det trenes på å flytte styrker fra sør og opp til Finnmark
 • Rune Haarstad / Forsvaret
  Heimevernet
  hv
  HV
  multikjøretøy
  multitropp
  objektsikring
  Innsatsstyrke Claymore med sine multikjøretøy vokter objekt under FOA3. Fellesoperativ Arena.
 • Rune Haarstad / Forsvaret
  Heimevernet
  hv
  HV
  multikjøretøy
  multitropp
  objektsikring
  Innsatsstyrke Claymore med sine multikjøretøy vokter objekt under FOA3. Fellesoperativ Arena.
 • Rune Haarstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  HV-område
  Styrkestruktur
  Tromsø HV-område trener på oppdrag under FOA3. oppdraget er å drive overvåkning og kontroll på fremføringsaksene
 • Rune Haarstad / Forsvaret
  eso
  Heimevernet
  HV
  HV-område
  ild og bevegelse
  Tromsø HV-område trener på oppdrag under FOA3. Er et lag som bruker tiden til å trene på ild og bevegelse
 • Rune Haarstad / Forsvaret
  eso
  heimevernet
  HV
  hv område
  ild og bevegelse
  infanteridriller
  Tromsø HV-område trenger på ild og bevegelse mens de venter på å løse oppdrag innen overvåking og kontroll. Fellesoperativ øvelse FOA3
 • Rune Haarstad / Forsvaret
  Claymore
  Heimevernet
  Heimevernets innsatsstyrker
  HV
  Objektsikring
  Innsatsstyrke Claymore fra HV vokter Alta flyplass under FOA3. Det øves på å fly opp forsterkninger til Finnmark. TMBN skal eskorteres inn i AO
 • Rune Haarstad / Forsvaret
  hv
  HV
  Multi
  Multitropp
  Objektsikring
  Styrkebeskyttelse
  TMBN
  Innsatsstyrke Claymore fra HV beskytter Alta Lufthavn for å kunne ta i mot forsterkninger fra TMBN under FOA3
 • Rune Haarstad / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Multi
  Objektsikring
  Multitroppen til Innsatsstyrke Claymore vokter historiske Altagård under FOA3
 • Rune Haarstad / Forsvaret
  Claymore
  Finnmark landforsvar
  Heimevernet
  hv
  HV
  Multi
  Heimevernet styrkebeskytter Alta lufthavn under FOA3. Det øves på ta imot forsterkninger til Finnmark landforsvar. TMBN ankommer med fly og eskorteres inn i AO.
 • Rune Haarstad / Forsvaret
  Finnmark landforsvar
  HV
  Ida og lyra
  Innsatsstyrker
  TMBN
  Heimevernet tar imot forsterkninger fra TMBN på øvelse fellesoperativ arena 3 (FOA3. Alta flyplass. Det øves på å forsterke forsvaret av Finnmark
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Heimevernet, HV, HV16, HV 16, HV-16, Claymore, mulit, multitropp, multitroppen, veikontrollpost, vegkontrollpost, vkp, øvelse, exercise, finnmark, alta
  Thomas Grønås og Jonas Henriksen fra multitroppen til innsatsstyrke Claymore, HV-16, bemannet en veikontrollpost (VKP) under øvelse Bifrost.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Heimevernet, HV, HV16, HV 16, HV-16, innsatsstyrke, rrf, qrf, claymore, Finnmark, Alta,
  kjøretøy
  Multitroppen til innsatsstyrke Claymore, HV-16, debriefer etter et oppdrag under øvelse Bifrost, en FOA 3-øvelse.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Heimevernet, HV, HV16, HV 16, HV-16, home guard, innsatsstyrke, claymore, rrf, qrf, northern norway, finnmark,
  kjøretøy
  Multitroppen til innsatsstyrke Claymore, HV-16, kjører forpatrulje under et eskorteoppdrag under øvelse Bifrost, FOA 3, i Finnmark utenfor Alta.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Heimevernet, HV, HV16, HV 16, HV-16, område, områdetrening, styrkestruktur, home guard, HV 16210, HV-16210, 16210, nord-norge, nord norge, northern norway
  Heimevernssoldater fra HV-område 16210 frisker opp ferdighetene etter oppmøte på øvelse Bifrost i Nord-Norge. Her øver de på ild og bevegelse.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Heimevernet, HV, HV-16, HV 16, HV16, innsatsstyrke, claymore, helikopter, helicopter, exercise, FOA, FOA3, FOA 3, Bifrost, jeger
  Jegere fra innsatsstyrke Claymore, HV-16, ble flydd ut i felten med helikopter for å løse oppdrag under FOA 3-øvelse.
 • Kristian Kapelrud / Forsvaret
  Heimevernet, HV, HV-16, HV 16, HV16, innsatsstyrke, claymore, helikopter, helicopter, exercise, FOA, FOA3, FOA 3, Bifrost, jeger
  Jegere fra innsatsstyrke Claymore, HV-16, ble flydd ut i felten med helikopter for å løse oppdrag under FOA 3-øvelse.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  bifrost
  Finnmark
  FOA3
  Heimvernet
  innsatsstyrke
  objekt
  sikrer
  Heimvernet innsatsstyrke Ida og Lyra sikrer Alta flyplass for at Telemark bataljon skal transporteres til Lakselv.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Finnmark
  Heimvernet
  innsatsstyrke
  objekt
  sikrer
  øvelse
  Heimvernet innsatsstyrke Ida og Lyra sikrer Alta flyplass for at Telemark bataljon skal transporteres til Lakselv.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Finnmark
  Heimvernet
  innsatsstyrke
  objekt
  sikrer
  øvelse
  Heimvernet innsatsstyrke Ida og Lyra sikrer Alta flyplass for at Telemark bataljon skal transporteres til Lakselv.
 • Karoline Lillemo / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  skarpskytter
  skarpskyttersamling
  sharpshooter
  Home Guard
  HV-03
  Skarpskytter fra Heimevernet under en skarpskyttersamling i Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03
 • Karoline Lillemo / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  skarpskytter
  skarpskyttersamling
  sharpshooter
  Home Guard
  HV-03
  Skarpskytter fra Heimevernet under en skarpskyttersamling i Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03
 • Karoline Lillemo / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Telemark Bataljon
  sharpshooter
  skarpskytter
  skarpskyttersamling
  HV-03
  joint training
  samtrening
  Hovedinstruktør fra Heimevernet veileder en deltaker fra Telemark Bataljon under en skarpskyttersamling i HV-03.