Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Alliert mottak
  Allierte
  Heimevernet
  HV
  HV-01
  Fredrikstad
  Borg havn
  NATO
  CR22
  Cold Response 2022
  Samarbeidspartnere
  Utenlandske styrker
  Planlegging
  Site-survey
  Site survey
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Mottak
  HV-kjentmann
  Kjentmann
  Sivilt-militært samarbeid
  Samarbeid
  SIMIS
  Kart
  Allierte styrker
  Rekognosering
  Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker planlegger mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  SIte survey
  Alliert mottak
  Alliert
  Utenlandske styrker
  Allierte styrker
  Heimevernet
  HV
  HV-01
  Fredrikstad
  Borg havn
  NATO
  CR22
  Cold Response 2022
  Samarbeidspartnere
  Planlegging
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Mottak
  Kjentmann
  HV-kjentmann
  Sivilt-militært samarbeid
  Samarbeid
  SIMIS
  Havn
  Rekognosering
  Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  CR22
  Cold Response 2022
  Site-survey
  NATO
  Allierte styrker
  Alliert mottak
  Mottak
  Borg havn
  Fredrikstad
  Heimevernet
  HV
  HV01
  Planlegging
  Totalforsvaret
  Beredskap
  HV-kjentmann
  Kjentmann
  Sivilt-militært samarbeid
  Samarbeid
  SIMIS
  Kart
  Rekognosering
  Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  HV01
  Fredrikstad
  Borg havn
  NATO
  Allierte mottak
  Alliert
  CR22
  Cold Response 2022
  Samarbeidspartnere
  Utenlandske styrker
  Planlegging
  SIte-survey
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Mottak
  HV-kjentmann
  Kjentmann
  Samarbeid
  Allierte styrker
  Rekognosering
  Morten Marius Apenes er HV-kjentmann og liaisonoffiser i Fredrikstad og er behjelpelig til allierte styrker under rekognosering på Borg havn i forkant NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  CR22
  Cold Response 2022
  Planlegging
  Alliert mottak
  Alliert
  Heimevernet
  HV01
  Fredrikstad
  Borg havn
  NATO
  Utenlandske styrker
  Allierte styrker
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Mottak
  HV-kjentmann
  Kjentmann
  Samarbeid
  Kart
  Rekognosering
  Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Site-survey
  Allierte styrker
  Allierte
  NATO
  CR22
  Cold Response 2022
  Covid-19
  Utenlandske styrker
  Planlegging
  Hilsing
  Mottak
  Kjentmann
  HV-kjentmann
  Samarbeid
  Rekognosering
  Kjentmann og liaisonoffiser Morten Marius Apenes hilser på en soldat fra allierte styrker, fra Nederland. Under en rekognosering i Fredrikstad i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  NATO
  Alliert mottak
  Site-survey
  CR22
  Cold Response 2022
  Fredrikstad
  HV01
  HV
  Heimevernet
  Borg havn
  Alliert
  Samarbeidspartnere
  Utenlandske styrker
  Planlegging
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Mottak
  HV-kjentmann
  Kjentmann
  Sivilt-militært samarbeid
  Samarbeid
  SIMIS
  Kart
  Allierte styrker
  Rekognosering
  Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  CR22
  Cold Response 2022
  Site-survey
  NATO
  Allierte styrker
  Alliert mottak
  Alliert
  Samarbeidspartnere
  Utenlandske styrker
  Planlegging
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Mottak
  HV-kjentmann
  Kjentmann
  Sivilt-militært samarbeid
  Samarbeid
  Rekognosering
  Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  CR22
  Cold Response 2022
  Planlegging
  Alliert mottak
  Allierte styrker
  Utenlandske styrker
  NATO
  Sivile samarbeidspartnere
  SIMIS
  Sivilt-militært samarbeid
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Borg havn
  Site-Survey
  Mottak
  Kjentmann
  HV-kjentmann
  Rekognosering
  Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  CR22
  Cold Response 2022
  Rekognosering
  Alliert
  Allierte styrker
  Alliert mottak
  Utenlandske styrker
  NATO
  Borg havn
  Fredrikstad
  HV-kjentmann
  Kjentmann
  Samarbeid
  Beredskap
  Totalforsvaret
  Planlegging
  Morten Marius Apenes er HV-kjentmann og liaisonoffiser i Fredrikstad og er behjelpelig til allierte styrker under rekognosering på Borg havn i forkant NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  CR22
  Cold Response 2022
  Allierte styrker
  Allierte
  NATO
  Utenlandske styrker
  Heimevernet
  HV
  Alliert mottak
  Samarbeidspartnere
  Planlegging
  Site-survey
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Mottak
  HV-kjentmann
  Kjentmann
  Sivilt-militært samarbeid
  SIMIS
  Samarbeid
  Rekognosering
  Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  CR22
  Cold Response 2022
  Allierte styrker
  Alliert mottak
  NATO
  Heimevernet
  HV
  HV01
  Kjentmann
  HV-kjentmann
  Samarbeidspartnere
  Utenlandske styrker
  Planlegging
  Site-survey
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Mottak
  Samarbeid
  Rekognosering
  Morten Marius Apenes er HV-kjentmann og liaisonoffiser i Fredrikstad og er behjelpelig til allierte styrker under rekognosering på Borg havn i forkant NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  HV01
  Liaisonoffiser
  Kjentmann
  HV-kjentmann
  Fredrikstad
  Borg havn
  NATO
  Alliert mottak
  Alliert
  CR22
  Cold Response 2022
  Samarbeidspartnere
  Utenlandske styrker
  Planlegging
  Site-survey
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Mottak
  Sivilt-militært samarbeid
  Samarbeid
  SIMIS
  Kart
  Rekognosering
  Morten Marius Apenes er HV-kjentmann og liaisonoffiser i Fredrikstad og er behjelpelig til allierte styrker under rekognosering på Borg havn i forkant NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  CR22
  Cold Response 2022
  NATO
  Allierte styrker
  Utenlandske styrker
  Fredrikstad
  Borg havn
  Samarbeidspartnere
  Planlegging
  Site-survey
  Totalforsvaret
  Beredskap
  Mottak
  Samarbeid
  Sivilt-militært samarbeid
  Rekognosering
  Forsvaret, sivile samarbeidspartnere og allierte styrker er på rekognosering og planlegging mottak i Fredrikstad på Borg havn i forkant av NATO øvelsen Cold Response 2022.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Militært NM
  MIL NM
  Mestermøte
  Skytebane
  Tabellskyting
  HK416
  DFS
  Det frivillige skyttervesen
  HV-soldater
  Soldater
  Skytestilling
  Militært NM 2021 i geværskyting på Terningmoen. Heimevernssoldater fra hele landet treffes og konkurrerer om å bli Norges beste militærskytter.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  HK416
  Militært NM
  MIL NM
  Skytebane
  Tabellskyting
  Geværskyting
  HV-soldat
  Militært NM 2021 i geværskyting på Terningmoen. Heimevernssoldater fra hele landet treffes og konkurrerer om å bli Norges beste militærskytter.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Militært NM
  MIL NM
  Geværskyting
  Skytebane
  DFS
  Det frivillige skyttervesen
  HV-05
  Skytestilling
  Militært NM 2021 i geværskyting på Terningmoen. Heimevernssoldater fra hele landet treffes og konkurrerer om å bli Norges beste militærskytter. Soldater fra Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05) bisto under stevnet.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  Militært NM
  MIL NM
  HV
  Geværskyting
  Skytebane
  HK416
  DFS
  Det frivillige skyttervesen
  Militært NM 2021 i geværskyting på Terningmoen. Heimevernssoldater fra hele landet treffes og konkurrerer om å bli Norges beste militærskytter.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Militært NM
  MIL NM
  Konkurranse
  HV-soldater
  DFS
  Det frivillige skyttervesen
  Militært NM 2021 i geværskyting på Terningmoen. Heimevernssoldater fra hele landet treffes og konkurrerer om å bli Norges beste militærskytter.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  HV-05
  Opplandske heimevernsdistrikt 05
  Militært NM
  MIL NM
  Geværskyting
  Skytebane
  DFS
  Det frivillige skyttervesen
  Militært NM 2021 i geværskyting på Terningmoen. Heimevernssoldater fra hele landet treffes og konkurrerer om å bli Norges beste militærskytter. Soldater fra Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05) bisto under stevnet.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  HV-03
  Militært NM
  MIL NM
  Geværskyting
  HK416
  Norgesmester
  Medalje
  Militært NM 2021 i geværskyting på Terningmoen. Heimevernssoldater fra hele landet treffes og konkurrerer om å bli Norges beste militærskytter. Kim André Lund fra Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03) var en sterk finalist og ble norgesmester i klasse HK416 i MIlitært NM.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Militært NM
  MIL NM
  Geværskyting
  HV-soldater
  Soldater
  Militært NM 2021 i geværskyting på Terningmoen. Heimevernssoldater fra hele landet treffes og konkurrerer om å bli Norges beste militærskytter.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  HV
  Konkurranse
  Militært NM
  MIL NM
  Geværskyting
  AG3
  DFS
  Det frivllige skyttervesen
  Militært NM 2021 i geværskyting på Terningmoen. Heimevernssoldater fra hele landet treffes og konkurrerer om å bli Norges beste militærskytter. Nils Bernt Rinde fra NROF Lister, og Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08) ble Norges siste gullvinner med AG3.
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  K9
  Hundefører
  Tjenestehund
  Tjeneste
  HV
  Heimevernet
  HV-16
  Innsatsstyrke
  Innsatsstyrke Claymore
  Hund
  Hundefører Benedicte og hunden Tyr fra innsatsstyrke Claymore i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16).
 • Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret
  Heimevernet
  Hund
  Hundeskole
  HV
  HV-16
  Innsatsstyrke Claymore
  K9
  Samarbeid
  Samvirke
  Soldat
  tjenestehunder
  Hundefører Benedicte og hunden Tyr fra Innsatsstyrken Claymore i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) samarbeider om sikre Grøtsund industrihavn havn.