Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • triton
  operasjon triton
  medaljeseremoni
  fanehallen
  politi
  Politi og offiserer fra Sjøforsvaret, Hæren og Luftforsvaret mottok Politiets medalje for internasjonal tjeneste under en seremoni i Fanehallen på Akershus festning etter og ha tjenestegjort i Operasjon Triton i Middelhavet. Politidirektør Håkon Skulestad sto for utdelingen av medlajen, hvor også Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen var tilstede og takket medaljemottakerne for tjenesten / Medalceremony for Police and officers from The Navy, Army and Air Force recive Polic medal for international duty after Operation Triton in the Mediterranean Sea
 • triton
  operasjon triton
  medaljeseremoni
  fanehallen
  politi
  Politi og offiserer fra Sjøforsvaret, Hæren og Luftforsvaret mottok Politiets medalje for internasjonal tjeneste under en seremoni i Fanehallen på Akershus festning etter og ha tjenestegjort i Operasjon Triton i Middelhavet. Politidirektør Håkon Skulestad sto for utdelingen av medlajen, hvor også Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen var tilstede og takket medaljemottakerne for tjenesten / Medalceremony for Police and officers from The Navy, Army and Air Force recive Polic medal for international duty after Operation Triton in the Mediterranean Sea
 • triton
  operasjon triton
  medaljeseremoni
  fanehallen
  politi
  Politi og offiserer fra Sjøforsvaret, Hæren og Luftforsvaret mottok Politiets medalje for internasjonal tjeneste under en seremoni i Fanehallen på Akershus festning etter og ha tjenestegjort i Operasjon Triton i Middelhavet. Politidirektør Håkon Skulestad sto for utdelingen av medlajen, hvor også Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen var tilstede og takket medaljemottakerne for tjenesten / Medalceremony for Police and officers from The Navy, Army and Air Force recive Polic medal for international duty after Operation Triton in the Mediterranean Sea
 • triton
  operasjon triton
  medaljeseremoni
  fanehallen
  politi
  Politi og offiserer fra Sjøforsvaret, Hæren og Luftforsvaret mottok Politiets medalje for internasjonal tjeneste under en seremoni i Fanehallen på Akershus festning etter og ha tjenestegjort i Operasjon Triton i Middelhavet. Politidirektør Håkon Skulestad sto for utdelingen av medlajen, hvor også Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen var tilstede og takket medaljemottakerne for tjenesten / Medalceremony for Police and officers from The Navy, Army and Air Force recive Polic medal for international duty after Operation Triton in the Mediterranean Sea
 • triton
  operasjon triton
  medaljeseremoni
  fanehallen
  politi
  Politi og offiserer fra Sjøforsvaret, Hæren og Luftforsvaret mottok Politiets medalje for internasjonal tjeneste under en seremoni i Fanehallen på Akershus festning etter og ha tjenestegjort i Operasjon Triton i Middelhavet. Politidirektør Håkon Skulestad sto for utdelingen av medlajen, hvor også Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen var tilstede og takket medaljemottakerne for tjenesten / Medalceremony for Police and officers from The Navy, Army and Air Force recive Polic medal for international duty after Operation Triton in the Mediterranean Sea
 • triton
  operasjon triton
  medaljeseremoni
  fanehallen
  politi
  Politi og offiserer fra Sjøforsvaret, Hæren og Luftforsvaret mottok Politiets medalje for internasjonal tjeneste under en seremoni i Fanehallen på Akershus festning etter og ha tjenestegjort i Operasjon Triton i Middelhavet. Politidirektør Håkon Skulestad sto for utdelingen av medlajen, hvor også Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen var tilstede og takket medaljemottakerne for tjenesten / Medalceremony for Police and officers from The Navy, Army and Air Force recive Polic medal for international duty after Operation Triton in the Mediterranean Sea
 • triton
  operasjon triton
  medaljeseremoni
  fanehallen
  politi
  Politi og offiserer fra Sjøforsvaret, Hæren og Luftforsvaret mottok Politiets medalje for internasjonal tjeneste under en seremoni i Fanehallen på Akershus festning etter og ha tjenestegjort i Operasjon Triton i Middelhavet. Politidirektør Håkon Skulestad sto for utdelingen av medlajen, hvor også Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen var tilstede og takket medaljemottakerne for tjenesten / Medalceremony for Police and officers from The Navy, Army and Air Force recive Polic medal for international duty after Operation Triton in the Mediterranean Sea
 • nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hilser på soldatene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen greets the soldiers
 • nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hilser på soldatene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen greets the soldiers
 • nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen hilser på SNR Terje Bruøygard og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Generalløytnant Rune Jakobsen / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen talk with SNR LtCol Terje bruøygård and Chief Norwegian Joint Headquarers LtGen Rune Jakobsen
 • nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo
 • nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hilser på soldatene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen greets the soldiers
 • nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Generalløytnant Rune Jakobsen deler ut medlajene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, chief Norwegian Joint Headquarters LtGen Rune Jakobsen give the soldiers the medal for duty in Iraq
 • nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Generalløytnant Rune Jakobsen deler ut medlajene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, chief Norwegian Joint Headquarters LtGen Rune Jakobsen give the soldiers the medal for duty in Iraq
 • nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen taler til soldatene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen give a speach to the soldiers
 • nor tu irak
  nor tu iraq
  medaljeseremoni
  gamle logen
  telemarkbattaljon
  tmbn
  telemark batalion
  medalceremony
  Medaljeseremoni fort NOR TU Irak i Gamle Logen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen taler til soldatene / Medal ceremony for NOR TU Iraq in Oslo, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen give a speach to the soldiers
 • beirut
  libanon
  midt østen
  Louis Assi møter UNIFIL veteranen Kristoffer Egeberg da han ankommer flyplassen i Beirut, Libanon / Louis Assi meet UNIFIL veteran Kristoffer Egeberg when he arrive at Beirut Internationale Airport in Lebanon