Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  c4
  eksplosivrydder
  eksplosivrydding
  eksplosjon
  eod
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) i Irak. Her klargjøres det for å destruere beslaglagt materiell fra ISIL, i desember 2019.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  engineer
  force
  ingeniør
  ingeniørbataljonen
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  sting
  task
  unit
  V
  viking
  Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) i Irak, trener på operasjoner i bebygget område, desember 2019.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  cqb
  force
  intops
  irak
  iraq
  mobo
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  SIBO
  task
  unit
  V
  viking
  Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) i Irak, trener på operasjoner i bebygget område, desember 2019.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Soldat fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) i Anbar, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  mrad
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  skarpskytter
  sniper
  task
  unit
  V
  viking
  Soldat fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) i Irak, trener på operasjoner i bebygget område, desember 2019.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) har søkt dekning i et shelter under et rakettangrep i Al-Assad, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) står samlet, i etterkant av et rakettangrep mot leiren i Al-Assad, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) rykker ut i stilling med en Dingo 2 pansret patruljekjøretøy i forbindelse med et rakettangrep mot leiren i Al-Assad, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Operation Inherent Resolve: Norwegian Task Unit 5 utfører nattskyting med fjernstyrt våpenstasjon på Dingo 2 pansret patruljekjøretøy, i Anbar, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Oberstløytnant Einar Aarbogh er sjef for NORTU 5 (Norwegian Task Unit) i Anbar, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  kle
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Operation Inherent Resolve: Norske soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) i samtale med irakere i Anbar, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  rfk
  task
  unit
  V
  viking
  Operation Inherent Resolve: Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) i Anbar Irak gjennomfører en skarpskytingsøvelse med 84 mm rekylfri kanon.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  lmg
  minimi
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Soldat fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) under en skarpskytingsøvelse i Anbar, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Oberstløytnant Einar Aarbogh er sjef for NORTU 5 (Norwegian Task Unit) i Anbar, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  lmg
  minimi
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Operation Inherent Resolve: Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) under en skarpskytingsøvelse i Anbar, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  rfk
  task
  unit
  V
  viking
  Operation Inherent Resolve: Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) i Anbar, Irak lyser opp et målområde med en 84 mm rekylfri kanon, under en multinasjonal skarpskytingsøvelse.
 • Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
  5
  aaab
  al-assad
  anbar
  cas
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  V
  viking
  Nærstøtte fra amerikansk Blackhawk helikopter, under en av Norwegian Task Unit 5 sine skarpskytingsøvelser i Anbar, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  irak
  nortu 5
  nor tu 5
  norwegian task unit
  ain assad air base
  intops
  veteran
  nortu5
  Oberstløytnant Einar Aarbogh i Irak
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  viking
  nortu5
  nortu 5
  Magnus er stormingeniør i Norwegian Task Unit 5 i Anbar, Irak. Her ser han etter miner og improviserte bomber.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  viking
  nortu5
  nortu 5
  Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) trener på å evakuere sårede med med et amerikansk Blackhawk-helikopter, i Al-Assad, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  viking
  nortu 5
  nortu5
  Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) kontrollskyter 84 mm RFK (rekylfri kanon) ved ankomst i Al-Assad, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  viking
  nortu5
  nortu 5
  Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) trener på å evakuere sårede med med et amerikansk Blackhawk-helikopter, i Al-Assad, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  viking
  nortu 5
  nortu5
  Magnus er stormingeniør i Norwegian Task Unit 5 i Anbar, Irak. Her ser han etter miner og improviserte bomber.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  viking
  dingo
  nortu5
  nortu 5
  Soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit), utenfor sine pansrede patruljekjøretøy kalt Dingo, i Al-Assad, Irak.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  aaab
  al-assad
  anbar
  force
  intops
  irak
  iraq
  nortu
  norwegian
  panserbataljonen
  task
  unit
  viking
  nortu 5
  nortu5
  Soldat fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) sammen med irakiske offiserer, i Al-Assad, Irak. Det er viktig å knytte bånd med de som har invitert oss hit for å hjelpe.