Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  forsvaret
  politi
  statens vegvesen
  trafikk
  trident juncture 2018
  TRJE18
  Illustrasjons foto på trafikk sikkerhet under øvelse Trident Juncure 2018 i Norge
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  forsvaret
  politi
  statens vegvesen
  trafikk
  trident juncture 2018
  TRJE18
  Illustrasjons foto på trafikk sikkerhet under øvelse Trident Juncure 2018 i Norge
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  forsvaret
  politi
  statens vegvesen
  trafikk
  trident juncture 2018
  TRJE18
  Illustrasjons foto på trafikk sikkerhet under øvelse Trident Juncure 2018 i Norge
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  forsvaret
  politi
  statens vegvesen
  trafikk
  trident juncture 2018
  TRJE18
  Fra venstre: Gunvor Tørum Haugerud (Statens Vegvesen), Torbjørn Danielssen, Anders Sjøtrø (Distrikstleder UP midt distrikt), Roar Dypvik (Statens Vegvesen) og Michael Bruteig. Trafikksikkerhet var et viktig tema under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  forsvaret
  politi
  statens vegvesen
  trafikk
  trident juncture 2018
  TRJE18
  Illustrasjons foto på trafikk sikkerhet under øvelse Trident Juncure 2018 i Norge
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  forsvaret
  politi
  statens vegvesen
  trafikk
  trident juncture 2018
  TRJE18
  Illustrasjons foto på trafikk sikkerhet under øvelse Trident Juncure 2018 i Norge
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  forsvaret
  politi
  statens vegvesen
  trafikk
  trident juncture 2018
  TRJE18
  Forsvaret og Politiet hadde fokus på trafikk sikkerhet under øvelse Trident Juncure 2018 i Norge, Michael Bruteig (Forsvaret) og Anders Sjøtrø (UP)
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  forsvaret
  politi
  statens vegvesen
  trafikk
  trident juncture 2018
  TRJE18
  Illustrasjons foto på trafikk sikkerhet under øvelse Trident Juncure 2018 i Norge
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  forsvaret
  politi
  statens vegvesen
  trafikk
  trident juncture 2018
  TRJE18
  Illustrasjons foto på trafikk sikkerhet under øvelse Trident Juncure 2018 i Norge
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  allied
  alliert
  exercise
  high visibility exercise
  joint training
  samtrening
  solnedgang
  sunset
  trident juncture 2018
  TRJE18
  øvelse
  Solnedgang ves Stjørdal under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  Allied
  Nato
  TRJE18
  Trident Juncture 2018
  alliert
  Øvelse Exercise
  flag Exercise
  flagg
  Flagg under Trident Juncture 2018
 • Martin Giskegjerde / Forsvaret
  Illustration
  natur
  Skyer og land
 • Marius Vågenes Villanger / Forsvaret
  Alliert
  Exercise
  F313
  HING
  Helge Ingstad
  High visibility exercise
  Joint training
  NATO
  Samtrening
  TRJE18
  Trident Juncture 2018
  allied
  allied training
  Øvelse
  vessel
  fartøy
  Illustrasjon
 • Marius Vågenes Villanger / Forsvaret
  A15
  Alliert
  Cantabria
  Exercise
  F313
  HING
  Helge Ingstad
  High visibility exercise
  Joint training
  NATO
  Samtrening
  TRJE18
  Trident Juncture 2018
  allied
  allied training
  Øvelse
  vessel
  fartøy
  Illustrasjon
 • Egil Ingebrigtsen / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Exercise
  FLS
  High visibility exercise
  Joint training
  MARCSS
  Namsos
  NATO
  Samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  Øvelse
  Hygiene
  Antibac
  Hygiene er viktig, det er laget en sluse inn til spiseområdet og alle må vaske hender og antibac før de får komme inn og spise.
 • Egil Ingebrigtsen / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Exercise
  FLS
  High visibility exercise
  Joint training
  MARCSS
  Namsos
  NATO
  Samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  Øvelse
  MARCSS har satt opp camp for FLS Nord inne i en lagerhall i Namsos
 • Egil Ingebrigtsen / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Exercise
  FLS
  High visibility exercise
  Joint training
  MARCSS
  Namsos
  NATO
  Samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  Øvelse
  Brannslukkere er utplassert ved alle teltene i hallen i der FLS i Namsos er etablert
 • Egil Ingebrigtsen / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Exercise
  FLS
  High visibility exercise
  Joint training
  MARCSS
  Namsos
  NATO
  Samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  Øvelse
  Hygiene
  Antibac
  Hygiene er viktig, det er laget en sluse inn til spiseområdet og alle må vaske hender og antibac før de får komme inn og spise.
 • Egil Ingebrigtsen / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Exercise
  FLS
  High visibility exercise
  Joint training
  MARCSS
  Namsos
  NATO
  Samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  Øvelse
  Feltsengene står klare til å ta i mot soldater i FLS-en i Namsos
 • Egil Ingebrigtsen / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Exercise
  FLS
  High visibility exercise
  Joint training
  MARCSS
  Namsos
  NATO
  Samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  Øvelse
  Resirkuleringsstasjon: alt bestikk er 100% resirkulert og inneholder ikke plast
 • Egil Ingebrigtsen / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Exercise
  FLS
  High visibility exercise
  Joint training
  MARCSS
  Namsos
  NATO
  Samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  Øvelse
  Forpleiningstjenesten i MACSS produserer og leverer alle måltid til alle som er innom eller bor i campen under øvelse TRJE18
 • Egil Ingebrigtsen / Forsvaret
  Allied
  Alliert
  Exercise
  FLS
  High visibility exercise
  Joint training
  MARCSS
  Namsos
  NATO
  Samtrening
  Trident Juncture 2018
  TRJE18
  Øvelse
  MARCSS har satt opp camp for FLS Nord inne i en lagerhall i Namsos
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  allied
  alliert
  exercise
  High visibility exercise
  nato
  roadsign
  trafikk
  trident juncture 2018
  TRJE18
  vegskilt
  øvelse
  Skilt som signaliserer at man kjører inn i et område hvor øvelse Trident Juncture 2018 foregår i Norge