Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Sebastian Christiansen / Forsvaret
  Finnmark
  Finnmark landforsvar
  Flagg
  FLF
  Norge
  Flaggene ved Porsangmoen leir.
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  kransenedleggelse
  Minnesmerke
  Minnestein
  Rygge
  Rygge Flystasjon
  Seremoni
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på Luftforsvarets minnelund på Rygge flystasjon forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020 .
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  kransenedleggelse
  Minnesmerke
  Minnestein
  Rygge
  Rygge Flystasjon
  Seremoni
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på Luftforsvarets minnelund på Rygge flystasjon forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020 .
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  Generalmajor
  kransenedleggelse
  Minnesmerke
  Minnestein
  Rygge
  Rygge Flystasjon
  Seremoni
  Sjef Luft
  Sjef Luftforsvaret
  Tonje Skinnarland
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på Luftforsvarets minnelund på Rygge flystasjon forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020 . Sjef Luftforsvaret generalmajor Tonje Skinnarland holder tale.
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Fane
  Fanevakt
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  kransenedleggelse
  Seremoni
  Spesialst
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på Luftforsvarets minnelund på Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020. Fanevakt fra Luftforsvaret holder fanen til Royal Air Force.
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  Generalmajor
  kransenedleggelse
  Kristian Lyssand
  Minnesmerke
  Minnestein
  Oberst
  Rygge
  Rygge Flystasjon
  Seremoni
  Sjef Luft
  Sjef Luftforsvaret
  Tonje Skinnarland
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på Luftforsvarets minnelund på Rygge flystasjon forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020 . Sjef Luftforsvaret generalmajor Tonje Skinnarland holder tale.
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  kransenedleggelse
  Seremoni
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på Luftforsvarets minnelund på Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020 .
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  kransenedleggelse
  Seremoni
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på Luftforsvarets minnelund på Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020 .
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Forsvarsmuseet
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  Garden
  hans majestet kongens garde
  HMKG
  kransenedleggelse
  Museum
  Seremoni
  Utstilling
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på minnelunden på Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020.
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  Garden
  hans majestet kongens garde
  HMKG
  kransenedleggelse
  Minnelund
  Museum
  Seremoni
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på minnelunden på Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020.
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  Generalmajor
  kransenedleggelse
  Seremoni
  Sjef Luftforsvaret
  Tonje Skinnarland
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på Luftforsvarets minnelund på Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020 .
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  Generalmajor
  kransenedleggelse
  Seremoni
  Sjef Luftforsvaret
  Tonje Skinnarland
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på Luftforsvarets minnelund på Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020 .
 • Onar Digernes Aase / Forsvaret
  8. mai
  8mai
  Frigjørings- og veterandagen
  frigjøringsdagen
  Generalmajor
  kransenedleggelse
  Minne
  Minnelund
  Seremoni
  Sjef Luftforsvaret
  Tonje Skinnarland
  vet20
  Veterandagen
  Kransenedleggelsesseremoni på Luftforsvarets minnelund på Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020 .
 • Marion Aaserud Dahlen / Forsvaret
  Forsvarets musikk
  FSMK
  Karpedammen
  musiker
  musikk og kultur
  instrument
  blåseinstrument
  solist
  forsvarets stabsmusikkorps
  Forsvarets stabsmusikkorps under slippkonserten til albumet «It´s Magic»