Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  fjellanlegg
  sørreisa
  midt-troms
  crc
  131 luftving
  kontroll og varsling
  gompen
  luftforsvarets stasjon sørreisa
  høggumpen
  nato
  overvåkning av luftrommet
  to4
  Fra kjøkkenet på 131 luftving, fra venstre assisterende kjøkkensjef Bjarne Kristian Lilleng, kokk Bent Fritzon og kjøkkensjef Merete Nøstvik / From the kichen at Sørreisa station
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  fjellanlegg
  sørreisa
  midt-troms
  crc
  131 luftving
  kontroll og varsling
  gompen
  luftforsvarets stasjon sørreisa
  høggumpen
  nato
  overvåkning av luftrommet
  to4
  Fra kjøkkenet på 131 luftving, fra venstre kjøkkensjef Merete Nøstvik, kokk Bent Fritzon og assisterende kjøkkensjef Bjarne Kristian Lilleng / From the kichen at Sørreisa station
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  fjellanlegg
  sørreisa
  midt-troms
  crc
  131 luftving
  kontroll og varsling
  gompen
  luftforsvarets stasjon sørreisa
  høggumpen
  nato
  overvåkning av luftrommet
  to4
  Sjef LKVS oberstløytnant Geir Tore Gravdal på tomten hvor den nye Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole skal ligge på Sørreisa
 • Petter Brenni Gulbrandsen / Forsvaret
  Befalskole
  Forsvaret
  Forsvarets opptak og seleksjon
  Fos
  Fos vinter
  lagånd
  Lederutdanning
  Mestring
  Mestringsfølelse
  samarbeid
  Sessvollmoen
  Utdanning vinter
  utdanning leder
  FYFO
  Fysisk Fostring
  FOS Vinter 2015 ble gjennomført på Sessvollmoen. Portrett av en av sjøforsvarets kandidater.
 • Petter Brenni Gulbrandsen / Forsvaret
  Befalskole
  Forsvaret
  Forsvarets opptak og seleksjon
  Fos
  Fos vinter
  Lederutdanning
  Mestring
  Mestringsfølelse
  Sessvollmoen
  svømmetest
  Utdanning vinter
  utdanning leder
  FYFO
  Fysisk Fostring
  FOS Vinter 2015 ble gjennomført på Sessvollmoen. Her gjennomføres svømmetest.
 • Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret
  :velse
  Bunkre
  Fregatt
  JW
  Joint Warrior
  KNM Thor Heyerdahl
  Nato
  Natoøvelse
  RAS
  Skottland
  Spessart
  KNM Thor Heyerdahl deltar på Natoøvelsen Joint Warrior. Her gjennoomføres fartøyets første RAS./ KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret
  :velse
  Bunkre
  Fregatt
  JW
  Joint Warrior
  KNM Thor Heyerdahl
  Nato
  Natoøvelse
  RAS
  Skottland
  Spessart
  KNM Thor Heyerdahl deltar på Natoøvelsen Joint Warrior. Her gjennoomføres fartøyets første RAS./ KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Forsvaret
  Glasgow
  Joint Warrior 2015
  KNM Thor Heyerdahl
  Skipsbjelle
  Skipsklokke
  Skottland
  bjelle
  Skipsbjellen til KNM Thor Heyerdahl under øvelsen Joint Warrior 2015 / KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret
  :velse
  Bunkre
  Fregatt
  JW
  Joint Warrior
  KNM Thor Heyerdahl
  Nato
  Natoøvelse
  RAS
  Skottland
  Spessart
  KNM Thor Heyerdahl deltar på Natoøvelsen Joint Warrior. Her gjennoomføres fartøyets første RAS./ KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret
  :velse
  Bunkre
  Fregatt
  JW
  Joint Warrior
  KNM Thor Heyerdahl
  Nato
  Natoøvelse
  RAS
  Skottland
  Spessart
  KNM Thor Heyerdahl deltar på Natoøvelsen Joint Warrior. Her gjennoomføres fartøyets første RAS./ KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret
  :velse
  Bunkre
  Fregatt
  JW
  Joint Warrior
  KNM Thor Heyerdahl
  Nato
  Natoøvelse
  RAS
  Skottland
  Spessart
  KNM Thor Heyerdahl deltar på Natoøvelsen Joint Warrior. Her gjennoomføres fartøyets første RAS./ KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret
  :velse
  Bunkre
  Fregatt
  JW
  Joint Warrior
  KNM Thor Heyerdahl
  Nato
  Natoøvelse
  RAS
  Skottland
  Spessart
  KNM Thor Heyerdahl deltar på Natoøvelsen Joint Warrior. Her gjennoomføres fartøyets første RAS./ KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret
  :velse
  Bunkre
  Fregatt
  JW
  Joint Warrior
  KNM Thor Heyerdahl
  Nato
  Natoøvelse
  RAS
  Skottland
  Spessart
  KNM Thor Heyerdahl deltar på Natoøvelsen Joint Warrior. Her gjennoomføres fartøyets første RAS./ KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret
  :velse
  Bunkre
  Fregatt
  JW
  Joint Warrior
  KNM Thor Heyerdahl
  Nato
  Natoøvelse
  RAS
  Skottland
  Spessart
  KNM Thor Heyerdahl deltar på Natoøvelsen Joint Warrior. Her gjennoomføres fartøyets første RAS./ KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret
  :velse
  Bunkre
  Fregatt
  JW
  Joint Warrior
  KNM Thor Heyerdahl
  Nato
  Natoøvelse
  RAS
  Skottland
  Spessart
  KNM Thor Heyerdahl deltar på Natoøvelsen Joint Warrior. Her gjennoomføres fartøyets første RAS./ KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret
  :velse
  Bunkre
  Fregatt
  JW
  Joint Warrior
  KNM Thor Heyerdahl
  Nato
  Natoøvelse
  RAS
  Skottland
  Spessart
  KNM Thor Heyerdahl deltar på Natoøvelsen Joint Warrior. Her gjennoomføres fartøyets første RAS./ KNM Thor Heyerdahl during the exercise Joint warrior in Scotland
 • Vegard Breie / Hæren
  HSK / FSK
  jegertropp
  Spesialtropp
  spesialstyrker
  kvinne jente
  Forsvaret oppretter en egen kvinnelig spesialstyrke med egne opptakskrav, for å få flere kvinner inn i rekkene. 2000 personer er invitert til å kjempe om plassene.
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  oscarsborg festning
  markering av krigsutbruddet
  75 års markering
  bell 412 sp helikopter helicopter
  339 skvadron
  Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen ombord i et Bell 412 SP helikopter fra 339 skvadronen før take off fra Oscarsborg festning / Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen in a Bell 412 SP helicopter from 339 squadron before take off from Oscarsborg fortress
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  oscarsborg festning
  markering av krigsutbruddet
  75 års markering
  339 skavdron 339 squadron
  bell 412 sp helikopter helicopter
  To Bell 412 SP helikoptere fra 339 skvadronen lander på Oscarsborg festning / Two Bell 412 SP helicopters from 339 squadron land at Oscarsborg fortress
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  akershus festning
  markering av krigsutbruddet
  75 års markering
  bell 412 sp helikopter
  339 skvadron 339 sqv
  Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen går ombord i et Bell 412 SP helikopter fra 339 skvadronen før take off fra Akershus festning / Chief of Defence Admiral Haakon Bruun-Hanssen boarding a Bell 412 SP helicopter from 339 squadron before take off from Akershus fortress