Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Simen Rudi/ Forsvaret
  Skytefelthund
  søkshund
  hund
  Forsvarets hundeskole
  Hjerkinn
  skytefelt
  bomlets
  Spesialtrente skytefelt hunder søker i Hjerkinn Skytefelt som er under restaurering, og skal bringes tilbake til det sivile samfunnet. Hundelaget søker etter bomblets ca 16 uker i ryddesesongen.
 • Lars Magne Hovtun / Hæren
  Innsats 2 Innsats2
  vakt sikring stortinget
  HV
  Alexander Hannevig-Larssen er en del av Heimevernets innsatsstyrke Derby / Alexander Hannevig-Larssen is a part of the Norwegian Home Guard`s alert unit Derby
 • Lars Magne Hovtun/Hæren/Forsvarets mediesenter
  Innsats
  Derby
  Heimevernet
  vakt og sikring
  Soldater fra Heimevernets innsatsstyrke Derby / Soldiers from the Norwegian Home Guard`s alert unit Derby

 • Lars Magne Hovtun / Hæren
  Innsats 2 Innsats2
  vakt sikring stortinget
  HV
  Alexander Hannevig-Larssen er en del av Heimevernets innsatsstyrke Derby / Alexander Hannevig-Larssen is a part of the Norwegian Home Guard`s alert unit Derby
 • Lars Magne Hovtun / Hæren
  Innsats 2 Innsats2
  vakt sikring stortinget
  HV
  Soldater fra Heimevernets innsatsstyrke Derby / Soldiers from the Norwegian Home Guard`s alert unit Derby
 • Lars Magne Hovtun / Hæren
  Innsats 2 Innsats2
  vakt sikring stortinget
  HV
  Soldat fra Heimevernets innsatsstyrke Derby / Soldier from the Norwegian Home Guard`s alert unit Derby