Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  øvelse arctic challenge exercise 2015
  exercise arctic challenge exercise 2015
  ace15
  jagerflyøvelse
  cross border-trening
  nordområdene
  bodø hovedflystasjon
  bodø air force base
  air force exercise
  Jagerflyøvelse Arctic Challenge Exercise 2015, med Norge som ledende nasjon. Et norsk F-16 på Bodø hovedflystasjon / Fighter exercise Arctic Challenge Exercise 2015, with Norway as lead nation. A Norwegian F-16 at Bodø Main Air Station
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  øvelse arctic challenge exercise 2015
  exercise arctic challenge exercise 2015
  ace15
  jagerflyøvelse
  cross border-trening
  nordområdene
  bodø hovedflystasjon
  bodø air force base
  air force exercise
  multi role tanker transport
  Jagerflyøvelse Arctic Challenge Exercise 2015 startet opp i Norden i dag, med Norge som ledende nasjon. Her ankommer et Tysk Airbus 310 MRTT fra Luftwaffe Bodø hovedflystasjon på øvelsens første dag / Fighter exercise Arctic Challenge Exercise 2015 started up in the Nordic countries, with Norway as the lead nation. Here arrives a German Airbus 310 MRTT at Bodø Main Air Station on the exercise's first day
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  øvelse arctic challenge exercise 2015
  exercise arctic challenge exercise 2015
  ace15
  jagerflyøvelse
  cross border-trening
  nordområdene
  bodø hovedflystasjon
  bodø air force base
  air force exercise
  f-16 f16 f 16 jagerfly
  f-18 f18 f 18 hornet
  multi role - transport
  Jagerflyøvelse Arctic Challenge Exercise 2015 startet opp i Norden i dag, med Norge som ledende nasjon. Her er Fiske F-18, Norske F-16 og et Tysk Airbus A 310 MRTT fly på Bodø hovedflystasjon på øvelsens første dag / Fighter exercise Arctic Challenge Exercise 2015 started up in the Nordic countries, with Norway as the lead nation. Here is Finnish F-18, Norwegian F-16 and a German Airbus A310 MRTT arrived at Bodø Main Air Station on the exercise's first day
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  øvelse arctic challenge exercise 2015
  exercise arctic challenge exercise 2015
  ace15
  jagerflyøvelse
  cross border-trening
  nordområdene
  bodø hovedflystasjon
  bodø air force base
  air force exercise
  tornado gr-4
  britisk british
  royal air force
  Jagerflyøvelse Arctic Challenge Exercise 2015 startet opp i Norden i dag, med Norge som ledende nasjon. Her ankommer et Britisk Tornado GR-4 fra Royal Air Force til Bodø hovedflystasjon på øvelsens første dag / Fighter exercise Arctic Challenge Exercise 2015 started up in the Nordic countries, with Norway as the lead nation. Here arrives a British Tornado GR-4 from Royal Air Force at Bodø Main Air Station on the exercise's first day
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  øvelse arctic challenge exercise 2015
  exercise arctic challenge exercise 2015
  ace15
  jagerflyøvelse
  cross border-trening
  nordområdene
  bodø hovedflystasjon
  bodø air force base
  air force exercise
  tornado gr-4
  britisk british
  royal air force
  Jagerflyøvelse Arctic Challenge Exercise 2015 startet opp i Norden i dag, med Norge som ledende nasjon. Her ankommer fire Britiske Tornado GR-4 fra Royal Air Force til Bodø hovedflystasjon på øvelsens første dag / Fighter exercise Arctic Challenge Exercise 2015 started up in the Nordic countries, with Norway as the lead nation. Here arrives four British Tornado GR-4 from Royal Air Force at Bodø Main Air Station on the exercise's first day
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  øvelse arctic challenge exercise 2015
  exercise arctic challenge exercise 2015
  ace15
  jagerflyøvelse
  cross border-trening
  nordområdene
  bodø hovedflystasjon
  bodø air force base
  air force exercise
  f-16 f16 f 16 jagerfly
  eurofighter typhoon
  Jagerflyøvelse Arctic Challenge Exercise 2015 startet opp i Norden i dag, med Norge som ledende nasjon. Her ankommer et norske F-16 og et Britisk Eurofighter Typhoon fra Royal Air Force til Bodø hovedflystasjon på øvelsens første dag / Fighter exercise Arctic Challenge Exercise 2015 started up in the Nordic countries, with Norway as the lead nation. Here arrives a Norwegian F-16 and a British Eurofighter Typhoon from Royal Air Force at Bodø Main Air Station on the exercise's first day
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  øvelse arctic challenge exercise 2015
  exercise arctic challenge exercise 2015
  ace15
  jagerflyøvelse
  cross border-trening
  nordområdene
  bodø hovedflystasjon
  bodø air force base
  air force exercise
  eurofighter typhoon
  Jagerflyøvelse Arctic Challenge Exercise 2015 startet opp i Norden i dag, med Norge som ledende nasjon. Her ankommer et Britisk Eurofighter Typhoon fra Royal Air Force til Bodø hovedflystasjon på øvelsens første dag / Fighter exercise Arctic Challenge Exercise 2015 started up in the Nordic countries, with Norway as the lead nation. Here arrives a British Eurofighter Typhoon from Royal Air Force at Bodø Main Air Station on the exercise's first day
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  øvelse arctic challenge exercise 2015
  exercise arctic challenge exercise 2015
  ace15
  jagerflyøvelse
  cross border-trening
  nordområdene
  bodø hovedflystasjon
  bodø air force base
  air force exercise
  eurofighter typhoon
  Jagerflyøvelse Arctic Challenge Exercise 2015 startet opp i Norden i dag, med Norge som ledende nasjon. Her ankommer fire Britisk Eurofighter Typhoon fra Royal Air Force til Bodø hovedflystasjon på øvelsens første dag / Fighter exercise Arctic Challenge Exercise 2015 started up in the Nordic countries, with Norway as the lead nation. Here arrives four British Eurofighter Typhoon from Royal Air Force at Bodø Main Air Station on the exercise's first day
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  øvelse arctic challenge exercise 2015
  exercise arctic challenge exercise 2015
  ace15
  jagerflyøvelse
  cross border-trening
  nordområdene
  bodø hovedflystasjon
  bodø air force base
  air force exercise
  f-16 f16 f 16 jagerfly
  Jagerflyøvelse Arctic Challenge Exercise 2015 startet opp i Norden i dag, med Norge som ledende nasjon. Her ankommer 2 norske F-16 til Bodø hovedflystasjon på øvelsens første dag / Fighter exercise Arctic Challenge Exercise 2015 started up in the Nordic countries, with Norway as the lead nation. Here arrives 2 Norwegian F-16 at Bodø Main Air Station on the exercise's first day
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  kystvakten
  sjøforsvaret
  isbryter
  tempelfjorden
  noorderlichts
  svalbard
  KV Svalbard har unike isbryter kapasiteter og i mai var de med å bryte ut Noorderlicht som har ligget i Tempelfjorden i vinter.
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  kystvakten
  sjøforsvaret
  isbryter
  tempelfjorden
  noorderlichts
  svalbard
  KV Svalbard har unike isbryter kapasiteter og i mai var de med å bryte ut Noorderlicht som har ligget i Tempelfjorden i vinter.
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  kystvakten
  sjøforsvaret
  isbryter
  tempelfjorden
  noorderlichts
  svalbard
  KV Svalbard har unike isbryter kapasiteter og i mai var de med å bryte ut Noorderlicht som har ligget i Tempelfjorden i vinter.
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  kystvakten
  sjøforsvaret
  isbryter
  tempelfjorden
  noorderlichts
  svalbard
  KV Svalbard har unike isbryter kapasiteter og i mai var de med å bryte ut Noorderlicht som har ligget i Tempelfjorden i vinter.
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  kystvakten
  sjøforsvaret
  isbryter
  tempelfjorden
  noorderlichts
  svalbard
  KV Svalbard har unike isbryter kapasiteter og i mai var de med å bryte ut Noorderlicht som har ligget i Tempelfjorden i vinter.
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  kystvakten
  sjøforsvaret
  isbryter
  tempelfjorden
  noorderlichts
  svalbard
  KV Svalbard har unike isbryter kapasiteter og i mai var de med å bryte ut Noorderlicht som har ligget i Tempelfjorden i vinter.
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  kv svalbard
  kystvakten
  barentshavet
  mann over bord
  øvelse
  sjøforsvaret
  sjøbjørn
  Sjøbjørn fra KV Svalbard på "mann over bord"-øvelse.
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  Kystvakten
  Bjørnøya
  Barentshavet
  Coast guard
  sjøforsvaret
  forsvaret
  suverenitetshevdelse
  myndighetsutøvelse
  forskyninger
  metrolog
  vær
  sjøbjørn
  En sjøbjørn fra KV Svalbard ved Bjørnøya
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  Kystvakten
  Bjørnøya
  Barentshavet
  Coast guard
  sjøforsvaret
  forsvaret
  suverenitetshevdelse
  myndighetsutøvelse
  forskyninger
  metrolog
  vær
  En sjøbjørn fra KV Svalbard losser forskyninger til Bjørnøya.
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  Kystvakten
  Bjørnøya
  Barentshavet
  Coast guard
  sjøforsvaret
  forsvaret
  suverenitetshevdelse
  myndighetsutøvelse
  forskyninger
  metrolog
  vær
  Menige fra KV Svalbard losser forskyninger til Bjørnøya.
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  Kystvakten
  Bjørnøya
  Barentshavet
  Coast guard
  sjøforsvaret
  forsvaret
  suverenitetshevdelse
  myndighetsutøvelse
  forskyninger
  metrolog
  vær
  Menige fra KV Svalbard losser forskyninger over til Bjørnøya
 • Betzy Hänninen / Forsvaret
  KV Svalbard
  Kystvakten
  Bjørnøya
  Barentshavet
  Coast guard
  sjøforsvaret
  forsvaret
  suverenitetshevdelse
  myndighetsutøvelse
  forskyninger
  metrolog
  vær
  En sjøbjørn fra KV Svalbard er på vei til Bjørnøya med forskyninger.