Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Haakon Kjøllmoen / Sjøforsvaret / Forsvaret
  KV Farm
  Kystvakt
  Kystvakten
  W331
  Mannskap fra KV Farm i vakre Finnmarksomgivelser.
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Aspirantene må lage bål av kun kvister og bark / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. The aspirants must make a fire of twigs and bark only
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Aspiranter til grunnleggende befalskurs -, gjennomfører militær trening, også kalt combat conditioning / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. Aspirants to basic officer courses, conducts military training, also called combat conditioning
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Aspirantene må lage bål av kun kvister og bark / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. The aspirants must make a fire of twigs and bark only
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Aspiranter til grunnleggende befalskurs -, gjennomfører militær trening, også kalt combat conditioning / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. Aspirants to basic officer courses, conducts military training, also called combat conditioning
 • Haakon Kjøllmoen / Sjøforsvaret / Forsvaret
  2014
  Januar
  KV Svalbard
  Kystvakt
  Menig
  Mørketid
  Paradeuniform
  Permisjonsuniform
  Permuniform
  T1
  Menig ombord på KV Svalbard, januar 2014.
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Her bruker aspirantene hverandre til å trene / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. The aspirants trains together
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Her bruker aspirantene hverandre til å trene / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. The aspirants trains together
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Aspirantene som kom tidlig i mål måtte vente på de siste i "hockey" / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. Aspirants who came early had to wait for the latest in "hockey"
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Aspirantene må lage bål av kun kvister og bark / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. The aspirants must make a fire of twigs and bark only
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Aspirantene må lage bål av kun kvister og bark / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. The aspirants must make a fire of twigs and bark only
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  forsvarets vinterskole
  norwegian school of winter warfare
  regionfelt østlandet
  rena
  vintertrening
  fjell snø vidde kaldt
  vinterkamoflasje
  kamo
  ute felt offiserer opplæring
  Forsvarets vinterskole / Norwegian Defence Winter school
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  forsvarets vinterskole
  norwegian school of winter warfare
  regionfelt østlandet
  rena
  vintertrening
  fjell snø vidde kaldt
  vinterkamoflasje
  kamo
  ute felt offiserer opplæring
  kvinne jente dame female women
  Forsvarets vinterskole / Norwegian Defence Winter school
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Søkere til grunnleggende befalskurs - (GBK) trener på fremrykkingsmetoder i skogen på Evjemoen / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. Applicants for basic officer courses trains in the forest of Evjemoen
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Detaljebilde av plan for oppsetting av knappetelt / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. Detail of the plan for a tent
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Det første døgnet av seleksjonsøvelsen ble brukt til marsjering / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. The first day of the selection exercise was used for marching
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Det første døgnet av seleksjonsøvelsen ble brukt til marsjering / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. The first day of the selection exercise was used for marching
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Aspiranter ser på kart / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. Aspirants looking at maps
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Fos
  fos vinter
  Forsvarets opptak og seleksjon
  utdanning
  lederutdanning
  utdanning i forsvaret
  befalsutdanning
  aspiranter
  evjemoen
  felt
  opptak
  seleksjon
  soldater
  2014
  Fos vinter skal finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til å starte på Forsvarets utdanninger i vinter. Opptaket varte fra 11-27 januar. Aspirantene bor i lagstelt med fyringsovn / Fos (Norwegian Armed Forces admission and selection) winter is arranged to find the most qualified and motivated young people to start the educational programs in the winter. The admission lasted from January 11 to 27. The aspirants sleeps in tents with multifuel