Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Vetle Hallås / Forsvaret
  CBRN
  ABC
  Forsvarets ABC skole
  skole
  ingeniørbataljonen
  CBRN-kompaniet
  Brigade Nord
  Øvelse
  Kjemisk
  radioaktivt
  vernemaske
  case
  vernedrakt
  søk
  Ingeniørbataljonens CBRN-kompani gjennomførte en øvelse på Sessvollmoen med fokus på søk etter radioaktivt materiale / The Engineer Battalion's CBRN (Chemical, biological, radiological, nuclear)- company conducted an exercise on Sessvollmoen focusing on the search for radioactive material
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  CBRN
  ABC
  Forsvarets ABC skole
  skole
  ingeniørbataljonen
  CBRN-kompaniet
  Brigade Nord
  Øvelse
  Kjemisk
  radioaktivt
  vernemaske
  case
  vernedrakt
  søk
  vervede soldater
  Ingeniørbataljonens CBRN-kompani gjennomførte en øvelse på Sessvollmoen med fokus på søk etter radioaktivt materiale. Vervede soldater gjennomfører et søk etter radioaktivt stoff i et større skogsområde / The Engineer Battalion's CBRN (Chemical, biological, radiological, nuclear)- company conducted an exercise on Sessvollmoen focusing on the search for radioactive material. Enlisted soldiers conducting a search for radioactive material in a large forest area
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Etterretning
  e-tjenesten
  e
  Kjell Grandhagen
  Ine Eriksen Søreide
  Fokus
  2014
  Oslo Militære Samfund
  Forsvarsminister
  Mandag formiddag la Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) fram Fokus, en årlig vurdering av terrorfare og situasjonen i ulike regioner av verden. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tilstede under pressekonferansen / On Monday morning, the Intelligence Service presented Focus, an annual assessment of terrorist danger and the situation in different regions of the world. Minister of Defence Ine Eriksen Søreide was also present during the press conference
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Etterretning
  e-tjenesten
  e
  Kjell Grandhagen
  Ine Eriksen Søreide
  Fokus
  2014
  Oslo Militære Samfund
  sjef e
  Mandag formiddag la Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) fram Fokus, en årlig vurdering av terrorfare og situasjonen i ulike regioner av verden. Sjefen for den norske etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, forteller om trusselbildet / On Monday morning, the Intelligence Service presented Focus, an annual assessment of terrorist danger and the situation in different regions of the world. The chief of the Norwegian intelligence service, Lieutenant General Kjell Grandhagen, talks about threat picture
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Etterretning
  e-tjenesten
  e
  Kjell Grandhagen
  Ine Eriksen Søreide
  Fokus
  2014
  Oslo Militære Samfund
  pressekonferanse
  fsj
  forsvarssjef
  haakon bruun hanssen
  Mandag formiddag la Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) fram Fokus, en årlig vurdering av terrorfare og situasjonen i ulike regioner av verden. Forsarssjef Admiral Haakon Bruun Hanssen var også tilstede på pressekonferansen / On Monday morning, the Intelligence Service presented Focus, an annual assessment of terrorist danger and the situation in different regions of the world. The Norwegian Chief of Defence Admiral Haakon Bruun Hanssen was present during the press conference
 • Vetle Hallås / Forsvaret
  Etterretning
  e-tjenesten
  e
  Kjell Grandhagen
  Ine Eriksen Søreide
  Fokus
  2014
  Oslo Militære Samfund
  Mandag formiddag la Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) fram Fokus, en årlig vurdering av terrorfare og situasjonen i ulike regioner av verden. Sjefen for Etterretningstjenesten, Generalløytnant Kjell Grandhagen overleverer rapporten til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide / On Monday morning, the Intelligence Service presented Focus, an annual assessment of terrorist danger and the situation in different regions of the world. The chief of the Norwegian intelligence service, Lieutenant General Kjell Grandhagen hands over the report to Minister of Defence Ine Eriksen Søreide
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Eglin AFB
  F35 F-3 F 35
  joint strike fighter f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , joint strike fighter
  jsf
  jagerfly
  eglin airforce base
  Innsats4
  Innsats
  Lockheed Martin F-35 Lightning II
  f35
  f-35
  f 35
  Et amerikansk F-35 jagerfly på Eglin Airforce Base i USA An american F-35 Joint Strike Fighter at Eglin Airforce Base
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Eglin AFB
  F35 F-3 F 35
  joint strike fighter f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , joint strike fighter
  jsf
  jagerfly
  eglin airforce base
  Lockheed Martin F-35 Lightning II
  f35
  f-35
  f 35
  Et amerikansk F-35 jagerfly på Eglin Airforce Base i USA An american F-35 Joint Strike Fighter at Eglin Airforce Base
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Eglin AFB
  F35 F-3 F 35
  joint strike fighter f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , joint strike fighter
  jsf
  jagerfly
  eglin airforce base
  Innsats4
  Innsats
  Lockheed Martin F-35 Lightning II
  f35
  f-35
  f 35
  Et amerikansk F-35 jagerfly på Eglin Airforce Base i USA An american F-35 Joint Strike Fighter at Eglin Airforce Base
 • Rune Håverstad/Sjøforsvaret
  medaljeoverrekkelse
  mjk
  sof
  marinens jegerkommando
  haakonsvern orlogsstasjon
  F.v. Sjef for Marinejegerkommandoen, kommandør Tom Robertsen - Sjef Forsvarets operative hovedkvarter, Generalløytnant Morten Haga Lunde – Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide – Forsvarssjef, general Haakon Bruun-Hanssen – Sjef spesialstyrkene Nils Johan Holte.
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Eglin AFB
  F35 F-3 F 35
  joint strike fighter f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , joint strike fighter
  jsf
  jagerfly
  eglin airforce base
  Innsats4
  Innsats
  Lockheed Martin F-35 Lightning II
  f35
  f-35
  f 35
  Et amerikansk F-35 jagerfly på Eglin Airforce Base i USA An american F-35 Joint Strike Fighter at Eglin Airforce Base
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Eglin AFB
  F35 F-3 F 35
  joint strike fighter f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , joint strike fighter
  jsf
  jagerfly
  eglin airforce base
  Lockheed Martin F-35 Lightning II
  f35
  f-35
  f 35
  Et amerikansk F-35 jagerfly på Eglin Airforce Base i USA An american F-35 Joint Strike Fighter at Eglin Airforce Base
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Eglin AFB
  F35 F-3 F 35
  joint strike fighter f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , joint strike fighter
  jsf
  jagerfly
  eglin airforce base
  Lockheed Martin F-35 Lightning II
  f35
  f-35
  f 35
  Et amerikansk F-35 jagerfly på Eglin Airforce Base i USA An american F-35 Joint Strike Fighter at Eglin Airforce Base
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Eglin AFB
  F35 F-3 F 35
  joint strike fighter f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , f35 f-35 f 35 , jsf , joint strike figther , ligthning II , jagerfly , joint strike fighter
  jsf
  jagerfly
  eglin airforce base
  Lockheed Martin F-35 Lightning II
  f35
  f-35
  f 35
  Et amerikansk F-35 jagerfly på Eglin Airforce Base i USA An american F-35 Joint Strike Fighter at Eglin Airforce Base