Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Sander Skjølsvik/Luftforsvaret/Forsvaret
  da20 da-20 jet falcon
  717 skvadron 717 skv
  flytting
  gardermoen flyplass
  landing
  En DA-20 Jet Falcon fra 717 skvadronen lander på Gardermoen som en symbolsk handling på at skvadronen flytter fra Rygge til Gardermoen / A DA-20 Jet Falcon from 717 squadron arrive at Gardermoen airport
 • Sander Skjølsvik/Luftforsvaret/Forsvaret
  da20 da-20 jet falcon
  717 skvadron 717 skv
  flytting
  gardermoen flyplass
  landing
  En DA-20 Jet Falcon fra 717 skvadronen lander på Gardermoen som en symbolsk handling på at skvadronen flytter fra Rygge til Gardermoen / A DA-20 Jet Falcon from 717 squadron arrive at Gardermoen airport
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  gardermoen militære flystasjon
  flyplass
  717 skvadron
  flytting
  flytteprosess
  omstilling
  fly
  da20 da-20 da 20 jet falcon
  Et av 717 skvadronens fly på Gardermoen militære flystasjon i forbindelse med flyttingen fra Rygge til Gardermoen / A DA-20 Jet Falcon from 717 squadron at Gardermoen militay airport
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  gardermoen militære flystasjon
  flyplass
  717 skvadron
  flytting
  flytteprosess
  omstilling
  fly
  da20 da-20 da 20 jet falcon
  Et av 717 skvadronens fly på Gardermoen militære flystasjon i forbindelse med flyttingen fra Rygge til Gardermoen / A DA-20 Jet Falcon from 717 squadron at Gardermoen militay airport
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  gardermoen militære flystasjon
  flyplass
  717 skvadron
  flytting
  flytteprosess
  omstilling
  fly
  da20 da-20 da 20 jet falcon
  Et av 717 skvadronens fly på Gardermoen militære flystasjon i forbindelse med flyttingen fra Rygge til Gardermoen, her er Terje Høvik som var en av pilotene som fløy til Gardermoen i dag / A DA-20 Jet Falcon from 717 squadron at Gardermoen militay airport. Here is one of the pilots Major Terje Høvik
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  gardermoen militære flystasjon
  flyplass
  717 skvadron
  flytting
  flytteprosess
  omstilling
  fly
  da20 da-20 da 20 jet falcon
  Et av 717 skvadronens fly på Gardermoen militære flystasjon i forbindelse med flyttingen fra Rygge til Gardermoen. I cockpit, (fra venstre) Skvadronsjef Øivind Jervan og Terje Høvik / A DA-20 Jet Falcon from 717 squadron at Gardermoen militay airport, in the cockpit is (from left) Øivind Jervan and Terje Høvik
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  gardermoen militære flystasjon
  flyplass
  717 skvadron
  flytting
  flytteprosess
  omstilling
  fly
  da20 da-20 da 20 jet falcon
  Et av 717 skvadronens fly på Gardermoen militære flystasjon i forbindelse med flyttingen fra Rygge til Gardermoen, her med (fra venstre) Vidar Haukås fra 135 luftving vedlikehold, pilot Terje Høvik, Skvadronsjef 717 skv Øivind Jervan, og sjef for 135 luftving Torgeir Aas / A DA-20 Jet Falcon from 717 squadron at Gardermoen militay airport, with (from left) Vidar Haukås, Terje Høvik, Øivind Hervan and Torgeir Aas
 • Jonas Christie/Luftforsvaret/Forsvaret
  Forsvaret
  Forsvarets opptak og seleksjon
  FOS2014
  lederutdanning
  Evjemoen
  Telt
  skog
  illustrasjon
  grønt
  grønn
  leder
  fos
  Forsvarets opptak og seleksjon 2014
 • Jonas Christie/Luftforsvaret/Forsvaret
  Forsvaret
  Forsvarets opptak og seleksjon
  FOS2014
  lederutdanning
  Evjemoen
  Telt
  skog
  illustrasjon
  grønt
  grønn
  leder
  fos
  tønneløp
  gjørme
  gjørmeløype
  Denne casen er en del av en mestringssløyfe i feltuka til FOS. Her skal aspirantene hente vann til resten av kompaniet og bære det gjennom en løype.
 • Didrik Linnerud/Hæren/Forsvaret
  Forsvaret
  Forsvarets opptak og seleksjon
  FOS2014
  lederutdanning
  Evjemoen
  Telt
  skog
  illustrasjon
  grønt
  grønn
  leder
  fos
  gjørme
  Gjørmeløype
  Forsvarets opptak og seleksjon 2014
 • Didrik Linnerud/Hæren/Forsvaret
  Forsvaret
  Forsvarets opptak og seleksjon
  FOS2014
  lederutdanning
  Evjemoen
  Telt
  skog
  illustrasjon
  grønt
  grønn
  leder
  fos
  jente kvinne
  Forsvarets opptak og seleksjon 2014
 • Didrik Linnerud/Hæren/Forsvaret
  Forsvaret
  Forsvarets opptak og seleksjon
  FOS2014
  lederutdanning
  Evjemoen
  Telt
  skog
  illustrasjon
  grønt
  grønn
  leder
  fos
  jente kvinne
  Forsvarets opptak og seleksjon 2014