Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Are Tomasgard
  LO
  leder
  arbeidsutvalg
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Are Tomasgard
  LO
  leder
  arbeidsutvalg
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Frank Aarebrot
  foredrag
  tale
  diskusjon
  historie
  forsvarshistorie
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  verneplikt
  milorg
  sivorg
  HVs opprinnelse
  arven
  rådsstrukturen
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Frank Aarebrot
  foredrag
  tale
  diskusjon
  historie
  forsvarshistorie
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  verneplikt
  milorg
  sivorg
  HVs opprinnelse
  arven
  rådsstrukturen
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Sven Mollekleiv
  Norges Røde Kors
  leder
  president
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Siri Lill Mannes
  konfransier
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Forsvarsminister
  FMIN
  Ine Eriksen Søreide
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Forsvarsminister
  FMIN
  Ine Eriksen Søreide
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Forsvarsminister
  FMIN
  Ine Eriksen Søreide
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Forsvarsminister
  FMIN
  Ine Eriksen Søreide
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Forsvarsminister
  FMIN
  Ine Eriksen Søreide
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Forsvarsminister
  FMIN
  Ine Eriksen Søreide
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.
 • Landsrådet for Heimevernet markerer 70 år
  Alexander Sylte / Forsvaret
  Are Tomasgard
  LO
  leder
  Landsrådet
  Heimevernet
  markering
  fanehallen
  akershus festning
  70 år
  milorg
  forsvar
  råd
  utvalg
  generalsekretær
  LO
  NHO
  rådsstruktur
  distriktsråd
  områdeutvalg
  sivilt-militært
  Den sivile rådsstrukturen for Heimevernet ble opprettet raskt etter krigens slutt og kan i år se tilbake på 70 års virksomhet. Dagens landsråd består av representanter for 13 organisasjoner, som til sammen utgjør godt over seks millioner medlemskap. Organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av deres store samfunns-, nærings- eller beredskapsmessige betydning. Landsorganisasjonen (LO) har lederen, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nestlederen. I tillegg har hvert av de elleve HV-distriktene sitt eget råd – distriktsråd. Alle HV-områdene har også sitt eget områdeutvalg.