Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  oppstilling
  allmenn verneplikt
  vernepliktige
  dimisjon
  vernepliktsmedaljen
  akershus festning
  førstegangstjeneste
  Vernepliktige soldater mottar sine vernepliktsmedaljer av Major Johan Rørvik på Akershus festning som viser at de har fullført førstegangstjeneste / Conscripts soldiers receive their military medals of Major Johan Rørvik at Akershus Fortress showing that they have completed military service
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  oppstilling
  allmenn verneplikt
  vernepliktige
  dimisjon
  vernepliktsmedaljen
  akershus festning
  førstegangstjeneste
  Vernepliktige soldater mottar sine vernepliktsmedaljer av Major Johan Rørvik på Akershus festning som viser at de har fullført førstegangstjeneste / Conscripts soldiers receive their military medals of Major Johan Rørvik at Akershus Fortress showing that they have completed military service
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  oppstilling
  allmenn verneplikt
  vernepliktige
  dimisjon
  vernepliktsmedaljen
  jente kvinne dame female girl women woman
  akershus festning
  førstegangstjeneste
  Vernepliktige soldater mottar sine vernepliktsmedaljer av Major Johan Rørvik på Akershus festning som viser at de har fullført førstegangstjeneste / Conscripts soldiers receive their military medals of Major Johan Rørvik at Akershus Fortress showing that they have completed military service
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  oppstilling
  allmenn verneplikt
  vernepliktige
  dimisjon
  vernepliktsmedaljen
  akershus festning
  førstegangstjeneste
  Vernepliktige soldater mottar sine vernepliktsmedaljer av Major Johan Rørvik på Akershus festning som viser at de har fullført førstegangstjeneste / Conscripts soldiers receive their military medals of Major Johan Rørvik at Akershus Fortress showing that they have completed military service
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  oppstilling
  allmenn verneplikt
  vernepliktige
  dimisjon
  vernepliktsmedaljen
  akershus festning
  førstegangstjeneste
  Vernepliktige soldater mottar sine vernepliktsmedaljer av Major Johan Rørvik på Akershus festning som viser at de har fullført førstegangstjeneste / Conscripts soldiers receive their military medals of Major Johan Rørvik at Akershus Fortress showing that they have completed military service
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  oppstilling
  allmenn verneplikt
  vernepliktige
  dimisjon
  vernepliktsmedaljen
  jente kvinne dame female girl women woman
  akershus festning
  førstegangstjeneste
  Vernepliktige soldater mottar sine vernepliktsmedaljer av Major Johan Rørvik på Akershus festning som viser at de har fullført førstegangstjeneste / Conscripts soldiers receive their military medals of Major Johan Rørvik at Akershus Fortress showing that they have completed military service
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  oppstilling
  allmenn verneplikt
  vernepliktige
  dimisjon
  vernepliktsmedaljen
  jente kvinne dame female girl women woman
  akershus festning
  førstegangstjeneste
  Vernepliktige soldater mottar sine vernepliktsmedaljer av Major Johan Rørvik på Akershus festning som viser at de har fullført førstegangstjeneste / Conscripts soldiers receive their military medals of Major Johan Rørvik at Akershus Fortress showing that they have completed military service
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  oppstilling
  allmenn verneplikt
  vernepliktige
  dimisjon
  vernepliktsmedaljen
  akershus festning
  førstegangstjeneste
  Vernepliktige soldater mottar sine vernepliktsmedaljer av Major Johan Rørvik på Akershus festning som viser at de har fullført førstegangstjeneste / Conscripts soldiers receive their military medals of Major Johan Rørvik at Akershus Fortress showing that they have completed military service
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  øvelse arctic challenge exercise 2015
  exercise arctic challenge exercise 2015
  ace15
  jagerflyøvelse
  cross border-trening
  nordområdene
  bodø hovedflystasjon
  bodø air force base
  air force exercise
  Jagerflyøvelse Arctic Challenge Exercise 2015, med Norge som ledende nasjon. Her et Tysk Airbus 310 MRTT AAR, bak Finske F-18 Hornet på Bodø hovedflystasjon / Fighter exercise Arctic Challenge Exercise 2015, with Norway as lead nation. A German Airbus 310 MRTT AAR and Finnish F-18 Hornet´s at Bodø Main Air Station
 • Martin Mellquist / Forsvaret
  2015
  Bodø
  ACE
  Arctic Challenge Exercise
  Fly
  Jagerfly
  F-16
  ACE er en øvelse bygget på Cross Border-treningen mellom Norge, Sverige og Finnland. I år var Norge ledenasjon, og totalt var 9 nasjoner og i overkant av 100 fly med på øvelsen. Et norsk F-16-jagerfly på Bodø hovedflystasjon under øvelse ACE / During the exercise ACE in Norway
 • Aleksander Jankov/ Forsvaret
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  His Majesty the King's Guard
  of Norway
  Drill Platoon
  Drill Team
  drillteam
  musikktropp
  musikktroppen
  gardemusikken
  drilltropp
  drilltroppen
  3. gardekompani
  kp3
  kp.3. kp.3
  musikk og drill
  musikk og kultur
  solodrill
  solodriller
  Scotiabank Centre
  kanada
  Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani (Musikk- og Drilltroppen) representerte Norge og -en i Royal Nova Scotia International Tattoo i Canada i juni/juli 2015. // His Majesty the King's Guard Band and Drill Team represented Norway and the Norwegian Army in the Royal Nova Scotia International Tattoo in Canada in June/July of 2015.
 • Aleksander Jankov/ Forsvaret
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  His Majesty the King's Guard
  of Norway
  Drill Platoon
  Drill Team
  drillteam
  musikktropp
  musikktroppen
  gardemusikken
  drilltropp
  drilltroppen
  3. gardekompani
  kp3
  kp.3. kp.3
  musikk og drill
  musikk og kultur
  solodrill
  solodriller
  Scotiabank Centre
  kanada
  Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani (Musikk- og Drilltroppen) representerte Norge og -en i Royal Nova Scotia International Tattoo i Canada i juni/juli 2015. // His Majesty the King's Guard Band and Drill Team represented Norway and the Norwegian Army in the Royal Nova Scotia International Tattoo in Canada in June/July of 2015.
 • Aleksander Jankov/ Forsvaret
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  His Majesty the King's Guard
  of Norway
  Drill Platoon
  Drill Team
  drillteam
  musikktropp
  musikktroppen
  gardemusikken
  drilltropp
  drilltroppen
  3. gardekompani
  kp3
  kp.3. kp.3
  musikk og drill
  musikk og kultur
  solodrill
  solodriller
  Scotiabank Centre
  kanada
  Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani (Musikk- og Drilltroppen) representerte Norge og -en i Royal Nova Scotia International Tattoo i Canada i juni/juli 2015. // His Majesty the King's Guard Band and Drill Team represented Norway and the Norwegian Army in the Royal Nova Scotia International Tattoo in Canada in June/July of 2015.
 • Aleksander Jankov/ Forsvaret
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  His Majesty the King's Guard
  of Norway
  Drill Platoon
  Drill Team
  drillteam
  musikktropp
  musikktroppen
  gardemusikken
  drilltropp
  drilltroppen
  3. gardekompani
  kp3
  kp.3. kp.3
  musikk og drill
  musikk og kultur
  solodrill
  solodriller
  Scotiabank Centre
  kanada
  Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani (Musikk- og Drilltroppen) representerte Norge og -en i Royal Nova Scotia International Tattoo i Canada i juni/juli 2015. // His Majesty the King's Guard Band and Drill Team represented Norway and the Norwegian Army in the Royal Nova Scotia International Tattoo in Canada in June/July of 2015.
 • Aleksander Jankov/ Forsvaret
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  His Majesty the King's Guard
  of Norway
  Drill Platoon
  Drill Team
  drillteam
  musikktropp
  musikktroppen
  gardemusikken
  drilltropp
  drilltroppen
  3. gardekompani
  kp3
  kp.3. kp.3
  musikk og drill
  musikk og kultur
  solodrill
  solodriller
  Scotiabank Centre
  kanada
  Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani (Musikk- og Drilltroppen) representerte Norge og -en i Royal Nova Scotia International Tattoo i Canada i juni/juli 2015. // His Majesty the King's Guard Band and Drill Team represented Norway and the Norwegian Army in the Royal Nova Scotia International Tattoo in Canada in June/July of 2015.
 • Aleksander Jankov/ Forsvaret
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  His Majesty the King's Guard
  of Norway
  Drill Platoon
  Drill Team
  drillteam
  musikktropp
  musikktroppen
  gardemusikken
  drilltropp
  drilltroppen
  3. gardekompani
  kp3
  kp.3. kp.3
  musikk og drill
  musikk og kultur
  solodrill
  solodriller
  Scotiabank Centre
  kanada
  Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani (Musikk- og Drilltroppen) representerte Norge og -en i Royal Nova Scotia International Tattoo i Canada i juni/juli 2015. // His Majesty the King's Guard Band and Drill Team represented Norway and the Norwegian Army in the Royal Nova Scotia International Tattoo in Canada in June/July of 2015.
 • Aleksander Jankov/ Forsvaret
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  His Majesty the King's Guard
  of Norway
  Drill Platoon
  Drill Team
  drillteam
  musikktropp
  musikktroppen
  gardemusikken
  drilltropp
  drilltroppen
  3. gardekompani
  kp3
  kp.3. kp.3
  musikk og drill
  musikk og kultur
  solodrill
  solodriller
  Scotiabank Centre
  kanada
  Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani (Musikk- og Drilltroppen) representerte Norge og -en i Royal Nova Scotia International Tattoo i Canada i juni/juli 2015. // His Majesty the King's Guard Band and Drill Team represented Norway and the Norwegian Army in the Royal Nova Scotia International Tattoo in Canada in June/July of 2015.
 • Aleksander Jankov/ Forsvaret
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  His Majesty the King's Guard
  of Norway
  Drill Platoon
  Drill Team
  drillteam
  musikktropp
  musikktroppen
  gardemusikken
  drilltropp
  drilltroppen
  3. gardekompani
  kp3
  kp.3. kp.3
  musikk og drill
  musikk og kultur
  solodrill
  solodriller
  Scotiabank Centre
  kanada
  Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani (Musikk- og Drilltroppen) representerte Norge og -en i Royal Nova Scotia International Tattoo i Canada i juni/juli 2015. // His Majesty the King's Guard Band and Drill Team represented Norway and the Norwegian Army in the Royal Nova Scotia International Tattoo in Canada in June/July of 2015.