Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Peder Torp Mathisen / Forsvaret
  Petter
  Henriksen
  HV
  Heimevernet
  Home guard
  FAAR2012
  HV soldat Petter Henriksen / Soldier Petter Henriksen from the National Home Guard
 • F-16 299 over Østerdalen
  Morten Hanche / Luftforsvaret
  F-16
  jagerfly
  fighter
  FAAR2012
  f16 f 16 f-16
  F-16 299 over Østerdalen / Norwegian F-16 299 over Østerdalen in Norway
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret/ Forsvaret
  isaf
  camp nidaros
  mazar-e Sharif
  nato
  tad 335 skvadron 335 sqv
  frigg 5601
  FAAR2012
  Detasjementsjef for Tactical Airlift Detachment Major Hans Martin Steiro foran et norsk C-130J Hercules på flyplassen i Mazar E Sharif, Afghanistan / Chief of Tactical Airlift Detachment Major Hans Martin Steiro in front of a Norwegian C-130J at the airport in Mazar E Sharif in Afghanistan
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret/ Forsvaret
  isaf
  camp nidaros
  gudstjeneste
  kirke feltkirke kirketelt
  religion
  prest
  FAAR2012
  Feltprest, Major Peter Willhelmson holder gudstjeneste i Camp Nidaros utenfor Mazar E Sharif i Afghanistan / Chaplain Major Peter Willhelmson during a mess in Camp Nidaros outside Mazar E Sharif in Afghanistan
 • Lars Magne Hovtun
  Tyr
  Garden
  Hans Majestet Kongens Garde
  HMKG
  øvelse
  hovedstadsforsvaret
  soldater
  gardister
  gardist
  soldat
  politiet
  sivilt militært samarbeid
  antiterror
  FAAR2012
  Væpnede gardister har vaktholdet rundt Utenriksdepartementet, som en del av øvelse Tyr. Øvelsen er den første kriseøvelsen i Oslo etter terrorangrepet i 2011, og målet er å øve på samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og de andre nødetatene / His Majesty the King´s Guard during the exercise Tyr
 • A007_C024_0101M9
  Ole Gunnar Henriksen Nordlie / Forsvaret
  sof
  special operations forces
  spesialstyrke
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  mjk
  Norwegian maritime special forces unit
  spesialbåtoperatør
  båtfører
  båt
  rhib
  rib
  Marinejegerkommandoen MJK
  Forsvarets maritime spesialstyrke
  rekognosering (special recoinnaisance (SR)
  innsats (direct action (DA)
  militær assistanse (military assistance (MA)
  NORNAVSOC
  RIB
  boat operaters
  FAAR2012
  Spesialbåtoperatører fra Marinejegerkommandoen trener under en øvelse i Ramsund / Boatoperators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in nothern Norway
 • A007_C024_0101M9
  Torgeir Haugaard / Forsvaret
  sof
  special operations forces
  spesialstyrke
  marinejeger
  marinejegerkommandoen
  mjk
  Norwegian maritime special forces unit
  eksplosjon explosive eksplosiver
  breaching
  breach
  Marinejegerkommandoen MJK
  Forsvarets maritime spesialstyrke
  rekognosering (special recoinnaisance (SR)
  innsats (direct action (DA)
  militær assistanse (military assistance (MA)
  NORNAVSOC
  FAAR2012
  Marinejegere trener under en øvelse i Ramsund / Operators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in northern Norway
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  fih ingeniør utdanning skole skoler høyskole elev elever jørstadmoen
  Innsats 2 Innsats2
  education
  utdannelse
  ingeniør
  cyber
  cyberforsvar
  FAAR2012
  Elever fra Forsvarets ingeniørhøyskole under en øvelse nord for Lillehammer / Students from the engineer defence college
 • Stian Lysberg Solum
  Meymaneh
  Maimana
  FAAR2012
  maymaneh
  maimaneh
  maymana
  maymanah
  maimanah
  Forsvarssjef Harald Sunde besøkte den norskledede leiren i Maimanah i Faryab provins, Afghanistan i forbindelse med overtakelsen til de afghanske sikkerhetsstyrkene.
 • SST P&I
  vessel
  HV Heimevernet
  fartøy
  FAAR2012
  Soldater fra HV-14 vokter et amerikansk krigsskip / Norwegian Home Guard guards an american warship
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  prt 18
  medaljeparade
  medalje
  parade
  seremoni
  FAAR2012
  Admiral Haakon Bruun-Hanssen takker de hjemkomne soldatene fra PRT 18 under en medaljeseremoni på Akershus festning Admiral Haakon Bruun-Hanssen thanking soldiers returning from Afghanisten during a medal ceremony in Oslo
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  afg isaf pomlt police operational monitoring liason team
  mp militærpoliti
  sivil politi
  prt18 prt-18 prt 18
  FAAR2012
  På oppdrag med POMLT (Police operational monitoring liason team) som består av norske og amerikanske soldater, og sivilt norsk politi i Dowlatabad i Faryab provinsen, Afghanistan. On a mission with POMLT (Police operational monitoring liason team). The group are Norwegian and US soldiers, and Norwegian civilian police on patrol in Dowlatabad in Faryab province, Afghanistan
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  isaf
  afghanistan
  prt 18 prt18 prt-18
  prt leieren
  afg
  ttt
  kjøretøy
  pansret
  FAAR2012
  Maimana
  meymaneh
  maymaneh
  maimaneh
  maymana
  maymanah
  maimanah
  To krokløftere fra taktisk transport tropp kjører ut av PRT leieren i Meymaneh, Afghanistan Two Scania hook lifters leave the PRT camp outside the cite of Maymaneh in Afghanistan
 • Simon Solheim / Forsvaret
  Gemini 2012
  Innsats 2 Innsats2
  våpen
  fsk
  FAAR2012
  Spesialstyrkene fra Forsvarets spesialkommando (FSK) deltok på øvelse Gemini / Special forces during the exercise Gemini
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  isaf
  afghanistan kabul
  nato
  tf-51 tf51 tf 51
  task force-51
  fsk hjk norasoc
  forsvarets spesialkommando
  hærens jegerkommando
  norwegian army special operations command
  cru crises response unit
  tf-24 tf24 tf 24
  int ops
  internasjonale operasjoner
  sof special operations forces
  afg
  FAAR2012
  TF-51 fra FSK/HJK fungerer som mentorer på Afghanske sikkerhetsstyrker fra TF-24 i Crises Response Unit (CRU) i Kabul, Afghanistan / TF-51 from Norwegian Army Special Operations Command train the Afghan TF-24 from Crises Response Unit in Kabul, Afghanistan
 • Foto: SJOERD HILCKMANN/ Nederlandske Forsvaret
  CR12
  Øvelse Cold Response 2012
  vinterøvelse
  winter exercise
  nattoperasjon
  natt
  landgang
  Amerika
  America
  US marine Corps OVR 23-24
  Reservist
  FAAR2012
  United States marines beveger seg opp fra kysten etter en landgangsoperasjon / US marines moves up the coast after a amphibious landing during Cold Response 2012//- Foto: Sjoerd Hilckmann/Nederlandske Forsvaret
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  CR12
  cr12 cr-12 cr 12
  cold response
  vinterøvelse
  vinter sne snø
  dv day dv-day dv dag dv-dag
  sjø sjøforsvaret
  fregatt f 310
  fridtjof nansen klassen
  hnoms fridtjof nansen
  fartøy
  vessel
  FAAR2012
  Fregatten KNM Fridtjof Nansen i forbindelse med DV-dagen under vinterøvelsen Cold Response 2012 / The frigate HNoMS Fridtjof Nansen during the winter exercise Cold Response 2012
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  CR12
  cr12 cr-12 cr 12
  cold response
  vinterøvelse
  vinter sne snø
  dv day dv-day dv dag dv-dag
  stridsvogn
  leo2 leopard 2a4
  skarpskyting
  FAAR2012
  To Leopard 2A4 stridsvogner i skytefeltet på Setermoen i forbindelse med DV-dagen under vinterøvelsen Cold Response 2012 / Two Leopard 2A4 - during winter exercise Cold Response 2012
 • Nils Bernt Rinde / Heimevernet
  innsatsstyrke Claymore
  nord-hålogaland heimevernsdistrikt 16
  heimevernet
  CR12
  jeger
  fast reaction force
  HK416
  våpen
  weapon
  hv-16
  FAAR2012
  Tor Einar Engen fra innsatsstyrke Claymore tilhørende Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 trener stridsdrill i dyp nysnø / Tor Einar Engen from the North - Hålogaland Home Guard during the Cold Response 2012 in the north of Norway
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  CR12
  cr12 cr-12 cr 12
  cold response
  vinterøvelse
  vinter sne snø
  dv day dv-day dv dag dv-dag
  fsj forsvarssjef
  FAAR2012
  Forsvarssjef General Harald Sunde snakker med soldater i forbindelse med DV-dagen i Setermoen skytefelt under vinter øvelsen Cold Response 2012 / Chief of Defence General Harald Sunde talks with soldiers in Setermoen shooting range during winter exercise Cold Response 2012
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  CR12
  cr12 cr-12 cr 12
  vinter øvelse vinterøvelse
  cold response 12
  cold response 2012
  snø sne winter exercise
  hær hæren
  narreminefelt
  FAAR2012
  -eniør -eniørbt.
  pansra - kp a
  storm - tropp
  Soldater og befal fra pansret ingeniør kompani A forbereder et tredobbelt kveilehinder under vinterøvelsen Cold Response 12 Soldiers and officers from the armored engineer company is preparing a triple hurdle during winter exercise Cold Response 12
 • A026_C026_0206GS
  Torgeir Haugaard / Forsvaret
  cyberforsvaret
  cyber
  cyberforsvar
  cyberangrep
  cyberkrig
  cyber warfare
  øvelse
  feltøvelse
  vinterøvelse
  samband
  data
  datanettverk
  pc
  datamaskin
  antenne
  kommunikasjon
  radio
  jostein gram
  skole skoler
  elev elever
  befalsskole
  befalsskoleelever
  forsvarets ingeniørhøyskole
  fih
  utdanning
  FAAR2012
  En elev fra Forsvarets ingeniørhøyskole trener på cyberforsvar under en feltøvelse på Spåtind A student at the Norwegian Armed Forces Engineer College training during a cyber warfare exercise
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  adenbukta
  seychelles
  333 skvadroen skv
  overvåke
  somalia
  orion
  orion p3n
  operation ocean shield
  overvåking
  seychellene
  nato
  hjalmar riiser-larsen
  Militær Luftmakt 100 år
  luftmakt
  FAAR2012
  Mannskap ombord på et Orion P3N overvåkingsfly leter etter pirater under Operasjon Ocean Shield utenfor Somalia Orion crew searching for pirates during Operation Ocean Shield outside Somalia
 • Ole Gunnar Henriksen Nordli
  Heimevernet
  våpen
  kvinne jente
  FAAR2012
  HV øvelse i Molde/Åndalsnes / The Norwegian Home Guard at an exercise in Norway
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  Forsvarets høyskole
  Forsvarets høgskole
  FHS
  Forsvarets skolesenter
  skole
  skoler
  elever
  elev
  samarbeid
  diskusjon
  sivil militær
  utdanning
  samtale
  samtaler
  team
  team building
  illustrasjon
  ilustrasjonsfoto
  illustrasjonsbilder
  uniformer
  prosjekt
  kvinne
  kvinner
  jente
  jenter
  sivil
  Militær Luftmakt 100 år
  luftmakt
  FAAR2012
  personell
  ansatt
  fhs forsvarets høgskole forsvarets høyskole forsvarets skolesenter diskusjon samtale prat samarbeid sivil uniform - sjø luft
  Illustrasjonsbilder med ansatte ved Forsvarets Høyskole Sample images of employees at the Norwegian millitary college