Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  fs
  forsvarets speseialstyrker
  fsk
  forsvarets spesialkommando
  c-130j hercules 335 skvadron
  c-130j c130j c 130j
  rihb dropp rib dropp
  spesialsoldater
  norasoc
  Forsvarets spesialkommando dropper en RIB ut fra et av 335 skavdronens C-130J Hercuels fly over Oslofjorden / Norwegian Army Special Operation Command drop a RIHB from a C-130J Hercules from 335squadron over the Olsofjord
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  fs
  forsvarets speseialstyrker
  fsk
  forsvarets spesialkommando
  c-130j hercules 335 skvadron
  c-130j c130j c 130j
  rihb dropp rib dropp
  spesialsoldater
  norasoc
  Forsvarets spesialkommando dropper en RIB ut fra et av 335 skavdronens C-130J Hercuels fly over Oslofjorden / Norwegian Army Special Operation Command drop a RIHB from a C-130J Hercules from 335squadron over the Olsofjord
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  fs
  forsvarets spesialstyrker
  fsk
  forsvarets spesialkommando
  c-130j hercules 335 skvadron
  c-130j c130j c 130j
  rihb dropp rib dropp
  spesialsoldater
  norasoc
  Forsvarets spesialkommando dropper en RIB ut fra et av 335 skavdronens C-130J Hercuels fly over Oslofjorden / Norwegian Army Special Operation Command drop a RIHB from a C-130J Hercules from 335squadron over the Olsofjord
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret
  fs
  forsvarets speseialstyrker
  fsk
  forsvarets spesialkommando
  c-130j hercules 335 skvadron
  c-130j c130j c 130j
  rihb dropp rib dropp
  spesialsoldater
  norasoc
  Forsvarets spesialkommando dropper en RIB ut fra et av 335 skavdronens C-130J Hercuels fly over Oslofjorden / Norwegian Army Special Operation Command drop a RIHB from a C-130J Hercules from 335squadron over the Olsofjord
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  jente kvinne dame woman female
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  jente kvinne dame woman female
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Mats Grimsæth / Forsvaret
  GSV
  Grensejeger
  Grense jegere
  Grense
  Russland
  Soldat
  rib
  båtpatrulje
  elv
  pasvik
  kvinne
  patrulje
  grensevakt
  vernepliktig
  vpl
  -en
  En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russia
 • Simen Rudi / Hæren / Forsvaret
  Sjøforsvaret
  KJK
  MJV
  Kystjeger
  KNM Helge Ingstad
  Rib
  RECSYR
  fartøy
  vessel
  intops
  Norwegian Naval Ranger and EOD Services
  NORNAVREODS
  Coastal Ranger Commando
  CRCDO
  Soldatene fra Marinens Jegervåpen er en del av mannskapet på KNM Helge Ingstad under operasjon Recsyr, og bidrar til nærsikring og styrkebeskyttelse av lastefartøyet Taiko og KNM HING. KNM Helge Ingstad er i Middelhavet som en del av en dansk-norsk styrke og løser oppdraget med å støtte FN og OPCWs gjennomføringen av sikkerhetsrådsresolusjon 2118 om destruksjon av syriske kjemivåpen.// The costal rangers conduct Force Protection for the cargo vessel Taiko. The Norwegian frigatte HNoMS Helge Ingstad (HING) is a part of the danish-norwegian task force in the UN and OPCW operation RECSYR, due to security cunsil resolution 2118 – destruction of chemical substances/weapons in Syria
 • Simen Rudi / Hæren / Forsvaret
  Sjøforsvaret
  KJK
  MJV
  Kystjeger
  KNM Helge Ingstad
  Rib
  RECSYR
  fartøy
  vessel
  intops
  Norwegian Naval Ranger and EOD Services
  NORNAVREODS
  Coastal Ranger Commando
  CRCDO
  Soldatene fra Marinens Jegervåpen er en del av mannskapet på KNM Helge Ingstad under operasjon Recsyr, og bidrar til nærsikring og styrkebeskyttelse av lastefartøyet Taiko og KNM HING. KNM Helge Ingstad er i Middelhavet som en del av en dansk-norsk styrke og løser oppdraget med å støtte FN og OPCWs gjennomføringen av sikkerhetsrådsresolusjon 2118 om destruksjon av syriske kjemivåpen.// The costal rangers conduct Force Protection for the cargo vessel Taiko. The Norwegian frigatte HNoMS Helge Ingstad (HING) is a part of the danish-norwegian task force in the UN and OPCW operation RECSYR, due to security cunsil resolution 2118 – destruction of chemical substances/weapons in Syria
 • Simen Rudi / Hæren / Forsvaret
  Sjøforsvaret
  KJK
  MJV
  Kystjeger
  KNM Helge Ingstad
  Rib
  RECSYR
  fartøy
  vessel
  intops
  Norwegian Naval Ranger and EOD Services
  NORNAVREODS
  Coastal Ranger Commando
  CRCDO
  Soldatene fra Marinens Jegervåpen er en del av mannskapet på KNM Helge Ingstad under operasjon Recsyr, og bidrar til nærsikring og styrkebeskyttelse av lastefartøyet Taiko og KNM HING. KNM Helge Ingstad er i Middelhavet som en del av en dansk-norsk styrke og løser oppdraget med å støtte FN og OPCWs gjennomføringen av sikkerhetsrådsresolusjon 2118 om destruksjon av syriske kjemivåpen.// The costal rangers conduct Force Protection for the cargo vessel Taiko. The Norwegian frigatte HNoMS Helge Ingstad (HING) is a part of the danish-norwegian task force in the UN and OPCW operation RECSYR, due to security cunsil resolution 2118 – destruction of chemical substances/weapons in Syria