Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  gih general wennberg rune jakobsen
  Generalinspektøren for -en, generalmajor Rune Jakobsen og oberstløytnant Rune Wenneberg. / Inspector General of the Army, Major General Rune Jakobsen and Lieutenant Colonel Rune Wenneberg.
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord / Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord / Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord./ Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord./ Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord./ Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord./ Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord./ Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord./ Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord./ Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord./ Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord./ Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  bk bombekaster nedslag skarpskyting mauken 2bn 81mm granat
  Skarpskyting, bombekasterutdanning for Brigade Nord./ Brigade Nord and their mortar section
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  kjøretøy
  vehicle
  stormpanservogn
  CV9030
  fjernstyrte våpenstasjoner
  modernisering
  Kampvognprosjektet
  panservogn
  armoured -
  -ens moderniserte kampvogner tas i bruk fra høsten 2015. Fra venstre: Stormingeniørvogn, multirollevogn, ledelsesvogn, oppklaringsvogn og stormpanservogn
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  kjøretøy
  vehicle
  stormpanservogn
  CV9030
  fjernstyrte våpenstasjoner
  modernisering
  Kampvognprosjektet
  panservogn
  armoured -
  -ens moderniserte kampvogner tas i bruk fra høsten 2015 . Fra venstre: Stormingeniørvogn, multirollevogn, ledelsesvogn, oppklaringsvogn og stormpanservogn
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  kjøretøy
  vehicle
  stormpanservogn
  CV9030
  fjernstyrte våpenstasjoner
  modernisering
  Kampvognprosjektet
  panservogn
  armoured -
  -ens moderniserte kampvogner tas i bruk fra høsten 2015. Fra venstre: Stormingeniørvogn, stormpanservogn, multirollevogn, oppklaringsvogn og ledelsesvogn
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  kjøretøy
  vehicle
  stormpanservogn
  CV9030
  fjernstyrte våpenstasjoner
  modernisering
  Kampvognprosjektet
  panservogn
  stormingeniør
  armoured -
  -ens moderniserte kampvogner tas i bruk fra høsten 2015. CV90 stormingeniørvogn utstyrt med minevalser
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  kjøretøy
  vehicle
  stormpanservogn
  CV9030
  fjernstyrte våpenstasjoner
  modernisering
  Kampvognprosjektet
  panservogn
  stormingeniør
  armoured -
  -ens moderniserte kampvogner tas i bruk fra høsten 2015. Stormingeniørvognen til -en
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  kjøretøy
  vehicle
  stormpanservogn
  CV9030
  fjernstyrte våpenstasjoner
  modernisering
  Kampvognprosjektet
  panservogn
  armoured -
  -ens moderniserte kampvogner tas i bruk fra høsten 2015. Stormingeniørenes nye vogn er utstyrt med en gripearm
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  kjøretøy
  vehicle
  stormpanservogn
  CV9030
  fjernstyrte våpenstasjoner
  modernisering
  Kampvognprosjektet
  panservogn
  stormingeniør
  armoured -
  -ens moderniserte kampvogner tas i bruk fra høsten 2015. CV90 stormingeniørvogn utstyrt med minevalser
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  kjøretøy
  vehicle
  stormpanservogn
  CV9030
  fjernstyrte våpenstasjoner
  modernisering
  Kampvognprosjektet
  panservogn
  armoured -
  -ens moderniserte kampvogner tas i bruk fra høsten 2015. Vognførerens plass på de nye kampvognene til -en
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  kjøretøy
  vehicle
  stormpanservogn
  CV9030
  fjernstyrte våpenstasjoner
  modernisering
  Kampvognprosjektet
  panservogn
  armoured -
  -ens moderniserte kampvogner tas i bruk fra høsten 2015. Våpenstasjonen og gripearmen styres fra innsiden av vognen på de nye stormingeniørvognene til -en
 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  kjøretøy
  vehicle
  stormpanservogn
  CV9030
  fjernstyrte våpenstasjoner
  modernisering
  Kampvognprosjektet
  panservogn
  stormingeniør
  armoured -
  -ens moderniserte kampvogner tas i bruk fra høsten 2015. Stormingeniørvognen til -en
 • Ole-Sverre Haugli/ Forsvaret
  NATO
  Very High Readiness
  Joint Task Force
  VJTF
  NRF
  brigade Nord
  Tmbn
  -
  tmbn nato telemark bataljon noble jump polen* polen noble jump 15 nj15 øvelse -en brigade nord nato allied shield nrf irf* ingeniør spespanser ingeniørvogn berging brolegger leguan bropanser* ingeniørbataljonen
  Leopard 2A4NO stridsvogn, under øvelse Noble Jump 15 i Polen.
 • Ole-Sverre Haugli/ Forsvaret
  NATO
  Very High Readiness
  Joint Task Force
  VJTF
  NRF
  brigade Nord
  tmbn nato telemark bataljon noble jump polen* polen noble jump 15 nj15 øvelse -en brigade nord nato allied shield nrf irf ingeniør miclic mineryddersystem mobilitet m113 stormingeniør ingeniørbataljonen
  Soldater fra Ingeniørbataljonen, oppsatt på M113 stormingeniørvogn, stormer frem for å skape en åpning gjennom fiendens minefelt ved hjelp av bærbare mineryddersystem. / Noble Jump 2015