Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Tanja Renate Aakerøy/Hæren/Forsvaret
  Berli
  Brigader
  Brigader Berli
  Eldar Berli
  brigade nord
  ny brigadesjef
  sjef brigade nord
  Sjef for Brigade Nord Eldar Berli
 • Tanja Renate Aakerøy/Hæren/Forsvaret
  Berli
  Brigader
  Brigader Berli
  Eldar Berli
  brigade nord
  ny brigadesjef
  sjef brigade nord
  Sjef for Brigade Nord Eldar Berli
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren / Forsvarets mediesenter
  Armed Forces
  HST KOM
  Norwegian armed forces
  accident
  ambulance
  forsvaret
  hospital
  hæren
  military
  norge
  norway
  sanitet
  sanitetscase
  trafikkulykke
  CR14
  markør amrker
  Under øvelse Cold Response ble det gjennomført en sanitetscase ved Melvik utenfor Harstad, hvor det var 20 skadde soldater fra Norge og Storbritannia i en beltvogn. De var alt fra frostskader og nyreskader til beinbrudd og sjokk, og alle de sivile nødetatende ble involvert. De sårede ble fraktet inn til Harstad sykehus hvor de ble mottatt av leger og kirurger, hvor de ble behandlet for skadene. Dette er en av de mange øvelsene Forsvaret kjører med sivile nødetater.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren / Forsvarets mediesenter
  Armed Forces
  HST KOM
  Norwegian armed forces
  accident
  ambulance
  forsvaret
  hospital
  hæren
  military
  norge
  norway
  sanitet
  sanitetscase
  trafikkulykke
  CR14
  markør amrker
  Under øvelse Cold Response ble det gjennomført en sanitetscase ved Melvik utenfor Harstad, hvor det var 20 skadde soldater fra Norge og Storbritannia i en beltvogn. De var alt fra frostskader og nyreskader til beinbrudd og sjokk, og alle de sivile nødetatende ble involvert. De sårede ble fraktet inn til Harstad sykehus hvor de ble mottatt av leger og kirurger, hvor de ble behandlet for skadene. Dette er en av de mange øvelsene Forsvaret kjører med sivile nødetater.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren / Forsvarets mediesenter
  Armed Forces
  HST KOM
  Norwegian armed forces
  accident
  ambulance
  forsvaret
  hospital
  hæren
  military
  norge
  norway
  sanitet
  sanitetscase
  trafikkulykke
  CR14
  markør amrker
  Under øvelse Cold Response ble det gjennomført en sanitetscase ved Melvik utenfor Harstad, hvor det var 20 skadde soldater fra Norge og Storbritannia i en beltvogn. De var alt fra frostskader og nyreskader til beinbrudd og sjokk, og alle de sivile nødetatende ble involvert. De sårede ble fraktet inn til Harstad sykehus hvor de ble mottatt av leger og kirurger, hvor de ble behandlet for skadene. Dette er en av de mange øvelsene Forsvaret kjører med sivile nødetater.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren / Forsvarets mediesenter
  Armed Forces
  HST KOM
  Norwegian armed forces
  accident
  ambulance
  forsvaret
  hospital
  hæren
  military
  norge
  norway
  sanitet
  sanitetscase
  trafikkulykke
  CR14
  markør amrker
  Under øvelse Cold Response ble det gjennomført en sanitetscase ved Melvik utenfor Harstad, hvor det var 20 skadde soldater fra Norge og Storbritannia i en beltvogn. De var alt fra frostskader og nyreskader til beinbrudd og sjokk, og alle de sivile nødetatende ble involvert. De sårede ble fraktet inn til Harstad sykehus hvor de ble mottatt av leger og kirurger, hvor de ble behandlet for skadene. Dette er en av de mange øvelsene Forsvaret kjører med sivile nødetater.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren / Forsvarets mediesenter
  Armed Forces
  HST KOM
  Norwegian armed forces
  accident
  ambulance
  forsvaret
  hospital
  hæren
  military
  norge
  norway
  sanitet
  sanitetscase
  trafikkulykke
  CR14
  markør amrker
  Under øvelse Cold Response ble det gjennomført en sanitetscase ved Melvik utenfor Harstad, hvor det var 20 skadde soldater fra Norge og Storbritannia i en beltvogn. De var alt fra frostskader og nyreskader til beinbrudd og sjokk, og alle de sivile nødetatende ble involvert. De sårede ble fraktet inn til Harstad sykehus hvor de ble mottatt av leger og kirurger, hvor de ble behandlet for skadene. Dette er en av de mange øvelsene Forsvaret kjører med sivile nødetater.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren / Forsvaret
  Adri Van Der Linden
  Armed Forces
  Cold Response
  HST KOM
  NATO
  Norwegian armed forces
  Tom Van Rooijen
  Winter
  Winter exercise
  forsvaret
  holland
  hæren
  international
  military
  nederland
  norge
  norway
  tanja renate aakerøy
  tanjarenate
  Nederlandske Tom Van Rooijen og Adri Van Der Linden er blant Norges allierte under Cold Response. Her er de på post i vente på fienden.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  Armed Forces
  HST KOM
  Norwegian armed forces
  bergen
  brann
  brannvesen
  brigade nord
  brigadesjef
  britannia seaways
  explosion
  fire
  forsvaret
  hæren
  jerrykanne
  military
  norge
  norway
  odin johannessen
  ship
  skader
  skipsbrann
  Øvelse Vestland Øvelse Vestlandet
  FOA4 FOA 4
  De materielle skadene er store og flere titalls tusen liter drivstoff er gått tapt. / Luckily none of the personell onboard the ship were hurt in this massive fire where thousands of litres of fuel lit on fire.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  Armed Forces
  HST KOM
  Norwegian armed forces
  bergen
  brann
  brannvesen
  brigade nord
  brigadesjef
  britannia seaways
  explosion
  fire
  forsvaret
  hæren
  jerrykanne
  military
  norge
  norway
  odin johannessen
  ship
  skader
  skipsbrann
  Øvelse Vestland Øvelse Vestlandet
  FOA4 FOA 4
  De materielle skadene er store og flere titalls tusen liter drivstoff er gått tapt. / Luckily none of the personell onboard the ship were hurt in this massive fire where thousands of litres of fuel lit on fire.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  Armed Forces
  HST KOM
  Norwegian armed forces
  bergen
  brann
  brannvesen
  brigade nord
  brigadesjef
  britannia seaways
  explosion
  fire
  forsvaret
  hæren
  military
  norge
  norway
  odin johannessen
  ship
  skader
  skipsbrann
  tanja renate aakerøy
  tanjarenate
  Bergen brannvesen forsøker å slokke den siste brannen i en konteiner på øverste dekk. Rundt ligger sprengte jerry-kanner. // Bergen fire department is putting out the last flames on Britannia Seaways.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  HBS
  HMKG
  Hærens Befalsskole
  Morten Eggen
  Rena
  Rena leir
  befalskole
  garden
  gardist
  horn
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  musikk
  oppstilling
  Garden stilte med signalhornister under åpningen av befalsskolen. / His Majesty the King's guard of Norway provided signal horn players for the opening of the school.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  GIH
  Generalinspektøren
  Generalinspektøren for Hæren
  Generalmajor
  HBS
  HVS
  Hærens Befalsskole
  KS
  Krigsskolen
  Morten Eggen
  Overstløytnant
  Rena
  Rena leir
  Rune Jakobsen
  Sjef
  Svend Arne Hokstad
  befalskole
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  GIL
  Generalinspektøren for Hæren, Rune Jakobsen besøkte Rena leir i forbindelse med åpningen av den "nye" befalsskolen.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  Armed Forces
  GIH
  Generalinspektør
  HST KOM
  Norwegian armed forces
  Rune Jakobsen
  forsvaret
  hæren
  military
  norway
  GIH generalmajor Rune Jakobsen
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  HBS
  Hærens Befalsskole
  Morten Eggen
  Rena
  Rena leir
  befalskole
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  Sjef for Hærens befalsskole, Morten Eggen under oppstilling ved åpningen av den "nye" befalsskolen / Head of the Officer Cadet School, Morten Eggen during the aligment under the official opening of the "new" school
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  HBS
  Hærens Befalsskole
  Morten Eggen
  Rena
  Rena leir
  befalskole
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  Sjef for Hærens befalsskole, Morten Eggen under oppstilling ved åpningen av den "nye" befalsskolen. / Head of the Officer Cadet School, Morten Eggen during the aligment under the official opening of the "new" school.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  HBS
  Hærens Befalsskole
  Morten Eggen
  Rena
  Rena leir
  Sjef HBS
  befalskole
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  Sjef for Hærens befalsskole, Morten Eggen under oppstilling ved åpningen av den "nye" befalsskolen. / Head of the Officer Cadet School, Morten Eggen during the aligment under the official opening of the "new" school.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  HBS
  Hærens Befalsskole
  Morten Eggen
  Rena
  Rena leir
  befalskole
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  Sjef for Hærens befalsskole, Morten Eggen under oppstilling ved åpningen av den "nye" befalsskolen. / Head of the Officer Cadet School, Morten Eggen during the aligment under the official opening of the "new" school.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  HBS
  Hærens Befalsskole
  Morten Eggen
  Rena
  Rena leir
  alignment
  befalskole
  hvil
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  soldater
  Hærens befalsskole hadde oppstilling under åpningen av den nye og samlede befalsskolen. / Soldiers aligned.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  GIH
  Generalinspektøren
  Generalinspektøren for Hæren
  Generalmajor
  HBS
  HVS
  Hærens Befalsskole
  KS
  Krigsskolen
  Morten Eggen
  Overstløytnant
  Rena
  Rena leir
  Rune Jakobsen
  Sjef
  Svend Arne Hokstad
  befalskole
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  GIL
  Generalinspektøren for Hæren, Rune Jakobsen besøkte Rena leir i forbindelse med åpningen av den "nye" befalsskolen.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  GIH
  Generalinspektøren
  Generalinspektøren for Hæren
  Generalmajor
  HBS
  HVS
  Hærens Befalsskole
  KS
  Krigsskolen
  Morten Eggen
  Overstløytnant
  Rena
  Rena leir
  Rune Jakobsen
  Sjef
  Svend Arne Hokstad
  befalskole
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  GIL
  Generalinspektøren for Hæren, Rune Jakobsen besøkte Rena leir i forbindelse med åpningen av den "nye" befalsskolen.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  GIH
  Generalinspektøren
  Generalinspektøren for Hæren
  Generalmajor
  HBS
  HVS
  Hærens Befalsskole
  KS
  Krigsskolen
  Morten Eggen
  Overstløytnant
  Rena
  Rena leir
  Rune Jakobsen
  Sjef
  Svend Arne Hokstad
  befalskole
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  Generalinspektør Rune Jakobsen sammen med sjef for Hærens befalsskole, Morten Eggen og sjef for Krigsskolen, Svend Arne Hokstad.
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  Armed Forces
  GIH
  Generalinspektør
  HST KOM
  Norwegian armed forces
  Rune Jakobsen
  forsvaret
  hæren
  military
  norway
  GIH generalmajor Rune Jakobsen
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  HBS
  Hærens Befalsskole
  Morten Eggen
  Rena
  Rena leir
  befalskole
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  Sjef for Hærens befalsskole, Morten Eggen under oppstilling ved åpningen av den "nye" befalsskolen / Head of the Officer Cadet School, Morten Eggen during the aligment under the official opening of the "new" school
 • Tanja Renate Aakerøy / Hæren
  HBS
  Hærens Befalsskole
  Morten Eggen
  Rena
  Rena leir
  befalskole
  hæren forsvaret norge norway HST KOM tanjarenate tanja renate aakerøy
  kommandooverføring
  oppstilling
  Sjef for Hærens befalsskole, Morten Eggen under oppstilling ved åpningen av den "nye" befalsskolen / Head of the Officer Cadet School, Morten Eggen during the aligment under the official opening of the "new" school