Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Frederik Ringnes /Forsvaret
  Hæren
  Leo
  Leopard2
  Leopard2A4
  NATO
  Rena
  Telemark Batalion
  grafisk
  main battle tank
  mekanisert
  rødsmoen
  snø
  sol
  stridsvogn
  vinter
  Østlandet
  Blinkskudd
  Leopard 2 A2 stridsvogn kjører i øvingsfeltetet på Rena. // Norwegian Army Leopard 2 A2 Main battel tank driving in Rødsmoen training area in Rena.
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  HVS
  Hedmark
  Hæren
  KESK
  Kampeskadronen
  Leopard2
  Leopard2A4
  Rena
  leopard
  rødsmoen
  viking ymer
  vinter
  øvelse
  Blinkskudd
  Stridsvogn personell ved Hærens våpenskole deltar på øvelse Viking Ymer. / Soldier on Leopard 2 during Exercise Viking Ymer.
 • Mats Nilsen
  / Forsvaret
  Artillerist
  F314
  Flotex 2017
  KNM
  KNM Thor Heyerdahl
  Kveld
  Skyting
  Thor Heyerdahl
  hk416
  Blinkskudd
  Artilleristene ombord KNM Thor Heyerdahl har øvelse med HK416 og 12,7mm om kvelden under Flotex 2017 / The Gunners onbord KNM Thor Heyerdahl has an exercise with HK416 and 12,7mm at the evening during Flotex 2017.
 • Mats Nilsen
  / Forsvaret
  F313
  Flotex 2017
  Fregatt
  Helge Ingstad
  KNM
  Kystvakten
  knm helge ingstad
  kv
  kv sortland
  Øvelse
  Blinkskudd
  KV Sortland hjelper til KNM Helge Ingstad og KNM Roald Amundsen under øvelse / Coast Guard Sortland is helping out KNM Helge Ingstad and KNM Roald Amundsen with exercise.
 • Mats Nilsen
  / Forsvaret
  F311
  F313
  Flotex 2017
  Fregatt
  Hangartoppen.
  Helge Ingstad
  KNM
  KNM Roald Amundsen
  Roald Amundsen
  knm helge ingstad
  Blinkskudd
  KNM Helge Ingstad på vei til Marinemesterskapet 2017 i Bodø med KNM Roald Amundsen i bakgrunnen / KNM Helge Ingstad on its way to Marinemesterskapet 2017 in Bodø with KNM Roald Amundsen in the background.
 • Jakob Østheim
  / Forsvaret
  2017
  Flotex
  Korvett
  Sjøforsvaret
  bodø
  flotex 2017
  formasjon
  fotoex
  fregatt
  marinen
  minerydder
  mtb
  photoex
  skjold
  skjold klasse
  Blinkskudd
  Photoex utenfor Bodø under flotex 2017 // Photoex outside Bodø during exercise Flotex 2017
 • Joni Malakamäki / Finnish Airforce
  Formasjon
  Formation
  Formasjonsflyvning
  Formasjon
  F-16
  Norge
  ACE 17
  Arctic Challenge Exercise
  Blinkskudd
  Formasjonsflyvning under ACE 17, deltakende 6 norske F-16 og 2 svenske SAAB J-39 Gripen / Formationflying during ACE 17, participating in this flying was 6 norwegian F-16´s and 2 swedish SAAB J-39 Gripen
 • Henrik Røyne
  / Forsvaret
  2017
  Marnehuizen
  Nederland
  army
  forsvaret
  hk416
  hæren
  mobo
  sibo
  sommer
  telemark bataljon
  tmbn
  urban viking
  øvelse
  Blinkskudd
  Soldater i TMBN entrer et bygg med dekke av røyk utenifra, under øvelse Urban Viking, Marnehuizen / Soldiers from TMBN entering a building under the cover og smoke, during exercise Urban Viking, Marnehuizen.
 • Lars Røraas /Forsvaret
  f312
  fregatt
  helikopterbilder
  luftbilder
  otto sverdrup
  sjøforsvaret
  helikopter
  RF
  Blinkskudd
  KNM Otto Sverdup / HNoMS Otto Sverdup
 • Jens Svendsen / Forsvaret
  Bataljon
  Hæren
  JV17
  Joint viking
  Rena
  TMBN
  Telemark bataljon
  vinterøvelse
  winter exercise
  øvelse
  vinter
  Blinkskudd
  Soldater fra Telemark Bataljon skarpskytter tropp er på oppdrag under Joint Viking 2017 // Soldier from Telemark Batalion during exercise Joint Viking 2017.
 • Jens Svendsen / Forsvaret
  Bataljon
  Hæren
  JV17
  Joint viking
  Rena
  TMBN
  Telemark bataljon
  scoter
  soldier
  vinterøvelse
  winter exercise
  øvelse
  vinter
  Blinkskudd
  Soldater fra Telemark Bataljon skarpskytter tropp er på oppdrag under Joint Viking 2017 // Soldier from Telemark Batalion during exercise Joint Viking 2017.
 • Lars Røraas / Forsvaret
  Uredd
  seile
  ubåt
  undervannsbåt
  uvb
  Blinkskudd
  Ubåt utenfor Harstad. / Submarine outside Harstad.
 • Lars Røraas / Forsvaret
  copyspace
  kv
  kv sortland
  kystvakt
  blinkskudd
  KV Sortland er målfartøy for Ubåtvåpnet som skyter øvelsestorpedo. / Coast Guard Sortland / KV Sortland is the test vessel for the Submarineweapon that shoots exercise torpedos.