Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  fd
  forsvarsminister
  forsvarsdepartementet
  signering
  avtaler
  nato
  a2g pgm mou
  virtuellt
  covid-19
  pandemi
  korona
  virus
  covid19
  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen signerer på A2G PGM MOU avtalen under et virtuellt NATO møte
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  fd
  forsvarsminister
  forsvarsdepartementet
  signering
  avtaler
  virtuellt
  covid-19
  pandemi
  korona
  virus
  covid19
  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen signerer en avtale, Letter of Intent on Nordic-US joint exercise ‘Arctic Challenge’ (ACE) under et virtuellt møte
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  fd
  forsvarsminister
  forsvarsdepartementet
  signering
  avtaler
  virtuellt
  covid-19
  pandemi
  korona
  virus
  covid19
  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen signerer en avtale, Letter of Intent on Nordic-US joint exercise ‘Arctic Challenge’ (ACE) under et virtuellt møte
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  fd
  forsvarsminister
  forsvarsdepartementet
  signering
  avtaler
  virtuellt
  covid-19
  pandemi
  korona
  virus
  covid19
  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen signerer en avtale, Letter of Intent on Nordic-US joint exercise ‘Arctic Challenge’ (ACE) under et virtuellt møte
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  fd
  forsvarsminister
  forsvarsdepartementet
  signering
  avtaler
  virtuellt
  covid-19
  pandemi
  korona
  virus
  covid19
  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen signerer en avtale, Letter of Intent on Nordic-US joint exercise ‘Arctic Challenge’ (ACE) under et virtuellt møte
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  hv
  hv-01
  hv01
  rygge2
  rygge 2
  svinesund
  grenseovergang
  En Heimevernssoldat fra HV-01 registrer personer som skal ta en test for Covid-19 på Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  hv
  hv-01
  hv01
  rygge2
  rygge 2
  svinesund
  grenseovergang
  En Heimevernssoldat fra HV-01 registrer personer som skal ta en test for Covid-19 på Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  hv
  hv-01
  hv01
  rygge2
  rygge 2
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp 4
  tropp4
  2.gardekompani
  En soldat fra Hans Majestets Kongens Garde og en Heimevernssoldat fra HV-01 på en test stasjon for Covid-19 på Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  hv
  hv-01
  hv01
  rygge2
  rygge 2
  svinesund
  grenseovergang
  Heimevernssoldat fra HV-01 styrer trafikken inn mot test stasjonen for Covid-19 på Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  hv
  hv-01
  hv01
  rygge2
  rygge 2
  svinesund
  grenseovergang
  To Heimevernssoldater fra HV-01 med forskjellige arbeidsoppgaver ved test stasjonene for Covid-19 på Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp4
  tropp 4
  2.garderkompani
  Gardister fra 2.garderkompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører Covid-19 tester på test stasjonen ved Svinesund grensestasjon
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  covid-19
  covid
  korona
  pandemi
  virus
  hv
  hv-01
  hv01
  rygge2
  rygge 2
  svinesund
  grenseovergang
  hmkg
  tropp 4
  tropp4
  2.gardekompani
  En soldat fra Hans Majestets Kongens Garde overlever en Covid-19 test til en Heimevernssoldat fra HV-01 på en test stasjon for Covid-19 på Svinesund grensestasjon