Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
  Hærens vernedyktighetsmedalje
  vernedyktighetsmedalje
  medalje
  Hærens vernedyktighetsmedalje. Medaljene tildeles som påskjønnelse for fullført førstegangstjeneste. Hver forsvarsgren har sine egne farger. // The Norwegian Army's Military Service Medal are given to conscripts upon completing their first year of mandatory military service.
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  Veteran
  vetaranday
  Medaljeseremoni
  Medalje
  Medaljong
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day in Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  Veteran
  vetaranday
  Medaljeseremoni
  Medalje
  Medaljong
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day in Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  Veteran
  vetaranday
  Medaljeseremoni
  Medalje
  Medaljong
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day in Akershus fortress
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  8.mai 2018
  Hæren
  Norwegian Liberation- and Veteran Day
  frigjørings - og nasjonal veterandagen
  frigjøringsdagen
  frihet
  medalje
  seremoni
  vet18
  veterandagen 8.mai 2018
  Forsvarets operasjonsmedalje for irak ble tildelt Vegard Haave for hans innsats i Theater Enabling Force under byggingen av Camp Midgard i Irak. // Medal ceremony for Norwegian Theater Enabling Force
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  8.mai 2018
  Hæren
  Norwegian Liberation- and Veteran Day
  frigjørings - og nasjonal veterandagen
  frigjøringsdagen
  frihet
  medalje
  seremoni
  vet18
  veterandagen 8.mai 2018
  Forsvarets medalje for sårede i strid delt ut til Evald Linløkken etter en hendelse i Afganistan i 2011. // Medal ceremony at Rena Military camp during Liberation- and Veteran Day
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  8.mai 2018
  Hæren
  Norwegian Liberation- and Veteran Day
  frigjørings - og nasjonal veterandagen
  frigjøringsdagen
  frihet
  medalje
  seremoni
  vet18
  veterandagen 8.mai 2018
  Forsvarets medalje for sårede i strid delt ut til Evald Linløkken etter en hendelse i Afganistan i 2011. // Medal ceremony at Rena Military camp during Liberation- and Veteran Day
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  8.mai 2018
  Hæren
  Norwegian Liberation- and Veteran Day
  frigjørings - og nasjonal veterandagen
  frigjøringsdagen
  frihet
  medalje
  seremoni
  vet18
  veterandagen 8.mai 2018
  Forsvarets medalje for sårede i strid delt ut til Evald Linløkken etter en hendelse i Afganistan i 2011. // Medal ceremony at Rena Military camp during Liberation- and Veteran Day
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  8.mai 2018
  Hæren
  Norwegian Liberation- and Veteran Day
  frigjørings - og nasjonal veterandagen
  frigjøringsdagen
  frihet
  medalje
  seremoni
  vet18
  veterandagen 8.mai 2018
  Forsvarets medalje for sårede i strid delt ut til Evald Linløkken etter en hendelse i Afganistan i 2011. // Medal ceremony at Rena Military camp during Liberation- and Veteran Day
 • Frederik Ringnes / Forsvaret
  8.mai 2018
  Hæren
  Norwegian Liberation- and Veteran Day
  frigjørings - og nasjonal veterandagen
  frigjøringsdagen
  frihet
  medalje
  seremoni
  vet18
  veterandagen 8.mai 2018
  Forsvarets medalje for sårede i strid delt ut til Evald Linløkken etter en hendelse i Afganistan i 2011. // Medal ceremony at Rena Military camp during Liberation- and Veteran Day
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  8. mai
  Frigjørings- og Veterandagen 2018
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  parade
  medaljeparade
  vet18
  medalje
  UNMIS 2011
  Frode Erling Staurset mottar Forsvarets innsatsmedalje av forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen under Frigjørings- og Veterandagen 2018 Frode Erling Staurset receiving a medal during the Norwegian Liberation and Veterans day 2018
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  8. mai
  Frigjørings- og Veterandagen 2018
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  parade
  medaljeparade
  vet18
  medalje
  unifil 1980
  Gjermund Hagesæter mottar Forsvarets innsatsmedalje av forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen under Frigjørings- og Veterandagen 2018 Gjermund Hagesæter receiving a medal during the Norwegian Liberation and Veterans day 2018
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  8. mai
  Frigjørings- og Veterandagen 2018
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  parade
  medaljeparade
  vet18
  medalje
  unifil 1980
  Bjørn Olav Trønnes mottar Forsvarets innsatsmedalje av forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen under Frigjørings- og Veterandagen 2018 Bjørn Olav Trønnes receiving a medal during the Norwegian Liberation and Veterans day 2018
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  8. mai
  Frigjørings- og Veterandagen 2018
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  parade
  medaljeparade
  vet18
  medalje
  unifil 1980
  Bjørn Olav Trønnes og Gjermund Hagesæter mottar Forsvarets innsatsmedalje av forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen under Frigjørings- og Veterandagen 2018 Bjørn Olav Trønnes and Gjermund Hagesæter receiving a medal during the Norwegian Liberation and Veterans day 2018
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  8. mai
  Frigjørings- og Veterandagen 2018
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  parade
  medaljeparade
  vet18
  medalje
  unifil 1979
  Kjell Hans Martinsen mottar Forsvarets innsatsmedalje under Frigjørings- og Veterandagen 2018 Kjell Hans Martinsen receiving a medal during the Norwegian Liberation and Veterans day 2018
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  8. mai
  Frigjørings- og Veterandagen 2018
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  parade
  medaljeparade
  vet18
  medalje
  unifil 1979
  Jarle Normann Olsen mottar Forsvarets innsatsmedalje av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under Frigjørings- og Veterandagen 2018 Jarle Normann Olsen receiving a medal during the Norwegian Liberation and Veterans day 2018
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  8. mai
  Frigjørings- og Veterandagen 2018
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  parade
  medaljeparade
  vet18
  medalje
  Fv: forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, Svein Halvor Danielsen, Kjell Hansen Martinsen og Jarle Normann Olsen mottar Forsvarets innsatsmedalje under Frigjørings- og Veterandagen 2018
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  8. mai
  Frigjørings- og Veterandagen 2018
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  parade
  medaljeparade
  vet18
  medalje
  unifil 1979
  Svein Halvor Danielsen mottar Forsvarets innsatsmedalje av forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen under Frigjørings- og Veterandagen 2018 Svein Halvor Danielsen receiving a medal during the Norwegian Liberation and Veterans day 2018
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  8. mai
  Frigjørings- og Veterandagen 2018
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  parade
  medaljeparade
  vet18
  medalje
  UNIFIL 1978
  Simen Ruud mottar Forsvarets innsatsmedalje på vegne av Kjell Edgard Ruud (PM) av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under Frigjørings- og Veterandagen 2018 Simen Ruud receiving a medal on behalf of Kjell Edgard Ruud (PM) during the Norwegian Liberation and Veterans day 2018
 • Torgeir Haugaard / Forsvaret
  8. mai
  Frigjørings- og Veterandagen 2018
  frigjøringsdagen
  veterandagen
  oppstilling
  parade
  medaljeparade
  vet18
  medalje
  UNIFIL 1978
  Simen Ruud mottar Forsvarets innsatsmedalje på vegne av Kjell Edgard Ruud (PM) av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under Frigjørings- og Veterandagen 2018 Simen Ruud receiving a medal on behalf of Kjell Edgard Ruud (PM) during the Norwegian Liberation and Veterans day 2018