Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Torgeir Haugaard Forsvaret
  veterandagen 8.mai 2018
  frigjøringsdagen
  frihet
  markering
  seremoni
  8.mai 2018
  frigjørings - og nasjonal veterandagen
  vet18
  veteran
  veteraner
  En veteran gjør honnør under Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning den 8. mai 2018 A veteran making honors during the Liberation and Veterans Day ceremony at Akershus fortress, 8th of May 2018
 • Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
  vet18
  frigjørings - og nasjonal veterandagen
  8.mai 2018
  seremoni
  markering
  frihet
  frigjøringsdagen
  veterandagen 8.mai 2018
  fmin
  fsj
  kongen
  kommandanten
  Hans Majestet Kong Harald ankommer Akershus festning og medaljeseremonien på Frigjørings- og Veterandagen 8 mai 2018. Han ble mottat av Kommandanten for Akershus festning Brigader Ole Asbjørn Fauske (delvis bak majesteten) Stortingspresident Tone Wilhelmesen Trøen, Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen / His Majesty King Harald arrives at Akershus fortress to the medal ceremony at the Liberation- and Veteran Day 8th May 2018. He is welcomed by Brigadier Ole Asbjørn Fauske (partly behind the majesty), The President of the Storting, Tone Wilhelmesen Trøen, Minister of Defence Frank Bakke-Jensen and Chief of Defence Haakon Bruun-Hanssen
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Heimevernet
  HV
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Krans
  kransenedleggelse
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Krans
  kransenedleggelse
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Krans
  kransenedleggelse
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Krans
  kransenedleggelse
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  veteran
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  veteran
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  veteran
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  Krans
  kransenedleggelse
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  veteran
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress
 • Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret
  frigjørings- og veterandagen
  8. mai
  8 mai
  Veterandagen
  Frigjøringsdagen
  Akershus festning
  Akershus fortress
  vetaranday
  frihet
  markering
  seremoni
  8. mai 2018
  frigjørings- og nasjonal veterandagen
  vet18
  Kransenedleggelse ved Retterstedet
  veteran
  Frigjørings- og veterandagen på Akershus festning / Liberation- and veterans day at Akershus fortress